Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2021 / Tarief vervolguitgifte stijgt naar gemiddeld € 6,45

Tarief vervolguitgifte stijgt naar gemiddeld € 6,45

12 februari 2021, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 156 Nr 6

Apotheken onderhandelen met zorgverzekeraars onder meer over de tarieven voor apotheekzorg. Tarieven kunnen dus per apotheek en per zorgverzekeraar verschillen. Het gemiddelde tarief voor een standaardterhandstelling kwam in 2020 uit op € 6,45, 1,2% hoger dan in 2019. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Sinds 1 januari 2012 stelt de NZa alleen nog de verschillende prestaties vast waarover wordt afgerekend, zonder hieraan tarieven te koppelen. In de contracten tussen apothekers en zorgverzekeraars worden vervolgens afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van voldoende zorg en over wat daarvoor wordt betaald. Er is sprake van vrije tarieven voor apotheekzorg binnen door de overheid gestelde kaders. Deze tarieven zijn bedoeld als vergoeding voor de geleverde zorg door de apotheek en zijn exclusief geneesmiddelkosten.

Basisprestaties 

Voor wat betreft de terhandstelling van UR-geneesmiddelen onderscheidt de NZa drie basisprestaties: een standaardterhandstelling, een uitgifte van een nieuw geneesmiddel eerste uitgifte) en een terhandstelling in een geïndividualiseerde distributievorm (GDV), ook wel weekterhandstelling genoemd. Voor een standaardterhandstelling was het gemiddelde tarief in 2020 € 6,45 (2019: € 6,38). Indien sprake is van een geneesmiddel dat niet eerder of minstens twaalf maanden geleden voor het laatst aan een patiënt is  verstrekt, is extra farmaceutische begeleiding nodig. Het gemiddelde apotheektarief voor een eerste uitgifte bedroeg in 2020 € 11,87, vrijwel gelijk aan 2019 (€ 11,86). Meer 2-wekelijkse leveringen zorgen voor hoger gemiddeld tarief Bij weekterhandstellingen werken apothekers samen met huisartsen en wijkverpleging voor de benodigde extra zorg rondom de medicatierol. Voor verstrekkingen in deze distributievorm bedroeg het tarief in 2020 gemiddeld € 4,30 per verstrekking. Apotheken ontvangen voor 2- en 3- wekelijkse leveringen doorgaans een hoger tarief per verstrekking dan voor 1-wekelijkse leveringen. In 2020 was dat gemiddeld € 2,80 voor een verstrekking voor één week, € 5,20 voor twee  weken en € 7,72 voor drie weken. Vooral omdat apothekers in 2020 vaker medicatierollen voor twee weken verstrekten, is het gemiddelde tarief per GDV-verstrekking gestegen ten opzichte van 2019. De afzonderlijke tarieven voor 2- en 3-wekelijkse leveringen daalden gemiddeld juist licht.

 

Gemiddelde tarief per verstrekking receptplichtige pakketgeneesmiddelen, exclusief BTW (openbare apotheken m.u.v. dienstapotheken en poliklinische apotheken).

SOORT PRESTATIE

PRESTATIE-
CODE

GEMIDDELDE TARIEF

2020

2019

verschil (%)

standaard uitgifte (vervolguitgifte)

1

€ 6,45

€ 6,38

1,2%

eerste uitgifte

97

€ 11,87

€ 11,86

0,1%

weekterhandstelling (GDV)

4, 49, 73

€ 4,30

€ 3,92

9,8%

  • 1-weekterhandstelling

4

€ 2,80

€ 2,79

0,4%

  • 2-wekenterhandstelling

49

€ 5,20

€ 5,21

-0,2%

  • 3-wekenterhandstelling

73

€ 7,72

€ 7,76

-0,5%

Gemiddelde tarieven 2- en 3-wekenterhandstelling gedaald in 2020

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top