Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2023 / Uitgavenstijging CVRM door meer gebruik dure middelen

Uitgavenstijging CVRM door meer gebruik dure middelen

1 juni 2023, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 158 Nr 22

Openbare apotheken verstrekten in 2022 aan 4,2 miljoen mensen een geneesmiddel voor cardiovasculair risicomanagement. Afhankelijk van de specifieke CVRM-middelen die de patiënt gebruikt, lopen de gemiddelde kosten per gebruiker sterk uiteen. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) richt zich op het voorkomen van hart- en vaatziekten. De groep geneesmiddelen die daarbij wordt  ingezet, is niet strak omlijnd. De SFK rekent de volgende groepen tot de CVRM-middelen: antitrombotica, hartmiddelen, cholesterolverlagers en middelen tegen hoge bloeddruk. Laatstgenoemde groep kent als belangrijkste vertegenwoordigers plasmiddelen, bètablokkers, calciumantagonisten en RAAS-remmers.

Kwart bevolking

Openbare apotheken verstrekten in 2022 minstens eenmaal een CVRM-middel aan 4,2 miljoen mensen (+2,4% ten opzichte van 2021). Dit komt overeen met zo’n kwart van de Nederlandse bevolking. De meeste patiënten gebruiken twee tot drie verschillende soorten middelen, veelal een cholesterolverlager, bloeddrukverlager en/of antitromboticum.
De totale uitgaven aan CVRM-middelen kwamen in 2022 uit op bijna € 1,3 miljard, 5,3% meer dan in 2021. Met 4,2 miljoen gebruikers levert dat per gebruiker een gemiddelde uitgave op van zo’n € 300. Deze uitgaven zijn echter zeer scheef verdeeld, afhankelijk van de specifieke middelen die de patiënt gebruikt. Zo bedroegen de uitgaven aan bètablokker metoprolol en cholesterolverlagers atorvastatine en simvastatine in 2022 maar respectievelijk € 68, € 55 en € 48 per gebruiker.
Deze middelen staan in de CVRM-uitgaven top 10 vanwege hun hoge gebruikersaantallen. Daartegenover staan de veel minder gebruikte PCSK9-remmers evolocumab en alirocumab, twee relatief nieuwe cholesterolverlagers, met ieder gemiddeld meer dan € 4000 aan uitgaven per gebruiker per jaar.
Koplopers in de uitgaven top 10 zijn de DOAC’s apixaban en rivaroxaban, waaraan per middel door 200.000 personen ruim € 120 miljoen is besteed. Hekkensluiter is eveneens een DOAC: aan edoxaban is € 35 miljoen uitgegeven. Het toegenomen gebruik van relatief dure CVRM-medicatie heeft ervoor gezorgd dat de uitgaven aan deze middelen in de afgelopen tien jaar zijn gestegen met 51%, terwijl het gebruik (in DDD’s) in dezelfde periode is toegenomen met 9,5%.

DOAC’s en cholesterolverlagers ruim vertegenwoordigd in top 10 uitgaven

Rang
uitgaven*

Geneesmiddel

Toepassing

Uitgaven
(x mln €)

Aantal
gebruikers

Rang
gebruik*

1apixabanDOAC antistollingsmiddel122204.00017
2rivaroxabanDOAC antistollingsmiddel120213.00016
3metoprololbij hoge bloeddruk en angina pectoris691.020.0001
4evolocumabPCSK9 cholesterolverlaging6716.00065
5alirocumab**PCSK9 cholesterolverlaging5412.00073
6sacubitrilbij hartfalen5244.00050
7atorvastatinecholesterolverlaging39702.0004
8simvastatinecholesterolverlaging38802.0002
9acetylsalicylzuurantistollingsmiddel37695.0005
10edoxabanDOAC antistollingsmiddel3558.00041

* rang binnen gebruik CVRM-geneesmiddelen
** uitgaven en aantal gebruikers inclusief bijschatting unieke leveranties
Top 10 CVRM-geneesmiddelen naar uitgaven (materiaalkosten AIP + tarief) in 2022, met bijbehorend aantal gebruikers

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top