Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2021 / Minder gebruikers van astma/COPD-middelen

Minder gebruikers van astma/COPD-middelen

18 maart 2021, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 156 Nr 11

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 1,46 miljoen mensen een astma/COPD-geneesmiddel. Dat zijn ongeveer 80.000 gebruikers minder dan een jaar eerder. Toch namen de geneesmiddelkosten vorig jaar met € 4 miljoen toe tot € 292 miljoen. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Van de 1,46 miljoen mensen die in 2020 een geneesmiddel voor astma of COPD kregen, gebruikte meer dan de helft (796.000) de kortwerkende luchtwegverwijder salbutamol, al dan niet in combinatie met andere luchtwegmiddelen. Desondanks nam het aantal gebruikers van dit middel met 70.000 (-8%) fors af. Vooral in de jongste groep, de 0- en 1-jarigen, was de afname groot: het aantal gebruikers halveerde ten opzichte van 2019. De daling trad pas op sinds april 2020.
Waar in de periode ervoor maandelijks zo’n 3500 baby’s salbutamol kregen, waren dit er in april en mei slechts 900 en 600. Dit kan verband houden met het mijden van arts-bezoek tijdens de COVID-19-uitbraak, maar ook met minder luchtwegklachten vanwege de toen geldende lockdown.
Ook bij de meeste andere astma/COPD-middelen en in andere leeftijdsgroepen nam het gebruik af. In totaal telde 2020 80.000 gebruikers minder dan 2019 (-5%). Van de tien meest gebruikte luchtwegmiddelen nam alleen van de combinatie formoterol met inhalatiecorticosteroïd (ICS) beclometason het aantal gebruikers toe, met 13.000 (+6%). Mogelijk heeft dit te maken met een herziening van de NHG-Standaard Astma bij Volwassenen (2020), waarin de combinatie van formoterol met een ICS is toegevoegd aan stap 1 van de medicamenteuze behandeling.

Toch kostenstijging

Ondanks een afname van het aantal gebruikers namen de kosten voor astma/COPD-middelen voor het eerst in tien jaar toe. De totale kosten op basis van de apotheekinkoopprijzen (AIP) kwamen in 2020 uit op € 292 miljoen, € 4 miljoen meer dan in 2019 (+1%). Behalve formoterol met beclometason (+€ 5 mln) droeg de vaste combinatie van formoterol, glycopyrronium en beclometason (Trimbow) daar het meeste aan bij. In 2020 steeg het aantal gebruikers hiervan met 7000 tot 29.000. De kosten namen toe met € 4,5 miljoen tot € 13 miljoen. Bij salbutamol steeg bij enkele veelgebruikte artikelen de prijs per verpakking, waardoor de kosten stegen ondanks minder gebruikers.

Meest gebruikte astma/COPD-middelen en hun kosten (AIP) in 2020, vergeleken met 2019

rangwerkzame stof (rang 2019)gebruikersverschilkosten (mln €)verschil
1salbutamol (1)796.000-70.000-8%10,10,99%
2formoterol-beclometason (3)215.00013.0006%54,55,010%
3salmeterol-fluticason (2)197.000-18.000-8%31,1-2,9-9%
4tiotropium (4)173.000-20.000-10%56,7-4,0-7%
5fluticason (5)159.000-14.000-8%12,5-0,00%
6formoterol-budesonide (6)151.000-4.000-3%30,6-0,6-2%
7ipratropium (7)88.000-11.000-11%3,1-0,1-4%
8ciclesonide (8)68.000-2.000-4%11,70,87%
9beclometason (9)62.000-4.000-6%6,00,00%
10budesonide (10)58.000-4.000-6%5,20,11%

 Salbutamol blijft ondanks daling meest gebruikte luchtwegmiddel

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top