Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2022 / Kosten dure geneesmiddelen met 0,9% gestegen

Kosten dure geneesmiddelen met 0,9% gestegen

15 september 2022, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 157 Nr 37

De kosten van dure geneesmiddelen namen in 2021 toe met 0,9% tot € 980 miljoen. Ondanks een toename van 6,1% van verstrekkingen van dure middelen is de kostenstijging beperkt. Dit komt doordat de gemiddelde inkoopprijs van een verstrekking van een duur middel daalde met 4,9% naar € 1.260. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch weekblad.

De SFK spreekt van dure geneesmiddelen wanneer de inkoopprijs van een geneesmiddel per extramurale verstrekking gemiddeld minimaal € 500 exclusief BTW bedraagt. Wekelijkse leveringen zijn bij de bepaling hiervan uitgesloten. Voor deze rubriek is voor 2021 vastgesteld welke middelen duur waren. Vervolgens is gekeken naar de kosten, het aantal verstrekkingen en de inkoopprijs van deze middelen in 2020 en 2021. De kosten die daadwerkelijk ten laste kwamen van het extramurale farmaciebudget vielen uiteindelijk lager uit. Dit komt omdat de overheid bij sommige dure geneesmiddelen prijsonderhandelingen voert met de fabrikant. Deze onderhandelingen leiden tot vertrouwelijke kortingen op de in deze rubriek vermelde geneesmiddelenkosten.
Openbare apotheken verstrekten in 2021 775.000 keer een duur geneesmiddel, een toename van 6,1% ten opzichte van 2020. Samen waren deze verstrekkingen goed voor € 980 miljoen aan kosten, 0,9% meer dan in 2020. De gemiddelde inkoopprijs van een verstrekking van een duur middel daalde naar € 1.260, 4,9% minder dan in 2020. Dure geneesmiddelen maakten in 2021, net als een jaar eerder, ruim 30% uit van de totale kosten van receptplichtige geneesmiddelen binnen het basispakket. Gemeten in verstrekkingen blijft hun aandeel steken op slechts 0,4%.

Poliklinische apotheken

Bij bijna 70% van de extramurale verstrekkingen van dure middelen waren medisch specialisten de voorschrijver. Deze verstrekkingen waren goed voor 76% van de uitgaven aan dure middelen. Mede daardoor zijn het bovengemiddeld vaak poliklinische apotheken die deze geneesmiddelen verstrekten.
Het aantal patiënten dat dure middelen verstrekt kreeg, daalde in 2021 met 3% tot 162.000. Daarmee kreeg gemiddeld 1,0% van de bevolking een duur middel. In de leeftijdsgroepen boven de 40 jaar ligt dat aandeel boven de 1,0%.  De groep 71-80 jarigen heeft het grootste aandeel met 1,9%. De meest verstrekte dure geneesmiddelen binnen deze leeftijdsgroep zijn de cholesterolverlagers evolocumab en alirocumab.

Grootste aandeel gebruikers dure middelen bij 71-80 jarigen

 Aandeel gebruikers dure middelen per hoofd van de bevolking per leeftijdscategorie (2021)

Aandeel gebruikers dure middelen per hoofd van de bevolking per leeftijdscategorie (2021)

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top