Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2022 / Bijna € 80 miljoen aan eigen bijdragen

Bijna € 80 miljoen aan eigen bijdragen

21 april 2022, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 157 Nr 16

Voor geneesmiddelen met een prijs boven de vergoedingslimiet werd in 2021 in totaal bijna € 80 miljoen aan eigen bijdragen betaald, € 14 miljoen meer dan in 2020. Driekwart van de totale bijbetaling kwam voor rekening van de top 10 geneesmiddelen met de hoogste eigen bijdrage. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

De meeste geneesmiddelen die vanuit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) worden vergoed kennen een door de overheid vastgestelde vergoedingslimiet. Indien de prijs van het geneesmiddel deze limiet overschrijdt, komt het verschil niet voor vergoeding in aanmerking en moet het als eigen bijdrage door de verzekerde worden bijbetaald. In 2021 was dit in totaal bijna € 80 miljoen.
Dit bedrag werd echter niet volledig door gebruikers betaald. Voor sommige geneesmiddelen bieden fabrikanten een (gedeeltelijke) terugbetaalregeling. Verder geldt sinds 2019 een maximale bijbetaling van € 250 per persoon per jaar, waarbij de zorgverzekeraar het meerbedrag betaalt. De SFK berichtte eerder dat 63.000 mensen door deze maximeringsregeling werden geholpen in 2021 (zie PW jaargang 157, editie 9).

Top 10

De tien geneesmiddelen met de hoogste eigen bijdrage in 2021 zorgden voor € 59 miljoen aan bijbetalingen, driekwart van het totaal. Vier van deze middelen worden toegepast bij ADHD. Dexamfetamine en lisdexamfetamine kenden de grootste absolute stijging in eigen bijdrage met respectievelijk ruim € 3 miljoen en bijna € 4 miljoen. Halverwege 2020 kwam een nieuwe geregistreerde variant van dexamfetamine beschikbaar, waardoor doorgeleverde bereidingen zonder bijbetaling minder vaak verstrekt mochten worden. Daardoor steeg de totale eigen bijdrage voor dit middel in 2021 ten opzichte van een jaar eerder. Voor lisdexamfetamine nam de totale bijbetaling toe doordat het aantal gebruikers steeg van 14.000 in 2020 naar 20.000 in 2021.
Mercaptamine, toegepast bij cystinose om de vorming van schadelijke cystinekristallen op het hoornvlies te verminderen, is nieuw in de lijst. In 2021 werd een variant met vertraagde afgifte met bijbetaling opgenomen in het GVS en geclusterd met een variant met directe afgifte zonder bijbetaling. Ondanks dat het middel met vertraagde afgifte slechts enkele tientallen gebruikers telde in 2021 bedroeg de totale bijbetaling bijna € 2 miljoen.

Top 10 Geneesmiddelen met hoogste bijbetaling in 2021 en verschil met 2020

Rang 2021 (2020)GeneesmiddelToepassingTotaal eigen
bijdragen*
Verschil
2020*
1      (1)dexamfetamineADHD20,03,1
2      (2)methylfenidaatADHD15,6-0,2
3      (3)lisdexamfetamineADHD10,33,9
4      (4)selexipagpulmonale hypertensie3,10,2
5      (7)hydrocortison oraalbijnierziektes2,31,0
6      14)nitrofurantoïneblaasontsteking2,11,4
7      (-)mercaptaminecystinose2,02,0
8      (5)dimethylfumaraatmultiple sclerose1,6-0,3
9      (8)kaliumchloride(voorkomen) kaliumtekort1,20,0
10      (12)guanfacineADHD1,10,2

* bedragen x mln € en inclusief 9% btw

Lisdexamfetamine en dexamfetamine grootste absolute stijgers in bijbetalingsbedrag

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top