Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2023 / Ruim € 96 miljoen aan GVS-bijdragen in 2022

Ruim € 96 miljoen aan GVS-bijdragen in 2022

16 maart 2023, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 158 Nr 11

Voor GVS-geneesmiddelen met een prijs boven de vergoedingslimiet werd in 2022 in totaal ruim € 96 miljoen aan eigen bijdragen betaald, € 16 miljoen meer dan in 2021. De maximeringsregeling, waarbij de bijbetaling maximaal € 250 per persoon per jaar mag bedragen, hielp 71.000 mensen. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Voor de meeste geneesmiddelen die vanuit de basisverzekering worden vergoed (het geneesmiddelenvergoedingssysteem, GVS) zijn door de overheid vergoedingslimieten vastgesteld. Als de prijs van een geneesmiddel boven deze limiet ligt, moet de verzekerde het verschil bijbetalen. In 2022 gold dit voor 2,4 miljoen geneesmiddelgebruikers. In totaal werd in 2022 ruim € 96 miljoen aan GVS-bijdragen betaald, € 16 miljoen meer dan in 2021.

Maximering

De GVS-bijdragen werden echter niet volledig door de gebruikers betaald. Voor sommige geneesmiddelen bieden fabrikanten namelijk een (gedeeltelijke) terugbetaalregeling. De SFK heeft echter geen zicht op het gebruik van deze terugbetaalregelingen. Daarnaast bestaat sinds 2019 een maximeringsregeling, waarbij zorgverzekeraars het bijbetalingsbedrag boven de € 250 per persoon per jaar alsnog vergoeden.
In 2022 profiteerden ruim 71.000 verzekerden, 3% van het totaal aantal bijbetalers, van deze maximeringsregeling. Zorgverzekeraars betaalden voor deze mensen in totaal € 47 miljoen aan GVS-bijdragen, bijna de helft van het totaal aan GVS-bijdragen.
De geneesmiddelen met de hoogste eigen bijdragen in 2022 zijn net als in 2021 de ADHD-middelen dexamfetamine, methylfenidaat en lisdexamfetamine. Samen hadden zij in 2022 ruim € 52 miljoen aan GVS-bijdragen, tegenover € 46 miljoen in 2021. Bij alle drie de middelen nam het aantal mensen met een bijbetaling toe, terwijl de gemiddelde bijbetaling per persoon ongeveer gelijk bleef.
Bij mercaptamine in de vorm van een capsule met vertraagde afgifte, toegepast bij cystinose om de vorming van schadelijke cystinekristallen op het hoornvlies te verminderen, steeg het totaal aan GVS- bijdragen van € 2 miljoen in 2021 naar € 5,2 miljoen in 2022. Daarmee had het na de drie ADHD-middelen de hoogste bijbetaling in 2022. Deze € 5,2 miljoen kwam overigens vrijwel geheel voor rekening van de zorgverzekeraar, want de gemiddelde bijbetaling per gebruiker bedroeg ongeveer € 120.000. 

Hoogte GVS-bijdragen per jaar (2019-2022, in mln € en inclusief btw)*

 Hoogte GVS-bijdragen per jaar (2017-2022, in mln € en inclusief btw)

Bijna de helft van de bijbetaling kwam alsnog voor rekening van de zorgverzekeraar

N.B.: Anders dan gebruikelijk in SFK-publicaties zijn de bedragen op deze pagina inclusief btw omdat de maximeringsregeling betrekking heeft op bedragen inclusief 9% btw.

 

*In de grafiek van dit artikel in het Pharmaceutisch Weekblad nr.11 uit 2023 zijn abusievelijk ook de jaren 2017 en 2018 opgenomen, terwijl in die jaren de regelgeving niet vergelijkbaar is. Om die reden  heeft SFK deze grafiek aangepast met als beginjaar 2019.

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top