Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2022 / Verstrekkingen medicinale cannabis opnieuw minder

Verstrekkingen medicinale cannabis opnieuw minder

24 maart 2022, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 157 Nr 12

Het Bureau Medicinale Cannabis (BMC), dat valt onder het ministerie van VWS, is verantwoordelijk voor de productie en levering van medicinale cannabis aan apotheken en wetenschappelijke instellingen. Bedrocan, sinds 2003 leverancier, produceert vijf gedroogde varianten van cannabis (flos) met verschillende verhoudingen van de werkzame stoffen dronabinol (THC) en cannabidiol (CBD). Aldus de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Uit de gedroogde varianten bereiden enkele apotheken sinds 2015 cannabisolie met verschillende concentraties THC en CBD. Olie heeft als voordeel dat het eenvoudig kan worden ingenomen omdat het voor gebruik niet meer bewerkt hoeft te worden.

Gebruik

Medicinale cannabis wordt toegepast bij uiteenlopende indicaties, waaronder verschillende soorten chronische pijn, epilepsie en aandoeningen met spasticiteit. In diverse wetenschappelijke studies wordt onderzoek gedaan naar andere toepassingen van medicinale cannabis.
In 2021 werd 42.000 keer medicinale cannabis verstrekt, tweeduizend verstrekkingen minder dan een jaar eerder (-5,9%). Deze daling wordt vooral veroorzaakt door minder verstrekkingen op basis van een recept van specialisten (-11,6%). Het aantal verstrekkingen op voorschrift van een huisarts daalde nauwelijks (-0,5%).
Van de in totaal 42.000 verstrekkingen in 2021 waren er 23.000 flos, een daling van 8,1% ten opzichte van een jaar eerder. Ondanks deze afname is het aandeel flos voor het tweede jaar op rij groter dan dat van olie met 54% tegenover 46%. Doordat het aantal verstrekkingen olie minder hard daalde (-3,0%), is het verschil wel kleiner geworden.
Ondanks een vermindering van het aantal verstrekkingen, bleef het aantal gebruikers in 2021, met 6700 patiënten, nagenoeg gelijk. Er lijkt een verschuiving plaats te vinden naar een groter aandeel mannelijke gebruikers. In 2021 is hun aandeel toegenomen tot ruim 42%, terwijl dit in 2018 nog ruim 39% was.

Aantal verstrekkingen medicinale cannabis opnieuw afgenomen

Aantal verstrekkingen van medicinale cannabis per jaar door openbare apotheken (2016-2021)

Aantal verstrekkingen van medicinale cannabis per jaar door openbare apotheken (2016-2021)

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top