Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2024 / Gebruik per hoofd 5,9% lager na pakketwijziging

Gebruik per hoofd 5,9% lager na pakketwijziging

4 juli 2024, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 159 Nr 27/28

Het gebruik van pakketgeneesmiddelen, gemeten in DDD per hoofd van de bevolking, nam in 2023 af met 5,9%. Dit kwam vooral doordat vitamine D in 2023 niet meer werd vergoed vanuit het basispakket. Zonder vitamine D nam het geneesmiddelgebruik per hoofd juist toe met 0,5%. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Openbare apotheken verstrekten in 2023 ruim 8,6 miljard standaarddagdoseringen (DDD) van geneesmiddelen binnen het basispakket. In 2022 was dat nog bijna 9,1 miljard, een afname van 5,0%. Een DDD (defined daily dose) is de theoretische hoeveelheid van een geneesmiddel dat door een volwassene per dag wordt gebruikt voor de belangrijkste toepassing van dat middel.

Op basis van CBS-cijfers schat de SFK dat de bevolkingstoename in 2023 ongeveer 0,9% bedroeg. Per hoofd van de bevolking is het geneesmiddelgebruik gemeten in DDD in 2023 gedaald van 553 naar 520 DDD (-5,9%).

Vitamine D

De afname van het aantal verstrekte DDD komt vooral door de pakketwijziging van vitamine D per januari 2023. In 2022 behoorde vitamine D namelijk nog wel tot de pakketgeneesmiddelen. Wanneer vitamine D buiten beschouwing wordt gelaten nam het aantal DDD per hoofd juist toe van 518 in 2022 naar 520 in 2023 (+0,5%). Hoewel het buiten beschouwing laten van vitamine D een onderschatting geeft van het werkelijke volume van geneesmiddelgebruik per hoofd, geeft het wel een beter beeld van de ontwikkeling van het gebruik per hoofd.

Gebruik per leeftijd

Het medicijngebruik per hoofd verschilt sterk per leeftijd. Zo gebruiken mensen van 75 jaar en ouder met 1554 DDD per hoofd in 2023 veel meer dan het gemiddelde van 520 DDD. Toch was dit 1,0% lager dan in 2022, toen de 75-plussers nog 1570 DDD per hoofd gebruikten (exclusief vitamine D). Vooral het gebruik van simvastatine en omeprazol nam af, van respectievelijk 63,6 DDD per hoofd naar 60,2 en van 78,4 DDD per hoofd naar 75,1.

Gebruikers van 2 tot en met 10 jaar gebruikten met 76,1 DDD per hoofd juist veel minder dan gemiddeld. Toch was dit 1,7% hoger dan in 2022, toen deze groep nog een geneesmiddelgebruik per hoofd van 74,9 DDD had (exclusief vitamine D). Vooral het gebruik van salbutamol en fusidinezuur nam toe, van respectievelijk 3,1 DDD per hoofd naar 3,4 en van 2,7 DDD per hoofd naar 3,0.

 

Pakketwijziging

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top