Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2021 / 10% minder gebruikers van niet-vergoede medicatie

10% minder gebruikers van niet-vergoede medicatie

18 februari 2021, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 156 Nr 7

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan bijna 3,3 miljoen mensen een receptplichtig geneesmiddel dat niet uit het basispakket wordt vergoed, een daling van 10% ten opzichte van 2019. Deze sterke afname is het gevolg van een gedaald gebruik van enkele veelgebruikte niet-vergoede geneesmiddelgroepen. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

In Nederland komen receptplichtige geneesmiddelen in principe voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking. Voor een deel van deze geneesmiddelen heeft de overheid echter, vanwege bezuinigings- of doelmatigheidsoverwegingen, de vergoeding beperkt of uitgesloten.
De grootste groep gebruikers van niet-pakketmiddelen bestaat uit gebruiksters van hormonale anti-conceptiva. Deze middelen worden alleen vanuit het basispakket vergoed voor vrouwen tot 21 jaar. In 2020 kregen de bijna 1,2 miljoen vrouwen van 21 jaar of ouder de door hen uitgegeven € 48 miljoen aan hormonale en lokale anticonceptiva niet vergoed.
Verder moesten zo’n 1 miljoen gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen van het benzodiazepinetype € 42 miljoen uit eigen zak betalen, omdat niet werd voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden.

Vooral dalers

Binnen de top 10 niet-pakketgeneesmiddelen waaraan het meest geld is besteed, lag het gebruik van de meeste middelen in 2020 enigszins tot flink onder het niveau van 2019. Van de twee grootste groepen, de hormonale en lokale anticonceptiva en de benzodiazepines, viel het gebruik 5% respectievelijk 6% lager uit. De grootste teruggang vond plaats bij de malariamiddelen, vaccins en colecalciferol. Zowel de uitgaven als het gebruik van profylactisch toegepaste malariamiddelen lagen in 2020 driekwart lager dan het jaar ervoor. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan het uitblijven van vakantiereizen vanwege corona. Hierdoor vallen de malariamiddelen buiten de top 10 van 2020.
Binnen de vaccins lieten vooral de zelf betaalde meningokokkenvaccins en DKT-vaccins een teruggang zien. In beide gevallen is er minder vraag naar deze vaccins sinds ze voor bepaalde doelgroepen zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. De openbare apotheek verstrekt geen vaccins in het kader van dit vaccinatieprogramma.
Een geneesmiddelgroep in de top 10 niet-pakketgeneesmiddelen die wel een sterke groei doormaakte, was de groep stoppen-met-rokenmiddelen. Antirookmiddelen vallen buiten het basispakket, maar als ze worden ingezet in het kader van stoppen-met-rokenprogramma’s heeft de verzekerde wel recht op vergoeding. Het is dus waarschijnlijk dat een deel van de € 13 miljoen die rokers in 2020 uitgaven aan deze middelen, alsnog werd vergoed.

Geneesmiddelen met hoogste uitgaven buiten basispakket (2020) 

geneesmiddelgroepv/u*aantal
gebruikers
% verschil
2019
uitgaven
(x mln €)
% verschil
2019
1anticonceptiva, hormonale en lokalev1.177.000-5%48,4-8%
2slaap- en kalmeringsmiddelenv998.000-6%42,4-4%
3maagzuurremmersv827.0002%15,07%
4middelen bij stoppen met rokenv65.00024%13,045%
5middelen bij erectiestoornissenu104.000-6%12,7-7%
6medicinale cannabisu9.000-18%5,18%
7paracetamolu85.000-22%3,9-11%
8vaccins, virale en bacteriëlev36.000-65%3,1-49%
9colecalciferol (vitamine D3)u51.000-63%2,2-46%
10hydrokinineu27.000-13%1,8-8%

* v = onder voorwaarden toegelaten tot basispakket | u = onvoorwaardelijk uitgesloten

Top 10 niet-pakketgeneesmiddelen gedomineerd door dalers

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top