Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2021 / Meeste oncolytica poliklinisch verstrekt

Meeste oncolytica poliklinisch verstrekt

11 november 2021, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 156 Nr 45

Openbare apotheken verstrekten in de eerste helft van 2021 215.000 maal een oncolyticum. Het soort oncolyticum verschilde per type apotheek. Wijkapotheken verstrekten andere oncolytica dan poliklinische apotheken. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Zoals de naam al aangeeft, worden oncolytica (ATC-groep L01) veelal toegepast bij oncologische aandoeningen. Toepassing bij andere aandoeningen, zoals chronische darmontsteking is echter ook mogelijk. In dat geval is de dosering vaak lager. Vanwege toenemende kosten is de vergoeding van een aantal middelen uit deze geneesmiddelengroep overgeheveld naar het ziekenhuisbudget. Daarmee ligt zowel de voorschrijfbevoegdheid (van de medisch specialist) als de inkoopverantwoordelijkheid (door de apotheker) bij het ziekenhuis. Oncolytica die niet zijn overgeheveld zijn bijvoorbeeld middelen voor niet-oncologische aandoeningen die ook in de eerste lijn worden voorgeschreven.

Verschillen

Zo’n 72% van alle verstrekkingen aan oncolytica werd gedaan door poliklinische apotheken. Wijkapotheken verstrekten de overige 28%. Waar wijkapotheken vrijwel alleen producten verstrekten die worden vergoed vanuit het basispakket, verstrekten poliklinische apotheken juist vrijwel uitsluitend middelen die hier buiten vallen. Deze laatste categorie middelen wordt betaald uit het ziekenhuisbudget. De ziekenhuizen betaalden 94% van de kosten voor alle oncolytica.

Oncologische middelen die via de wijkapotheek of poliklinische apotheek worden verstrekt, verschillen. Wijkapotheken verstrekten in de eerste helft van 2021 vooral fluorouracil (37.000 verstrekkingen), tioguanine (17.000) en mercaptopurine (9000). Qua toedieningsweg verstrekten deze apotheken verhoudingsgewijs veel cutane preparaten (89%) en een beperkt deel (19%) van alle orale preparaten.
Poliklinische apotheken verstrekten meer verschillende oncolytica. De hardlopers voor deze apotheken waren capecitabine (34.000 verstrekkingen), hydroxycarbamide (14.000) en palbociclib (7900). Qua toedieningsweg verstrekten deze apotheken praktisch alle parenterale preparaten, 81% van alle orale preparaten en 11% van alle cutane preparaten.

Werkzame stof bepaalt verstrekking door type apotheek

RangWerkzame stofToedieningswegAantal verstrekkingenVooral (>80%) verstrekt door
1Fluorouracilcutaan37.000Openbare apotheek
2Capecitabineoraal34.000Poliklinische apotheek
3Tioguanineoraal17.000Openbare apotheek
4Hydroxycarbamideoraal14.000Poliklinische apotheek
5Mercaptopurineoraal9.000Openbare apotheek
6Palbocicliboraal7.900Poliklinische apotheek
7Imatiniboraal5.800Poliklinische apotheek
8Temozolomideoraal5.600Poliklinische apotheek
9Ruxolitiniboraal5.300Poliklinische apotheek
10Paclitaxelparenteraal3.500Poliklinische apotheek

 Top-10 meest verstrekte oncolytica in eerste helft 2021 per apotheeksoort

 

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top