Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2021 / Grote verschillen in kosten CVRM-medicatie

Grote verschillen in kosten CVRM-medicatie

12 mei 2021, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 156 Nr 19/20

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 4 miljoen mensen een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij cardiovasculair risicomanagement. De gemiddelde kosten per gebruiker kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van de specifieke CVRM-middelen die de patiënt gebruikt. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) richt zich op het voorkomen van hart- en vaatziekten. De groep geneesmiddelen die daarbij wordt ingezet, is niet strak omlijnd. De SFK rekent de volgende groepen tot de CVRM-middelen: antitrombotica, hartmiddelen, cholesterolverlagers en middelen tegen hoge bloeddruk. Laatstgenoemde groep kent als belangrijkste vertegenwoordigers diuretica, bètablokkers, calciumantagonisten en RAAS-remmers.
Openbare apotheken verstrekten in 2020 minstens eenmaal een CVRM-middel aan 4 miljoen mensen. Dit komt overeen met zo’n kwart van de Nederlandse bevolking. De meeste patiënten gebruiken twee tot drie verschillende soorten middelen, veelal een cholesterolverlager, bloeddrukverlager of antitromboticum.

€ 1 miljard

De totale uitgaven aan CVRM-middelen kwamen in 2020 uit op meer dan € 1 miljard. Met 4 miljoen gebruikers levert dat gemiddelde uitgaven per gebruiker op van zo’n € 250. Deze uitgaven zijn echter zeer scheef verdeeld, afhankelijk van de specifieke middelen die de patiënt gebruikt. Zo bedroegen de uitgaven aan bètablokker metoprolol en cholesterolverlager simvastatine in 2020 gemiddeld maar € 57 en € 46 per gebruiker, de kosten voor de farmaceutische zorg door de apotheek meegerekend. Deze middelen staan op plek 3 en 6 in de CVRM-uitgaven top 10 vanwege hun hoge gebruikersaantallen van 1 miljoen respectievelijk 880.000.
Daartegenover staan evolocumab en alirocumab, twee nieuwe typen cholesterolverlagers, met ieder gemiddeld meer dan € 4000 aan uitgaven per gebruiker. Beide middelen worden onder voorwaarden vergoed voor hoogrisicopatiënten met een te hoge cholesterolwaarde, bij wie statines in combinatie met ezetimib onvoldoende effect hebben. Hoewel evolocumab en alirocumab slechts door zo’n 12.000 respectievelijk 9.000 patiënten worden gebruikt, staan ze vanwege hun hoge kosten toch op positie 4 en 7 in de CVRM uitgaven top 10.

Veel- én weiniggebruikte middelen in CVRM-uitgaven top 10 

Rang
uitgaven
GeneesmiddelToepassingUitgaven (AIP)
x miljoen €
Aantal
gebruikers

Rang
gebruik*

1rivaroxabanDOAC antistollingsmiddel98160.00018
2apixabanDOAC antistollingsmiddel83140.00022
3metoprololbij hoge bloeddruk en angina pectoris571.000.0001
4evolocumabcholesterolverlaging5012.00071
5simvastatinecholesterolverlaging40880.0002
6dabigatranDOAC antistollingsmiddel3962.00036
7alirocumab** 1)cholesterolverlaging379.00080
8acetylsalicylzuurantistollingsmiddel36690.0003
9atorvastatinecholesterolverlaging35620.0005
10amlodipinebij hoge bloeddruk en angina pectoris30650.0004
* rang binnen gebruik CVRM-geneesmiddelen
** uitgaven en aantal gebruikers inclusief bijschatting unieke leveranties

Top 10 CVRM-geneesmiddelen naar uitgaven (AIP+tarief) in 2020, met bijbehorend aantal gebruikers

 1)  Na publicatie in het PW zijn de cijfers van alirocumab (voorheen inclusief bijschatting unieke leveranties)  op deze pagina geactualiseerd per 14-07-2021 

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top