Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2022 / Wisselen met aandacht bij 1 op de 3 patiënten

Wisselen met aandacht bij 1 op de 3 patiënten

27 oktober 2022, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 157 Nr 43

Bij het verstrekken van een geneesmiddel kan het voorkomen dat een apotheek een product meegeeft van een andere fabrikant dan de patiënt eerder heeft gebruikt: een wisseling. Bij gemiddeld 1700 patiënten per apotheek vraagt een wisseling extra aandacht. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

In de Leidraad Verantwoord Wisselen maakten vertegenwoordigers van patiënten, voorschrijvers en apothekers afspraken over welke geneesmiddelen wel of niet gewisseld kunnen worden en onder welke voorwaarden. In de leidraad wordt een onderscheid gemaakt tussen de categorieën rood, oranje en groen.

Rode categorie

Tot de rode categorie behoren geneesmiddelen die niet gewisseld kunnen worden, tenzij dit geneesmiddel niet beschikbaar is. In Nederland gebruikten in de afgelopen twaalf maanden 970.000 mensen één of meer van deze middelen. Voor een apotheek komt dit gemiddeld neer op 485 patiënten. Middelen op deze lijst met de meeste gebruikers zijn levothyroxine (536.000), acenocoumarol (150.000) en digoxine (84.000).

Oranje: met indicatie

Tot de oranje categorie behoren orale geneesmiddelen die – mits aan een aantal voorwaarden is voldaan – gewisseld kunnen worden bij bepaalde indicaties. Zo is bijvoorbeeld pregabaline voor de indicatie epilepsie oranje en voor andere indicaties (zoals neuropathische pijn) groen. Geneesmiddelen op de groene lijst kunnen gewisseld worden, tenzij dit om individuele patiëntgebonden redenen niet kan. De SFK ontvangt geen informatie over de indicatie en kan dus geen onderscheid maken tussen categorie oranje en groen.
Bijna 3 miljoen mensen gebruikten een middel uit de oranje-categorie; gemiddeld bijna 1500 patiënten per apotheek. In de apotheek moet voor alle patiënten van deze middelen de indicatie bekend zijn voor een eventuele wisseling. Middelen op deze lijst met de meeste gebruikers zijn metoprolol (1.020.000), prednisolon (530.000) en furosemide (286.000).

In totaal gebruikten ruim 3,4 miljoen mensen een middel van de rode of oranje lijst; ongeveer 1700 patiënten per apotheek. Dit is ongeveer een derde van alle geneesmiddelgebruikers. Ruim een half miljoen mensen gebruikten een middel van zowel de rode als de oranje lijst. Bijna 420.000 (12%) gebruikers ontvingen de geneesmiddelen via een geïndividualiseerde distributievorm. Qua leeftijd waren 1 miljoen mensen 75 jaar of ouder.

Merendeel gebruikers oranje en rode lijst-middelen zit in top-5

Rode lijstOranje lijst
Werkzaam bestanddeelAantal gebruikers
alle toedieningsvormen
Werkzaam bestanddeel

Aantal gebruikers*
orale toedieningsvorm

Levothyroxine536.000Metoprolol1.020.000
Acenocoumarol150.000Prednisolon530.000
Digoxine84.000Furosemide286.000
Tacrolimus58.000Bisoprolol222.000
Valproinezuur51.000Rivaroxaban206.000

* Dit betreft alle gebruikers van deze orale middelen; SFK kan geen onderscheid maken op basis van indicatie

Top-5 van middelen op de oranje en rode lijst met de meeste gebruikers (okt 21- sept 22)

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top