Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2023 / Gebruik fluorchinolonen lager dan pre-corona

Gebruik fluorchinolonen lager dan pre-corona

16 november 2023, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 158 Nr 46

Naar verwachting zal het antibioticagebruik met 6,2 miljoen verstrekkingen in 2023 terug zijn op het oude niveau van voor corona. Hoewel het aandeel tweede-keus- en reserveantibiotica al die jaren stabiel is gebleven, blijft het aantal verstrekte fluorchinolonen onder pre-coronaniveau. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

In 2022 verstrekten openbare apotheken ruim 6 miljoen keer een antibioticum voor systemisch gebruik aan zo’n 3,4 miljoen patiënten. Ondanks dat het aantal verstrekkingen hiermee bijna 13% hoger uitkwam dan in de coronajaren 2020 en 2021, lag het toch nog onder het pre-coronaniveau van 2019.
Dit jaar zal het aantal verstrekkingen naar verwachting oplopen tot zo’n 6,2 miljoen, bestemd voor 3,5 miljoen gebruikers. Daarmee zou het antibioticagebruik – zowel gemeten in aantal verstrekkingen als in aantal gebruikers – nagenoeg terug zijn op het niveau van pre-corona.
Onderdeel van het verstandig gebruik van antibiotica is speciale aandacht voor het voorschrijven van tweede-keus- en reserveantibiotica, om zo de resistentie van bacteriën te beperken. Volgens de NHG-Standaarden zijn (fluor)chinolonen, cefalosporinen en amoxicilline met clavulaanzuur meestal geen eerste-keusmiddelen.
Het aandeel van deze tweede-keus- en reserveantibiotica is al jaren stabiel met ongeveer 20% van de antibioticaverstrekkingen. Binnen de tweede-keus- en reservemiddelen is het combinatiepreparaat amoxicilline met clavulaanzuur goed voor 60% van de verstrekkingen, de rest komt vooral voor rekening van de fluorchinolonen.

Fluorchinolonen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) meldde in maart 2019 dat het gebruik van fluorchinolonen zorgt voor een verhoogd risico op langdurige en mogelijk blijvende schade aan spieren en zenuwstelsel. Afgelopen juni waarschuwde het CBG nogmaals dat zorgverleners fluorchinolonen alleen voor goedgekeurde indicaties mogen voorschrijven vanwege het risico op deze ernstige bijwerkingen.
Uit gegevens van de SFK blijkt dat het gebruik van fluorchinolonen vanaf 2019 op een structureel lager niveau ligt dan in 2018, waarschijnlijk mede door de melding van het CBG. In 2023 zal het aantal verstrekkingen van fluorchinolonen naar schatting uitkomen op zo’n 400.000. Hiermee ligt het aantal verstrekte fluorchinolonen 4% onder het 2019-niveau.

Antibioticagebruik na coronajaren weer terug op niveau 2019

Ontwikkeling aantal verstrekkingen van antibiotica, 2018-2023

Ontwikkeling aantal verstrekkingen van antibiotica, 2018-2023

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top