Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / Rapportage Indicatoren zorgverzekeraars beschikbaar voor contractjaar 2024

Rapportage Indicatoren zorgverzekeraars beschikbaar voor contractjaar 2024

4 oktober 2023

De rapportage Indicatoren zorgverzekeraars is nu beschikbaar voor het komende contractjaar 2024. Met deze rapportage geeft de SFK u inzicht in de indicatoren die VGZ, CZ en Menzis voor hun inkoopbeleid hebben opgenomen in hun kwaliteitsmodellen.

• Bekijk de rapportage Indicatoren verzekeraars
De rapportage Indicatoren zorgverzekeraars is beschikbaar als los abonnement of voor SFK-deelnemers met een Combi-abonnement.

Over de rapportage

De rapportage Indicatoren zorgverzekeraars 2024 biedt u inzicht in uw uitkomsten op de diverse indicatoren die VGZ, CZ en Menzis als leidraad gebruiken voor de contractering van apotheken in 2024. Uw scores voor contractjaar 2023 blijven ook nog beschikbaar. De SFK berekent de indicatoren op apotheekniveau. De uitkomsten van deze rapportage zijn alleen voor de betreffende apotheek inzichtelijk.
De SFK deelt deze gegevens niet met derden, dus ook niet met zorgverzekeraars.

VGZ en CZ

Voor de indicatoren van VGZ en CZ staan in de overzichten ter vergelijking ook landelijke gemiddelden. Daarnaast krijgt u een lijst van de patiënten die mogelijk ten grondslag liggen aan de resultaten van de indicatoren waarop de verzekeraars hun uitkomsten baseren.
Net als vorig jaar tonen de overzichten van VGZ en CZ de resultaten van indicatoren voor de contractperiode 2024.

Menzis

Evenals in 2023 zijn ook voor 2024 weer indicatoren beschikbaar op het gebied van preferentiecompliance, meerwekelijks leveren, leverperiode herhaalrecepten en anticonceptiva.
Omdat deze Menzis-indicatoren in SFK Select zijn berekend, kunnen apothekers desgewenst zelf de rapportage aanpassen, bijvoorbeeld om een andere periode te bekijken.

Berekening van de indicatoren

De rapportage Indicatoren zorgverzekeraars kwam tot stand op verzoek van SFK deelnemers. De SFK heeft zich bij de ontwikkeling van deze rapportage uitsluitend gebaseerd op de beschreven definities in de openbare informatie van de zorgverzekeraars en op inbreng van apothekers. Voor de interpretatie van de in de kwaliteitsmodellen gehanteerde definities heeft SFK geen contact gehad met de zorgverzekeraars.

 

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top