Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2023 / 13% meer apothekers afgestudeerd in 2022

13% meer apothekers afgestudeerd in 2022

19 januari 2023, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 158 Nr 3

In totaal 713 eerstejaarsstudenten startten in september 2022 aan de drie (bio-)farmaceutische opleidingen in Groningen, Utrecht en Leiden. Dat waren er 87 meer dan het jaar daarvoor. In het academisch jaar 2021/2022 rondden 237 studenten hun master Farmacie af, 27 meer dan in het jaar ervoor. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

In totaal stonden in september 2022 3943 studenten ingeschreven aan de (bio-)farmaceutische opleidingen van Groningen (942), Utrecht (1566) en Leiden (1435). Daarmee waren er 120 studenten meer dan het jaar ervoor.

Aan de Universiteit Groningen startten in september 2022 224 eerstejaarsstudenten Farmacie, 17% meer dan in 2021 toen 191 eerstejaars hun studie begonnen. Ook in Utrecht was er een lichte toename van het aantal startende studenten aan de opleiding Farmacie. Met 283 eerstejaars waren dat er tien meer dan het jaar ervoor. In Leiden zette deze trend zich door en steeg het aantal eerstejaars Bio-Farmaceutische Wetenschappen met 27% ten opzichte van het academisch jaar 2021/2022 naar 206 nieuwe studenten in september 2022. Hiermee werd de numerus fixus van de maximaal 250 beschikbare eerstejaarsplekken nog niet gehaald.

Alleen na het afronden van de master Farmacie mag men zich apotheker noemen. De Universiteit Utrecht leverde in het academisch jaar 2021/2022 122 jonge apothekers af, 23% meer dan het academisch jaar ervoor toen er nog 99 studenten hun master Farmacie met succes afsloten. In Groningen studeerden 76 studenten af tot apotheker, acht minder dan in het academisch jaar 2020/2021 toen daar 84 nieuwe apothekers hun studie afrondden.
Sinds 2016 is het ook in Leiden mogelijk om als apotheker af te studeren na het volgen van de bachelor opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen met een minor Farmacie. In 2019 studeerden aan deze opleiding de eerste twaalf apothekers af. In de jaren daarna nam dat gestaag toe: het afgelopen academisch jaar 2021/2022 leverde de Universiteit Leiden 39 jonge apothekers af, twaalf meer dan het jaar ervoor.

In totaal mochten gedurende het academisch jaar 2021/2022 237 nieuwe apothekers zich inschrijven in het BIG-register, 27 (13%) meer dan het jaar ervoor.

Eerstejaarsstudenten in (bio-)farmaceutische wetenschappen en afgestudeerde apothekers* (2013-2022)

Eerstejaarsstudenten in (bio-)farmaceutische wetenschappen en afgestudeerde apothekers* (2013-2022)

Na een daling in 2021 nu weer meer belangstelling voor de (bio-)farmaceutische opleidingen

* afgestudeerde apothekers tot en met 2017 per kalenderjaar en vanaf 2018/2019 per academisch jaar

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top