Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2021 / 65+: minder medicatie bij grote aandoeningen

65+: minder medicatie bij grote aandoeningen

15 juli 2021, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 156 Nr 28/29

Van alle door apothekers verstrekte standaarddagdoseringen (DDD’s) van pakketgeneesmiddelen was in 2020 47% bestemd voor de vijf meest voorkomende chronische aandoeningen, hier aangeduid als de Big Five. Daarvan was 62% voorgeschreven aan patiënten van 65 jaar en ouder. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Onder de Big Five verstaat de SFK chronische aandoeningen waarvoor openbare apotheken de meeste farmaceutische zorg verlenen en waarbij over het algemeen geen zicht is op volledig herstel. Dit zijn cardiovasculaire aandoeningen (CVRM), diabetes, astma/COPD, psychosociale aandoeningen (in het bijzonder depressiviteit en dementie) en reuma.* 

65-plussers

Van het totale aantal geleverde Big Five-DDD’s was 62% (2,8 miljard DDD’s) in 2020 bestemd voor patiënten van 65 jaar en ouder.  Hiervan behoorde 80% (2,3 miljard DDD’s) tot de geneesmiddelen voor cardiovasculaire aandoeningen. Op de tweede en derde plaats staan de diabetesmiddelen met bijna 273 miljoen DDD’s (10%) en middelen bij psychosociale aandoeningen met 178 miljoen DDD’s (6%). Van de geneesmiddelen bij astma/COPD verstrekten apothekers 87 miljoen dagdoseringen (3%) aan senioren. Onderaan de lijst van de Big Five stonden bij patiënten van 65 jaar en ouder de geneesmiddelen bij reumatische aandoeningen, met 37 miljoen DDD’s (1%).
Onder de 65-pluspopulatie steeg het totaal aantal verstrekte DDD’s voor de Big Five-aandoeningen gemiddeld met 1,3% per jaar in de periode 2015-2020. Omdat het aantal 65-plussers ook steeg, daalde in dezelfde periode het gemiddelde gebruik per 65-plusser met 1% per jaar. Waar een 65-plusser in 2015 gemiddeld nog 729 DDD’s aan CVRM-medicatie gebruikte, daalde dit in 2020 naar 697 DDD’s per persoon. Ook bij de diabetesmiddelen tonen de cijfers een daling in het aantal DDD’s per hoofd: van gemiddeld 91 DDD’s in 2015 naar 84 DDD’s per persoon in 2020.
Het gebruik van reumamiddelen daalde sterker dan de gemiddelde afname van 1% per jaar. Het aantal aan senioren verstrekte DDD’s van deze groep is tussen 2015 en 2020 afgenomen met gemiddeld 3,8% per jaar. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het afgenomen gebruik van de NSAID diclofenac.

Gemiddelde 65-plusser gebruikt steeds minder Big Five geneesmiddelen

Gemiddeld aantal DDD’s per jaar van Big Five geneesmiddelen bij 65-plussers, per hoofd 2015-2020.

Gemiddeld aantal DDD’s per jaar van Big Five geneesmiddelen bij 65-plussers, per hoofd 2015-2020.

 __________________________________________________________________________________________

 

*) Overzicht van de gebruikte geneesmiddelgroepen per Big Five-aandoening:
Omdat de SFK niet beschikt over de reden van voorschrijven, is op basis van de door de WHO vastgestelde ATC–classificatie een selectie gemaakt van de geneesmiddelen waarvan kan worden aangenomen dat patiënten ze voor deze aandoeningen gebruiken. De indeling is naar eigen inzicht gemaakt; bovendien worden geneesmiddelen uit deze groepen ook bij niet-chronische aandoeningen toegepast.

Geneesmiddelen bij vijf belangrijkste Chronische aandoeningenGeneesmiddelgroepen (ATC)
Cardiovasculaire aandoeningen

Antithrombotica (B01)
Cardiaca (C01)
Antihypertensiva (C02)
Diuretica (C03)
Bèta-blokkers (C07)
Calcium antagonisten (C08)
middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem (C09) en
Antilipaemica (C10)

DiabetesDiabetesmiddelen (A10)
Astma/COPDMiddelen bij astma en COPD (R03)
Psychosociale aandoeningenAntidepressiva (N06A) en middelen bij dementie (N06D)
ReumaOntstekingsremmers en andere middelen bij reuma (M01 en M02),
en TNF alfa antagonisten (L04AB , L04AA en L04AC) 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top