Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2023 / Medicijngebruik per hoofd met 0,7% gestegen

Medicijngebruik per hoofd met 0,7% gestegen

3 maart 2023, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 158 Nr 9

Net als in 2020 en 2021 verstrekten openbare apotheken ook in 2022 meer geneesmiddelen per hoofd van de bevolking ten opzichte van een jaar eerder. Hoewel de groei minder sterk is dan in 2021, ligt het gebruik in 2022 op het hoogste punt in 10 jaar. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

In 2022 nam het gebruik van geneesmiddelen binnen het basispakket, uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD), toe met 1,3%. DDD is de afkorting van defined daily dose: de theoretische hoeveelheid van een geneesmiddel die door een volwassene per dag wordt gebruikt voor de belangrijkste toepassing van dat middel. Op basis van CBS-cijfers schat de SFK dat ongeveer de helft van deze toename, 0,6%, toe te schrijven is aan de bevolkingstoename. De andere helft komt door een toegenomen gebruik per persoon. Per hoofd van de bevolking is het geneesmiddelgebruik in 2022 met 0,7% gestegen, van 553 naar 557 DDD’s. Hiermee bereikt het gebruik per hoofd het hoogste punt in de afgelopen 10 jaar. 

Gebruik per leeftijd

Het totale geneesmiddelgebruik in DDD’s is het hardst gestegen in de groep 75-plussers (+3,8%) en de groep 21 tot en met 40-jarigen (+2,8%). Bij de 75-plussers komt de stijging vooral door een toegenomen gebruik van cholesterolverlagers rosuvastine (+17,6%)en atorvastatine (+10,3%), alsmede bloeddrukmiddel amlodipine (+6,2%). Bij de 21-40-jarigen zijn ketoconazolcrème tegen schimmelinfecties van de huid (+50,9%), ADHD-middel methylfenidaat (+10,4%) en vitamine D (+6,0%) de grootste stijgers.
Het gebruik per hoofd nam ondanks deze stijgingen bij de 75-plussers af met 0,7%. Dit komt doordat het aantal mensen in deze groep met 4,5% meer is toegenomen dan het geneesmiddelgebruik (3,8%). De groep 75-plussers groeit sterk door de instroom van de grote groep mensen die vlak na de oorlog is geboren. Ook het aantal 21-40-jarigen nam toe, maar met 1,5% minder dan het geneesmiddelgebruik. Hierdoor nam het gebruik per hoofd in deze leeftijdsgroep toe met 1,3%.
In de groep 0-1-jarigen nam het geneesmiddelgebruik per hoofd met 9,5% het sterkst af. Dit komt vooral door een daling bij de in deze groep veelgebruikte smeersels voor de huid zonder werkzame stof, zoals vaseline (-9,2%) en vette crèmes en zalven (-6,1%). Het gebruik van twee andere producten voor op de huid, het antibioticum fusidinezuur en ontstekingsremmer triamcinolon, nam juist toe, met 19,3% respectievelijk 6,3%.

Vanaf 2020 gestage groei geneesmiddelgebruik per hoofd van de bevolking

Medicijn gebruik per hoofd 0,7% gestegen 2022

Gebruik pakketgeneesmiddelen in DDD's per hoofd van de bevolking per jaar (2013-2022) 

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top