Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2021 / Inhaalslag afgestudeerde apothekers in 2021

Inhaalslag afgestudeerde apothekers in 2021

16 december 2021, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 156 Nr 50

De universiteiten van Groningen, Leiden en Utrecht leverden in het academisch jaar 2020/2021 210 afgestudeerde apothekers af, 37 meer dan het jaar ervoor. De achterstanden, die vooral in Groningen door studievertragingen zijn opgelopen, lijken hiermee grotendeels ingelopen. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.


In september 2021 startten, volgens opgave van de universiteiten, 626 eerstejaarsstudenten hun bacheloropleiding aan één van de drie (bio-)farmaceutische universitaire opleidingen in Utrecht, Leiden en Groningen. Dat zijn 272 eerstejaarsstudenten minder dan in het studiejaar daarvóór, toen 898 studenten startten. Dit is een afname van 30%.
Voor de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden geldt vanaf dit academisch jaar een numerus fixus van 250. Daardoor daalde de instroom van het aantal eerstejaarsstudenten met 65%: van 439 in september 2020 naar 162 in september 2021.
Bij de universiteit van Utrecht werd de numerus fixus verhoogd van 270 naar 300. Daar telde men 273 eerstejaars farmaciestudenten, negen meer dan in september 2020. In Groningen daalde het aantal eerstejaarsstudenten met vier, waarmee het aantal uitkwam op 191.

Afgestudeerden

Als een student de masteropleiding Farmacie afrondt, geeft dat recht op inschrijving in het register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register) met de titel apotheker. In Groningen slaagden in het academisch jaar 2020/2021 84 studenten voor het masterexamen farmacie. Dat is een inhaalslag ten opzichte van de 24 studenten die het jaar ervoor afstudeerden. In het academisch jaar 2019/2020 liepen sommige masterstudenten in Groningen studievertraging op doordat een deel van de praktijkopdrachten vanwege de coronapandemie werd uitgesteld.
De Universiteit Utrecht leverde met 99 geslaagden wederom de meeste apothekers af, maar wel 15 minder dan het voorgaande academisch jaar toen 114 studenten hun studie Farmacie afrondden. Vanuit de Universiteit Leiden mochten 27 nieuwe apothekers zich inschrijven in het BIG-register, iets minder dan in 2019/2020, toen 34 nieuwe apothekers uitstroomden. Het totaal aantal afgestudeerde apothekers in het afgelopen academisch jaar kwam daarmee uit op 210.

Het academisch jaar 2021/2022 telde 30% minder eerstejaars studenten (Bio-)Farmacie.

Aantal eerstejaarsstudenten per collegejaar (vanaf 2011) en afgestudeerde apothekers

Aantal eerstejaarsstudenten per collegejaar (vanaf 2011) en afgestudeerde apothekers*.

* afgestudeerde apothekers tot en met 2017 per kalenderjaar en vanaf 2018/2019 per collegejaar

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top