Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2022 / Medicatiebeoordeling vooral bij polyfarmacie

Medicatiebeoordeling vooral bij polyfarmacie

13 januari 2022, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 157 Nr 1/2

Naast geneesmiddelen leveren apothekers ook andere farmaceutische zorg, zoals medicatiebeoordelingen. Deze worden vooral uitgevoerd voor patiënten met intensieve farmaceutische zorg: 83% van hen gebruikt chronisch vijf of meer geneesmiddelen. Gemiddeld zijn zij 76 jaar. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Een medicatiebeoordeling is een vorm van multidisciplinaire zorg waarbij apotheker en (huis)arts gezamenlijk een systematische beoordeling uitvoeren van de farmacotherapeutische behandeling van een patiënt. Deze beoordeling heeft als doel de farmacotherapie van de patiënt te optimaliseren en de mogelijke risico’s van geneesmiddelgebruik te verminderen. Van de in de apotheekinformatiesystemen geregistreerde medicatiebeoordelingen die in 2021 aan de SFK zijn aangeleverd, zijn de kenmerken van de betreffende patiënten onderzocht.

Leeftijd en geslacht

Van de patiënten voor wie apothekers in 2021 een medicatiebeoordeling uitvoerden is driekwart 70 jaar of ouder. De meeste medicatiebeoordelingen – 57% – werden uitgevoerd voor vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 76 jaar, waarbij vrouwen gemiddeld iets ouder zijn dan mannen: 78 jaar om 74 jaar. Het aandeel vrouwen loopt op met de leeftijd: in de leeftijdscategorie tot en met 70 jaar is het aandeel mannen en vrouwen ongeveer gelijk. Van de 70- tot 80-jarigen met een medicatiebeoordeling is 54% vrouw, bij de 80- tot 90-jarigen is dat 61% en boven de 90 zelfs 74%.
Medicatiebeoordelingen worden vooral uitgevoerd voor polyfarmaciepatiënten. Voor het label ‘polyfarmacie’ kijkt de SFK of iemand in 2021 vijf of meer geneesmiddelen op ATC3-niveau chronisch – negentig dagen of langer – gebruikt. Van alle patiënten met een medicatiebeoordeling in 2021 is 83% een polyfarmaciepatiënt. Ook ontvangen patiënten met een medicatiebeoordeling hun medicatie vaak in een geïndividualiseerde distributievorm (GDV).

Polyfarmaciepatiënten met een GDV vormen 55% van de medicatiebeoordelingen. Polyfarmaciepatiënten zonder GDV zijn goed voor 28% en 10% is wel een GDV-gebruiker, maar voldoet (nog) niet aan het label polyfarmacie. Van de overige 7% gebruikt twee derde van de patiënten wel vijf of meer geneesmiddelen maar (nog) niet chronisch, of slechts drie of vier geneesmiddelen chronisch.

Tweederde van de medicatiebeoordelingen voor patiënten met een GDV

Aandeel verschillende patiëntgroepen in medicatiebeoordelingen, 2021

Aandeel verschillende patiëntgroepen in medicatiebeoordelingen, 2021

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top