Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2023 / Toename volwassen gebruikers ADHD-medicatie

Toename volwassen gebruikers ADHD-medicatie

26 oktober 2023, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 158 Nr 43

Het totaal aantal gebruikers van ADHD-medicatie nam in 2022 toe met 8,0%. De grootste stijging was zichtbaar onder lisdexamfetamine-gebruikers. Onder kinderen steeg het aantal gebruikers van dit middel met 23%, onder volwassenen met 36%. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Bij de diagnose ADHD bij kinderen of volwassenen kan naast psychologische behandelmethoden ook gekozen worden voor medicamenteuze behandelingen. De meest gebruikte geneesmiddelen voor de behandeling van ADHD zijn methylfenidaat, dexamfetamine en lisdexamfetamine. Het totaal aantal gebruikers van alle ADHD-medicatie is van 261.000 in 2021 toegenomen naar 282.000 in 2022, een stijging van 8,0%.
De grootste toename in gebruikersaantallen van ADHD-medicatie is te zien bij lisdexamfetamine.
In de leeftijdsgroep 6 t/m 17 jaar (kinderen) steeg het aantal gebruikers van dit middel met 23% van 7100 in 2021 naar 8700 in 2022. Bij de leeftijdsgroep 18 t/m 49 jaar (volwassenen) bedroeg de toename 36%, van 11.000 naar 15.000 gebruikers.
Voor dexamfetamine en methylfenidaat geldt dat het aantal gebruikers onder kinderen in 2022 vrijwel stabiel is gebleven ten opzichte van 2021, maar dat er wel een significante stijging te zien is onder de volwassen gebruikers. Het aantal volwassenen met dexamfetamine nam toe van 32.000 naar 36.000 (+13%) en bij methylfenidaat van 111.000 naar 123.000 (+11%).
Indien het aantal gebruikers van ADHD-medicatie gecorrigeerd wordt voor het bevolkingsaantal per leeftijdsgroep, is te zien dat het aantal jonge methylfenidaatgebruikers in 2022 (40 per 1000 inwoners) ruim hoger ligt dan het aantal volwassen gebruikers (18 per 1000 inwoners). Echter, ook na correctie per 1000 inwoners is te zien dat het aantal jonge gebruikers van methylfenidaat en dexamfetamine stabiel blijft, maar bij de volwassenen juist toeneemt, en dat het aantal gebruikers van lis dexamfetamine in beide leeftijdsgroepen toeneemt.

Kosten

De totale kosten van ADHD-medicatie stegen in 2022 met 14,7% van € 68 miljoen naar € 78 miljoen. Deze toename is hoger dan de gebruikersaantallen, doordat de kosten per gebruiker van (lis)dexamfetamine in 2022 ongeveer 4 keer zo hoog waren als van methylfenidaat.

Methylfenidaat: jonge gebruikers blijven stabiel, toename volwassenen

 Aantal gebruikers ADHD-medicatie per 1000 inwoners onder kinderen en volwassenen (2020 t/m 2022)

Aantal gebruikers ADHD-medicatie per 1000 inwoners onder kinderen en volwassenen (2020 t/m 2022) 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top