Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2021 / 1 op 7 patiënten is zorgintensief

1 op 7 patiënten is zorgintensief

2 december 2021, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 156 Nr 48

Ongeveer 12 miljoen mensen kregen in 2020 een receptplichtig geneesmiddel in een openbare apotheek. Van deze apotheekbezoekers gebruikten 1,8 miljoen mensen (15%) chronisch vijf of meer middelen. Zij dragen hiermee het label zorgintensief. De gemiddelde leeftijd van deze groep is 70 jaar. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Apotheekbezoekers kunnen op basis van hun geneesmiddelengebruik worden onderverdeeld in drie groepen: zorgintensieve, chronische en incidentele patiënten. Zorgintensieve of polyfarmaciepatiënten gebruiken chronisch vijf of meer middelen uit verschillende therapeutische groepen (ATC3-niveau).
Van chronisch gebruik is sprake als meer dan drie keer per jaar hetzelfde geneesmiddel wordt verstrekt of als minimaal één keer een hoeveelheid wordt verstrekt voor een gebruiksduur van negentig dagen of meer. Chronische patiënten gebruiken ook langdurig geneesmiddelen, maar uit niet meer dan vier verschillende therapeutische groepen.

Chronische zorg

Vanwege een daling in het aantal eerste uitgiftes in coronajaar 2020 daalde het aantal incidentele patiënten. De groep patiënten die intensieve zorg nodig heeft, bleef op hetzelfde niveau als het jaar ervoor en het aantal chronische patiënten nam licht toe. Hiermee stegen hun aandelen naar respectievelijk 15% en 49% van het totale aantal apotheekbezoekers. In 2019 was dit nog 14% en 47%.
De gemiddelde leeftijd van zorgintensieve patiënten bedraagt 70 jaar. Naarmate iemand ouder wordt, neemt de kans toe dat hij langdurig meerdere verschillende geneesmiddelen naast elkaar gaat gebruiken.
In 2020 gebruikten zorgintensieve patiënten geneesmiddelen uit gemiddeld zeven therapeutische groepen langdurig. Vier van deze groepen werden gebruikt door meer dan de helft van de zorgintensieve patiënten. Het gaat om maagzuurremmers (73%), cholesterolverlagers (63%), antithrombotica (62%) en bètablokkers (52%).

Provincie

Het aandeel zorgintensieve patiënten verschilt per apotheek. Dat is goed te zien in de figuur waar alle wijkapotheken gesorteerd staan op het aandeel zorgintensieve patiënten. Deze verschillen komen ook terug op provinciaal niveau, waarbij het aandeel het hoogste is in vergrijsde provincies als Limburg en Drenthe en het laagste is in jonge provincies als Noord-Holland en Utrecht.

Veel verschil in aandeel zorgintensieve patiënten per apotheek

 Spreiding aandeel zorgintensieve patiënten over wijkapotheken (2020)

Spreiding aandeel zorgintensieve patiënten over wijkapotheken (2020)
Individuele apotheken gesorteerd op het aandeel zorgintensieve patiënten, van minste naar meeste patiënten per apotheek.

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top