Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2023 / Miljoen mensen kregen rijgevaarlijk geneesmiddel

Miljoen mensen kregen rijgevaarlijk geneesmiddel

9 januari 2023, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 158 Nr 1/2

Openbare apotheken verstrekten in de periode augustus-oktober 2022 aan 3,3 miljoen volwassenen een geneesmiddel dat de rijvaardigheid kan beïnvloeden. 1,1 miljoen mensen kregen een middel met een ernstige invloed. Toch kunnen sommige patiënten rijgeschikt worden verklaard. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Sommige geneesmiddelen kunnen een negatieve invloed op de rijvaardigheid hebben. In de Contra-indicatie Verkeersdeelname van de KNMP worden potentieel rijgevaarlijke geneesmiddelen ingedeeld in vier categorieën. Categorie 0 middelen hebben geen of een verwaarloosbare negatieve invloed op de rijvaardigheid, categorie I middelen hebben weinig invloed, categorie II middelen een matige invloed en categorie III middelen een ernstige invloed. Een overzicht van medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden vindt u op www.rijveiligmetmedicijnen.nl.

Toch geschikt

In de periode november 2021-oktober 2022 kregen 5,4 miljoen mensen, zo’n 40% van alle volwassen Nederlanders, minstens één keer een geneesmiddel dat de rijvaardigheid kan beïnvloeden (categorie I, II of III). Van hen kregen 2,1 miljoen mensen een middel met een ernstige invloed (categorie III). Niet al deze middelen worden echter langdurig gebruikt. Het aantal mensen dat recentelijk, in de periode augustus-oktober 2022, een categorie III middel kreeg, bedroeg 1,1 miljoen. Voor categorie I en II middelen ging het om 1,9 miljoen respectievelijk 1,2 miljoen personen. In totaal kregen bijna 3,3 miljoen volwassenen recentelijk een middel uit een of meerdere categorieën. De SFK beschikt niet over informatie of deze personen daadwerkelijk een voertuig bestuurden gedurende de periode dat het middel invloed op het rijgedrag kan hebben. Daarnaast hebben bepaalde geneesmiddelen, ook uit categorie III, na een bepaalde gebruiksduur of na een aantal uur na inname geen negatieve invloed meer op de rijvaardigheid. Personen die deze middelen gebruiken, kunnen door het CBR rijgeschikt worden verklaard. Ook de aandoening waarvoor het middel wordt voorgeschreven, speelt een rol: in sommige gevallen vormt deze meer een probleem voor de rijgeschiktheid dan het geneesmiddel zelf.
In de top 10 gebruikers die in de periode november 2021-oktober 2022 een geneesmiddel met een ernstig effect op de rijvaardigheid kregen, nemen het kalmeringsmiddel oxazepam, de pijnstiller tramadol en het slaapmiddel temazepam de hoogste posities in, gevolgd door het antidepressivum amitriptyline en het kalmeringsmiddel diazepam.

Categorie III: benzodiazepines, pijnstillers en antidepressiva meest gebruikt 

Werkzame stofToepassingAantal gebruikers
1OxazepamBij angst en spanning510.000
2TramadolBij erge pijn450.000
3TemazepamBij slapeloosheid370.000
4AmitriptylineBij depressie en pijn190.000
5DiazepamBij angst en spanning150.000
6Tramadol met paracetamolBij erge pijn140.000
7ZolpidemBij slapeloosheid130.000
8MirtazapineBij depressie120.000
9MorfineBij hevige pijn120.000
10LorazepamBij angst en spanning120.000

 Top 10 meest gebruikte geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, november 2021-oktober 2022

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top