Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2024 / Meer apothekers afgestudeerd in 2023

Meer apothekers afgestudeerd in 2023

25 januari 2024, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 159 Nr 4

In totaal startten 624 eerstejaarsstudenten in september 2023 aan de drie (bio-)farmaceutische opleidingen in Groningen, Utrecht en Leiden, 89 minder dan het jaar daarvoor. Het aantal afgestudeerde apothekers bedroeg 271, het hoogste aantal in de afgelopen jaren. Dit schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad

 Volgens opgaaf van de universiteiten stonden er in september 2023 3790 studenten ingeschreven aan de (bio-)farmaceutische opleidingen van Groningen (804), Utrecht (1605) en Leiden (1381). Daarmee waren er 153 studenten meer dan het jaar ervoor. Met name in Groningen (-138) liep het aantal studenten terug. Dit gebeurde ook, in minder mate, in Leiden (-54), ondanks een gestegen aantal eerstejaars in de sleutelstad.

Numerus fixus

Het aantal eerstejaars bachelorstudenten Farmacie dat in september 2023 startte aan de Rijksuniversiteit Groningen bedroeg 95, een halvering van het gemiddeld aantal eerstejaars dat de afgelopen jaren begon. Deze terugloop houdt verband met de invoering van de numerus fixus voor de opleiding in Groningen voor collegejaar 2023/2024, waardoor minder studenten zich hebben aangemeld.

Ook de Universiteit Utrecht hanteert een numerus fixus voor de opleiding Farmacie en telde 267 startende studenten, 16 minder dan het jaar ervoor. In Leiden, dat geen numerus fixus hanteert, waren er 56 meer eerstejaars Bio-Farmaceutische Wetenschappen dan een jaar eerder, een stijging van 27%. In heel Nederland begonnen 624 studenten aan een (bio-)farmaceutische opleiding, 89 minder dan in 2022/2023.

 In 2023 studeerden 271 studenten af als apotheker

 Alleen na het afronden van de master Farmacie mag men zich apotheker noemen. In Groningen studeerden in 2023 97 studenten af als apotheker, 21 meer dan in het academisch jaar 2021/2022. Van de Universiteit Utrecht kwamen 124 jonge apothekers af, 2 meer dan het jaar ervoor. Daarnaast is het in Utrecht mogelijk om vanuit de in 2022 gestarte bacheloropleiding Zorg, Gezondheid en Samenleving door te stromen naar de master Farmacie. In hoeverre studenten hiervoor kiezen, zal duidelijk worden in de zomer van 2024.

In Leiden is het mogelijk om als apotheker af te studeren door na de bacheloropleiding met afstudeerrichting Farmacie, de master Farmacie te doen. In 2023 leverde de Universiteit Leiden 50 jonge apothekers af, 11 meer dan het jaar ervoor. In totaal mochten gedurende het academisch jaar 2022/2023 271 nieuwe apothekers zich inschrijven in het BIG-register, 34 (14%) meer dan een jaar eerder.

 

Afbeelding Meer apothekers afgestudeerd in 2023

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top