Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2023 / 6,2% meer gebruikers astma/COPD-medicatie

6,2% meer gebruikers astma/COPD-medicatie

9 februari 2023, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 158 Nr 6

Openbare apotheken verstrekten in 2022 aan 1,5 miljoen mensen een geneesmiddel voor astma of COPD, 6,2% meer dan in 2021. Deze stijging komt vooral voor rekening van het monopreparaat salbutamol met ruim 840.000 gebruikers, 60.000 meer dan in 2021. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

In 2022 ontvingen ruim 1,5 miljoen mensen een middel dat wordt gebruikt bij astma of COPD (ATC-groep R03). Het aantal gebruikers is daarmee 6,2% toegenomen ten opzichte van 2021. De geneesmiddelkosten bleven met € 260 miljoen ongeveer gelijk (-0,1%).
In 2020 en 2021 lag het aantal gebruikers van astma/COPD-middelen ongeveer 6% lager dan de jaren ervoor. In 2022 is het met ruim 1,5 miljoen gebruikers (+6,2%) weer terug op het niveau van 2019. De grootste stijger was salbutamol met een toename van 60.000 gebruikers. Waar salbutamol in 2019 nog 870.000 gebruikers kende, was dit in 2020 en 2021 afgenomen naar ongeveer 780.000 per jaar. Met 840.000 gebruikers in 2022 komt het aantal weer in de buurt van dat voor corona. 

Combinatietherapie

De markt voor astma/COPD-medicatie is de laatste jaren vooral uitgebreid met preparaten die bestaan uit een vaste combinatie van twee of zelfs drie middelen: de zogenoemde duo- en triple-preparaten. SFK heeft gekeken in hoeverre patiënten deze mono- en combinatiepreparaten combineerden in een kalenderjaar, waarbij SFK niet kon herleiden of de patiënten de preparaten ook daadwerkelijk tegelijkertijd gebruikten. 
In 2022 gebruikte ruim de helft van de astma/COPD-patiënten (53%) één (of meer) monopreparaten. Een duopreparaat kan worden gebruikt bij voldoende verbetering en blijvende indicatie voor duotherapie, mede vanwege gebruiksgemak en ter bevordering van de therapietrouw. Een vijfde van de patiënten gebruikte alleen duoprepar(a)at(en) en bijna een kwart (23%) gebruikte zowel een mono- als een duopreparaat.
Slechts een klein deel van de patiënten (4%) gebruikte een triple-preparaat, al dan niet in combinatie met andere preparaten. Hoewel de NHG-Standaarden adviseren terughoudend te zijn met het voorschrijven van deze triple-therapie, vervijfvoudigde het aantal gebruikers de laatste vijf jaar van 12.000 patiënten in 2018 naar bijna 60.000 in 2022.

Aantal gebruikers van astma/COPD-medicatie weer op pre-corona niveau
Aantal gebruikers van astma-COPD medicatie uitgesplitst naar mono- en combinatiepreparaten

* aantal gebruikers van triple-preparaten al dan niet met mono- of duo-preparaat
Aantal gebruikers van astma-COPD medicatie uitgesplitst naar mono- en combinatiepreparaten 2018-2022

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top