Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2024 / Aantal apotheken zakt terug naar niveau 2008

Aantal apotheken zakt terug naar niveau 2008

15 februari 2024, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 159 Nr 7

Nederland telde per 1 januari 2024 1953 openbare apotheken. Sinds 2008 was dit aantal niet meer zo laag. Vorig jaar kwamen er zeven nieuwe apotheken bij, terwijl er 29 sloten. De vraag naar farmaceutische zorg, gemeten in DDD, steeg in al die jaren met 15%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

 Tussen januari 2023 en januari 2024 daalde het totaal aantal apotheekvestigingen per saldo met 22, van 1975 naar 1953. Een jaar eerder nam het aantal apotheken ook al af met 21. Het huidige aantal van 1953 openbare apotheken is niet meer zo laag geweest sinds 2008, toen Nederland 1948 apotheken telde. Het gebruik van geneesmiddelen, uitgedrukt in aantal verstrekte dagdoseringen (DDD), is in de tussentijd wel toegenomen: tussen 2008 en 2023 steeg het gebruik van 7 miljard naar 8 miljard DDD’s, een groei van 15%.

Ketens en formules

Het aandeel apotheken dat is aangesloten bij een keten of formule laat sinds 2022 een dalende lijn zien. Waar in 2021 nog 88% was aangesloten bij een keten of formule, was dat in 2022 gedaald naar zo’n 84%. In 2023 is het percentage keten- of formuleapotheken met 1%-punt gedaald naar 83%. Daarvan was 53%-punt (1045 apotheken) een franchise- of formuleapotheek, en 30%-punt (585 apotheken) in eigendom van een keten. Het aantal zelfstandige apotheken bedroeg 323 (17%) in 2023.

Eind 2023 nam BENU, onderdeel van Brocacef Group, 19 Medsen apotheken over. Hiermee sloot BENU Apotheken het jaar af met 15 apotheken meer dan eind 2022, in totaal 355 aangesloten apotheken. Dit waren 16 franchise-apotheken (+2) en 339 eigendomsapotheken (+13). Het aantal Medsen eigendomsapotheken daalde door de overname met 19 van 43 naar 24.

Franchiseformule Service apotheek, die met 492 apotheken de meeste aangesloten apotheken had, telde 2 apotheken meer dan in 2022. Het aantal bij Pluriplus aangesloten apotheken daalde met 22 naar 362. Deze apotheken blijven autonoom en zijn niet herkenbaar als onderdeel van Pluriplus.

Alliance Healthcare was met 178 apotheken nagenoeg even groot als vorig jaar en telde 58 eigendomsapotheken (+1) en 120 franchise-apotheken (-). Bij VNA waren net als in 2022 155 apotheken aangesloten, waaronder 100 eigendomsapotheken en 55 apotheken die niet (volledig) eigendom zijn. Ook de meeste kleinere ketens zijn vrijwel even groot gebleven. Zo telde VAL 32 apotheken, de Acdapha groep 19 apotheken en behoorden 14 apotheken tot de Zorggroep Almere.

 

De cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op de opgave van de betreffende ketens/formules.

 

Aantal apotheken zakt

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top