Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2024 / Aandeel generiek verder toegenomen

Aandeel generiek verder toegenomen

27 juni 2024, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 159 Nr 26

Verstrekkingen van generieke geneesmiddelen maakten ruim 79% uit van alle verstrekkingen van receptplichtige vergoedbare geneesmiddelen in 2023. Daarmee stijgt het aandeel generiek met 0,8%-punt ten opzichte van een jaar eerder. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Receptplichtige geneesmiddelen zijn in te delen naar zogeheten inkoopkanalen. Een inkoopkanaal is een classificatie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het oorspronkelijke doel van die indeling was om de vergoedingsprijzen te kunnen vaststellen. Het inkoopkanaal spécialité bevat merkgeneesmiddelen, die al dan niet (nog) gepatenteerd zijn. Het inkoopkanaal generiek bevat de merkloze middelen, die fabrikanten op de markt brengen na het aflopen van het patent op het spécialité.

Generieke geneesmiddelen zijn gemiddeld goedkoper dan spécialités. De inkoopprijs van één standaarddagdosering (DDD) van een spécialité-geneesmiddel lag in 2023 een factor 10 hoger dan die van een generiek: € 1,70 om € 0,17. In de praktijk betalen zorgverzekeraars echter lagere prijzen door afspraken met leveranciers en apothekers. De SFK heeft deze afspraken niet in beeld.

Snelle verschuiving

Van alle verstrekkingen in 2023 is ruim 79% een verstrekking van een generiek geneesmiddel. In lijn met de trend van de afgelopen jaren is dit aandeel wederom gestegen. Ten opzichte van 2022 bedroeg de stijging 0,8%-punt, maar ten opzichte van bijvoorbeeld 2013 10%-punt. Na patentverloop en de daaropvolgende introductie van generieke varianten, zorgt verzekeraarsbeleid voor een snelle verschuiving naar generiek.

Spécialités hebben een aandeel van bijna 18% van alle verstrekkingen, tegen 61% van de geneesmiddelkosten. In 2022 was dat respectievelijk 17% en 64%. Parallel-geïmporteerde geneesmiddelen maken nog geen 2% van alle verstrekkingen uit, tegen ruim 8% van de kosten. Deze uit andere EU-landen geïmporteerde middelen zijn vaak merkgeneesmiddelen. De overige verstrekkingen (1%) zijn voornamelijk apotheekbereidingen. Het aandeel in de kosten bedroeg 3,6%.

Bij ruim driekwart van alle verstrekkingen is sprake van een zogeheten multi source-geneesmiddel. Dat zijn middelen waarvan generieke varianten van twee of meer leveranciers beschikbaar zijn. Waar mogelijk leveren apothekers vrijwel altijd (97%) een (goedkoop) generiek geneesmiddel af.

 

aandeel generiek

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top