Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2024 / 19% meer uitgegeven aan niet-vergoede middelen

19% meer uitgegeven aan niet-vergoede middelen

29 februari 2024, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 159 Nr 9

Receptplichtige geneesmiddelen die niet uit het basispakket worden vergoed, moeten zelf worden betaald door de gebruiker. In 2023 steeg het aantal gebruikers van zelfbetaalde geneesmiddelen met 21% ten opzichte van 2022 door het vervallen van de vergoeding van vitamine D. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

In Nederland worden geneesmiddelen vergoed door zorgverzekeraars wanneer deze door de minister van VWS zijn opgenomen in het Geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS). De meeste receptplichtige geneesmiddelen zijn opgenomen in het GVS, maar een relatief klein deel niet. Voor die middelen is wel een recept nodig voordat een apotheker dit middel mag verstrekken, maar zorgverzekeraars vergoeden dit niet vanuit het basispakket.
In 2023 verstrekten Nederlandse openbare apotheken aan 3,7 miljoen mensen zo’n receptplichtig, zelf te betalen middel. Dat is een stijging van 21% ten opzichte van 2022. De bijbehorende uitgaven, bestaande uit materiaal- en terhandstellingskosten, stegen met 19% naar € 190 miljoen. Voor de patiënt komt hier nog 9% btw bij.

VITAMINE D

De toename van het aantal gebruikers dat in 2023 zelf moest betalen voor receptplichtige geneesmiddelen is volledig toe te schrijven aan het vervallen van de vergoeding van vitamine D. De minister besloot namelijk per 1 januari 2023 vitamine D, inclusief combinaties, niet meer te vergoeden. Het aantal gebruikers dat in 2023 daardoor zelf voor hun receptplichtige vitamine D moest betalen, komt neer op ongeveer een miljoen mensen.

GROOTSTE DALERS

Er zijn ook geneesmiddelgroepen waar het aantal zelfbetalende gebruikers daalde. Doordat ivermectine, een middel tegen schurftmijten en wormen, in november 2022 is opgenomen in het GVS, hoefde niemand dit meer zelf te betalen, terwijl dat in 2022 nog voor zo’n 47.000 mensen gold.
Daarnaast blijft het aantal gebruikers van hormonale en lokale anticonceptiva afnemen. Over 2023 telde de SFK meer dan 42.000 gebruiksters minder, een daling van 3,9%. Vrouwen gaven daarmee ongeveer € 42,3 miljoen uit aan anticonceptiva, 3,8% minder dan een jaar eerder.

19% meer uitgegeven aanniet-vergoede middelen

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top