Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2024 / Makkelijk patiënten opsporen voor verbeteren therapietrouw

Makkelijk patiënten opsporen voor verbeteren therapietrouw

1 februari 2024, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 159 Nr 5

Patiënten die hun geneesmiddelen niet optimaal gebruiken, kunnen worden opgespoord met de vernieuwde rapportage Therapietrouw. Met name het gemak van het opsporen van patiënten en het totaaloverzicht van een patiënt zijn sterk verbeterd. Dit schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

 

Therapietrouw is belangrijk voor een zo goed mogelijk effect van de medicatiebehandeling. De rapportage Therapietrouw is een hulpmiddel om patiënten met bepaalde chronisch gebruikte geneesmiddelen − voor de aandoeningen astma/COPD, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en osteoporose − op te sporen die mogelijk voor verbetering van de therapietrouw in aanmerking komen.

In samenwerking met de Limburgse Apothekers Coöperatie (LapCo) is de rapportage Therapietrouw vernieuwd. 

Eenvoudig opsporen

Voor het opsporen van de juiste patiënten zijn verschillende filtermogelijkheden toegevoegd. Naast een selectie van geneesmiddelgroepen, kan ook het therapietrouwpercentage worden aangepast. De focus kan vooral komen te liggen bij patiënten met een therapietrouwpercentage lager dan 80%, maar de apotheker kan ook voor een ander percentage kiezen. Andere kenmerken kunnen de selectie verder verfijnen, zoals leeftijd of ‘recent (laatste vier maanden) in apotheek’, om bijvoorbeeld mogelijk overleden patiënten te excluderen.

Wanneer een patiënt middelen uit meerdere chronische geneesmiddelgroepen gebruikt, wordt van die patiënt de therapietrouw per groep weergegeven. Hierdoor krijgt de apotheker een totaalbeeld van hoe trouw een patiënt zijn middelen inneemt.

Naast het patiëntniveau wordt ook op apotheekniveau per geneesmiddelgroep berekend welk aandeel van de patiënten een therapietrouwpercentage van tenminste 80% heeft. De score van de eigen apotheek is afgezet ten opzichte van de 10% laagst scorende apotheken, de mediaan en de 10% best scorende apotheken. Hierdoor krijgt de apotheker een beeld hoe de eigen score zich verhoudt ten opzichte van die van collega’s.

De therapietrouw is landelijk het hoogst bij de directe orale anticoagulantia; gemiddeld 91,5% van de patiënten behaalt een therapietrouwpercentage van 80% of meer. Bij de gebruikers van inhalatiecorticosteroïden is gemiddeld 40,7% van de patiënten therapietrouw.

 

 Therapietrouw

 

Alle apotheken met een Combi-abonnement hebben automatisch toegang tot de rapportage Therapietrouw.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top