Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / Medicatiebewaking mogelijk onvolledig – patientenoverzichten SFK

Medicatiebewaking mogelijk onvolledig – patientenoverzichten SFK

5 maart 2024

Naar aanleiding van de berichtgeving van de KNMP heeft SFK een viertal rapportages gemaakt waarmee u patiënten kunt opsporen waarbij mogelijk het interactie-signaal had moeten optreden: 

  1. Mensen die in maart 2024 een VKA kregen en in de periode december 2023 t/m maart 2024 een INR-verlager
  2. Mensen die in maart 2024 een INR-verlager kregen en in de periode december 2023 t/m maart 2024 een VKA
  3. Mensen die in maart 2024 Sirolimus kregen en in de periode december 2023 t/m maart 2024 een CYP3A4-inductor
  4. Mensen die in maart 2024 een CYP3A4-inductor kregen en in de periode december 2023 t/m maart 2024 Sirolimus.

 

Aandachtspunten:

  • Voor apothekers die hun SFK-bestanden dagelijks aanleveren, is de rapportage de volgende dag bijgewerkt met de data tot en met de dan afgelopen dag.
  • Enkele middelen zijn niet receptplichtig. Als u geen buiten-WMG data aan de SFK aanlevert, worden deze middelen niet meegenomen in de analyse.
  • Wanneer het systeem geen patiënten vindt die voldoen aan de selectie-criteria, krijgt u de melding: ‘Er is geen data voor dit resultaat. Dit kan zijn omdat het toegepaste filter alle data uitsluit.’
  • Omwille van de snelheid van het ontwikkelen van de rapporten, hebben wij ervoor gekozen de lijsten alleen per deelnemer (vestiging) beschikbaar te stellen, en niet ook voor samenwerkende clusters.
Back to top