Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2023 / Aantal apotheken daalt naar niveau van 2013

Aantal apotheken daalt naar niveau van 2013

6 april 2023, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 158 Nr 14

Nederland telde per 1 januari 2023 1975 openbare apotheken. Vorig jaar kwamen er tien nieuwe apotheken bij, terwijl er 31 sloten. Opvallend was de afname van het totaal aantal franchise-apotheken (-108) en de toename van het aantal zelfstandige apotheken (+82). Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Tussen januari 2022 en januari 2023 daalde per saldo het totaal aantal apotheekvestigingen met 21, van respectievelijk 1996 naar 1975.
Het totaal aantal openbare apotheken in Nederland is niet meer zo laag geweest sinds 2013 toen Nederland 1974 apotheken telde. Hoewel het aantal apotheken in 2022 vrijwel gelijk is aan 2013, is het aantal verstrekte dagdoseringen (DDD) tussen 2013 en 2022 met 13% toegenomen. Dat steeg van 7,5 miljard DDD’s in 2013 naar 8,5 miljard DDD’s in 2022.

Ketens en formules*

Waar in 2021 nog 88% van alle apotheken was aangesloten bij een keten of formule, is dat in 2022 gedaald naar zo’n 84%. Opmerkelijk was de daling van het aandeel franchise- of formule-apotheken van 59% (1171) naar 54% (1063). Tegelijkertijd steeg het aantal zelfstandige apotheken van 234 (12%) in 2021 naar 316 (16%) in 2022. Het aandeel apotheken in eigendom van een keten bleef stabiel op 30% (596 apotheken). Franchiseformule Service apotheek had met 490 apotheken de meeste aangesloten apotheken in 2022, zes meer dan in 2021.
BENU Apotheken sloot 2022 af met in totaal 340 aangesloten apotheken, 101 minder dan eind 2021. De sterke daling doet zich voor bij de franchise-apotheken van BENU, die afnamen van 113 in 2021 naar 14 in 2022. Wat betreft eigendomsapotheken blijft BENU Apotheken met 326 vestigingen (-2) de grootste apotheekketen in Nederland.
Alliance Healthcare telde eind 2022 179 apotheken, waarvan 59 in eigendom (+1) en 120 franchise-apotheken (-10). Bij VNA zijn in totaal 155 apotheken aangesloten, waaronder honderd eigendomsapotheken en 55 apotheken die niet (volledig) eigendom zijn.
Medsen ging van 41 naar 45 eigendomsapotheken. Tot slot zijn de kleinere ketens exact gelijk gebleven in 2022 met 33 VAL-apotheken, achttien apotheken van de Acdapha groep en vijftien apotheken die vallen onder de Zorggroep Almere.
Apart is de Pluriplus-formule, die de belangen van apotheken behartigt, bijvoorbeeld bij contractonderhandelingen. De apotheken blijven autonoom en niet herkenbaar als onderdeel van Pluriplus. Na een aanzienlijke groei van 22% in 2021 daalde het aantal aangesloten apotheken in 2022 met twee, naar 384.

Het aantal apotheekvestigingen daalde met 21 tussen januari 2022 en januari 2023

Aantal zelfstandige, formule en keten apotheken(jan 2019 – jan 2023)

Aantal openbare apotheken (jan 2019 – jan 2023).

* de cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op de opgave van de betreffende ketens/formules

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top