Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2022 / Vijf keer zoveel gebruikers afslankmiddelen in 2022

Vijf keer zoveel gebruikers afslankmiddelen in 2022

1 december 2022, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 157 Nr 48

Openbare apotheken verstrekken in 2022 naar schatting aan bijna 17.000 mensen een middel voor afslanken; bijna vijf keer zoveel als in 2021. De bijbehorende uitgaven vertienvoudigen zelfs, waarbij deze grotendeels worden vergoed door de zorgverzekeraar. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Veel Nederlanders kampen met overgewicht. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben ruim 7 miljoen Nederlanders overgewicht (BMI >25 kg/m2) van wie bijna 2 miljoen mensen obees zijn (BMI >30kg/m2). Voor obesitas adviseert de huisartsenrichtlijn, die stamt uit 2010, een combinatie van gezonde voeding, verhogen van de lichaamsactiviteit en eventueel psychologische begeleiding. Medicamenteuze therapie wordt ontraden.
Voor gewichtsreductie zijn momenteel drie geneesmiddelen geregistreerd. Orlistat wordt in de huisartsenrichtlijn ontraden; de effectiviteit is beperkt en er is weinig tot niets bekend over de langetermijngevolgen. Liraglutide en naltrexon/bupropion zijn beide voor obesitas geregistreerd in 2015 en zijn nog niet opgenomen in deze richtlijn.
Hoewel er discussie is over de meerwaarde van deze middelen, heeft het Zorginstituut Nederland in 2022 vastgesteld dat deze middelen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk en dus worden vergoed. Saxenda (liraglutide) en Mysimba (naltrexon/bupropion) worden vergoed uit het basispakket voor een kleine groep mensen met overgewicht en/of obesitas als aanvulling op gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Saxenda wordt vergoed sinds 1 april en Mysimba sinds 1 augustus. Sindsdien is het gebruik van deze middelen sterk toegenomen.

Rond de 50 jaar

Openbare apotheken verstrekken naar schatting aan 17.000 mensen een afslankmiddel in 2022, bijna vijf keer zoveel als in 2021. De middelen worden vooral voorgeschreven door huisartsen (80%). De patiënten zijn vooral vrouwen (80%). De leeftijd van de patiënten varieert, waarbij het zwaartepunt ligt rond de 50 jaar, wanneer ongeveer een op de vijfhonderd 50-jarigen een afslankmiddel gebruikt.
De uitgaven voor deze afslankmiddelen komen in 2022 waarschijnlijk uit op bijna € 12 miljoen, waar dit in 2021 nog € 1,2 miljoen was. Tot en met oktober dit jaar is zo’n 70% van deze uitgaven ingediend voor vergoeding bij de zorgverzekeraars.

Aantal gebruikers afslankmiddelen in 2022 exponentieel toegenomen

Totaal aantal gebruikers afslankmiddelen orlistat, liraglutide en naltrexon/bupropion (2017-2022)

Totaal aantal gebruikers afslankmiddelen orlistat, liraglutide en naltrexon/bupropion (2017-2022)

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top