Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / Rapportage Medicijnrol 2023: SFK biedt inzicht in GDV kengetallen

Rapportage Medicijnrol 2023: SFK biedt inzicht in GDV kengetallen

15 augustus 2022

Op verzoek van apothekers ontwikkelde de SFK de rapportage Medicijnrol 2023, die inzicht geeft in de mogelijke impact voor uw apotheek van de aangepaste bekostiging van de zogenoemde geïndividualiseerde distributievorm (GDV). Deze aanpassing gaat in per 1 januari 2023.

Rapportage Medicijnrol

In deze rapportage laat de SFK onder andere zien hoeveel GDV-medicijnrollen u verstrekte in de afgelopen periode en wat uw huidige tariefinkomsten per ‘medicijnrol’ zijn. 
Daarnaast kunt u een inschatting maken van het effect van het wegvallen van de geneesmiddelen die per 1 januari 2023 niet meer vergoed zullen worden vanuit het basispakket.

De SFK heeft deze cijfers voor u berekend, zodat u de impact van tarief-voorstellen van uw contracteerpartij of zorgverzekeraars beter kunt inschatten.

De rapportage is ook inzichtelijk voor clusters die geen financiële gegevens delen, uiteraard zonder cijfers over de tariefinkomsten. 

Bekijk de rapportage Medicijnrol 2023.

Verandering bekostiging GDV per 01-01-2023

Met ingang van 1 januari 2023 verandert de NZa de bekostiging van de terhandstelling van geneesmiddelen door middel van de GDV, ook wel medicijnrollen of baxterrollen genoemd. 

Dat houdt in dat u per 2023 niet langer een tarief per verstrekt geneesmiddel in rekening mag brengen.
In plaats daarvan brengt u straks één tarief in rekening voor de terhandstelling van álle geneesmiddelen die onderdeel zijn van die GDV.
 

 

Back to top