Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2021 / Kosten diabetesmiddelen met € 14 miljoen gestegen

Kosten diabetesmiddelen met € 14 miljoen gestegen

4 maart 2021, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 156 Nr 9

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 830.000 mensen diabetesmedicatie, ongeveer achtduizend meer dan in 2019 (+1%). De bijbehorende geneesmiddelkosten namen toe met € 14 miljoen tot bijna € 238 miljoen, een stijging van ruim 6%. Dat schrijft de SFK dezze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Van de 830.000 mensen aan wie apotheken in 2020 diabetesmiddelen verstrekten, gebruikte 14% uitsluitend een insuline. Twee derde gebruikte alleen een non-insuline antidiabeticum en een op de vijf gebruikte diabetesmediatie uit beide groepen.
Insuline wordt vooral gebruikt door mensen met diabetes type 1, die zelf (vrijwel) geen insuline aanmaken. Bij diabetes type 2 maken mensen wel zelf insuline aan, maar onvoldoende of het lichaam reageert er niet meer goed op. Een non-insuline-antidiabeticum helpt dan de productie van insuline door de alvleesklier te verhogen of om de organen gevoeliger te maken voor de werking van insuline.
Voor diabetes type 2 is metformine eerste stap bij de medicamenteuze behandeling. In 2020 kregen 663.000 mensen een verstrekking van metformine, al dan niet in een vaste combinatie met een ander diabetesmiddel; dat is ruim 90% van alle non-insulinegebruikers.
De groep GLP-1-agonisten, behorende tot de nieuwe generatie non-insuline-antidiabetica, kende in 2020 de grootste groei. Dat komt vooral door semaglutide, verkrijgbaar in injectievorm en sinds augustus 2020 ook in tabletvorm. In 2020 waren daarvan veertienduizend meer gebruikers dan in 2019 en als gevolg namen de geneesmiddelkosten ook toe, met € 15 miljoen.

Recall

In november 2020 was er een recall van een aantal producten van metformine vanwege een te hoge concentratie N-Nitrosodimethylamine (NDMA). Het ging om een vijftal artikelen waarbij één of meerdere charges moesten worden teruggehaald bij de patiënt.
De SFK heeft apothekers ondersteund met een patiëntenlijst van alle mensen die vanaf 1 juli 2020 een van deze artikelen kregen verstrekt. In totaal ging het om ongeveer 145.000 patiënten die mogelijk vervuilde metformine hebben gehad. Met de gegevens waarover de SFK beschikt, is het echter niet mogelijk te achterhalen of deze patiënten ook daadwerkelijk verpakkingen van de betreffende chargenummers hebben gehad.

Aantal gebruikers antidiabetica en geneesmiddelkosten 2020 (zonder kosten apotheekzorg)

werkzame stof of groepgebruikersVerschil
2019
kosten
(x mln €)

Verschil
t.o.v. 2019

metformine (enkelvoudig)655.0001%11,818%
sulfonylureumderivaten308.0002%10,88%
Insuline (zonder combinaties non–insuline)280.0000%141,2-3%
DPP4-remmers (incl. combinaties metformine)57.0006%20,08%
GLP-1-agonisten (incl. combinaties met insuline)42.00046%44,543%
SGLT2-remmers (incl. combinaties metformine)24.00020%9,324%
overig4.000-19%0,2-16%
totaal830.000*1%237,96%

* ) Sommige gebruikers krijgen geneesmiddelen uit meerdere groepen, waardoor het aantal optelt tot meer dan 830.000

Aantal gebruikers GLP-1-agonisten bijna verdubbeld in 2020

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top