Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2024 / Kosten CVRM-medicatie met 10% gestegen

Kosten CVRM-medicatie met 10% gestegen

6 juni 2024, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 159 Nr 23

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2023 voor ruim € 920 miljoen aan geneesmiddelen voor cardiovasculair risicomanagement. De kosten stegen met 10% ten opzichte van 2022 terwijl het aantal gebruikers maar met 2% steeg. Vooral de RAS-remmers zorgden voor de kostenstijging. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) richt zich op het voorkomen van hart- en vaatziekten. De groep geneesmiddelen die daarbij wordt ingezet, is niet strak omlijnd. Tot de CVRM-middelen rekent de SFK: antistollingsmiddelen, hartmiddelen, cholesterolverlagers en middelen tegen hoge bloeddruk. Laatstgenoemde groep kent als belangrijkste vertegenwoordigers plasmiddelen, bètablokkers, calciumantagonisten en RAS-remmers. Waarbij de RAS-remmers onder te verdelen zijn in ACE-remmers en AT-II antagonisten.

In 2023 kwamen de geneesmiddelkosten – kosten voor materiaal zonder terhandstelling – voor CVRM-middelen uit op ruim € 920 miljoen, een stijging van € 84 miljoen ten opzichte van 2022. En een stijging van ruim 40% ten opzichte van vijf jaar eerder toen de kosten ruim € 630 miljoen waren. Daar waar de kosten in 2023 stegen met 10%, nam het aantal gebruikers slechts toe met 2,0% naar 4,3 miljoen. De RAS-remmers en de calciumantagonisten laten de grootste procentuele kostenstijging zien ten opzichte van 2022. De kosten voor RAS-remmers namen toe met 17,6% tot € 18 miljoen en de kosten voor calciumantagonisten namen toe met 14,3% tot € 6,3 miljoen.

Stijgers

Opvallend in de kostenstijging zijn de middelen nifedipine (calciumantagonist) en perindopril (ACE-remmer). Beide middelen laten een stijging in kosten zien, maar niet in het aantal gebruikers. Nifedipine is in kosten gestegen met bijna € 3,5 miljoen (44%), waarbij het gebruik nagenoeg gelijk bleef (0,1%). Perindopril steeg in kosten met bijna € 2,1 miljoen (36%), waarbij ook daar het gebruik amper steeg (0,4%). Beide stijgingen zijn toe te schrijven aan een periode van tekorten bij nifedipine en perindopril vorig jaar, waardoor gebruikers moesten uitwijken naar een duurdere variant.

Ook de kostenstijging voor valsar-tan/sacubitril (Entresto, AT-II antagonist met diureticum) is opvallend met bijna € 12,5 miljoen naar € 61,7 miljoen (25%). Door uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden komen meer patiënten hiervoor in aanmerking.

 

CVRM

 

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top