Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / De Monitor Voorschrijven Huisartsen

De Monitor Voorschrijven Huisartsen

21 april 2022

Schrijven uw huisartsen volgens de richtlijnen voor? Hoe heeft het voorschrijfgedrag van uw artsen zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Hoe kunt u het voorschrijfgedrag van uw huisartsen met dat van anderen vergelijken?

De Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) van de SFK geeft op een snelle en makkelijke manier antwoord op deze vragen voor vier actuele beleidsthema’s:

 • Opioïden
 • Diabetes mellitus
 • Medicatieveiligheid
 • Minderen en stoppen: vijf nieuwe indicatoren per 21-04-2022:
  1. Niet overschrijden aanbevolen behandelduur urologische spasmolytica bij mannen
  2. Niet overschrijden aanbevolen behandelduur urologische spasmolytica bij vrouwen
  3. Geen langdurig gebruik van slaapmiddelen
  4. Geen chronisch gebruik van antidepressiva
  5. Niet overschrijden aanbevolen behandelduur bisfosfonaten

 De monitor is een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). De monitor is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS. Alle bij de SFK aangesloten apotheken kunnen kosteloos gebruik maken van de MVH.

Bekijk de Monitor Voorschrijven Huisartsen  >> 

Wat is de MVH?

De Monitor Voorschrijven Huisartsen is een rapportage waarmee u de kwaliteit van het voorschrijfgedrag van huisartsen meet. Aan de hand van indicatoren kunt u de voorschrijfcijfers van uw FTO-artsen vergelijken met landelijke gemiddelden en over verschillende jaren. Ook kunt u inzoomen op de patiënten die ten grondslag liggen aan uw scores. De indicatoren zijn gebaseerd op de vigerende NHG-richtlijnen en beslaan geneesmiddelgroepen die in de maatschappelijke belangstelling staan.

Het IVM heeft de indicatoren specifiek ontwikkeld voor de vier bovengenoemde beleidsthema's. De indicatoren zijn mede gevalideerd door inbreng van inhoudelijke experts uit het veld. De berekening van de indicatoren is uitgevoerd op basis van bij de SFK aanwezige verstrekkingsgegevens van apotheekhoudenden. De SFK heeft de uitkomsten in een rapportage verwerkt die beschikbaar is voor alle apotheken die aangesloten zijn bij de SFK.

Monitor Voorschrijven Huisartsen

Hoe ondersteunt de MVH?

Inzicht in voorschrijfcijfers helpt de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid van medicijngebruik te verbeteren. Met de MVH krijgt u als zorgverlener inzicht in de ontwikkeling van het voorschrijven van uw huisartsen, zowel op individueel artsniveau als in FTO-verband. Zo kunt u makkelijk verbeterpunten in kaart brengen. Daarnaast kunt u zien hoe uw artsen scoren ten opzichte van andere huisartsen. Als apotheker heeft u toegang tot de monitor en kunt u hierdoor artsen goed bijstaan bij het verbeteren van de kwaliteit van het voorschrijven. Dit is bijvoorbeeld handig bij het voorbereiden van een FTO-overleg. De MVH biedt ook een goed uitgangspunt voor onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Hoe gebruikt u de MVH?

Log in de SFK website in met uw persoonlijke SFK-inloggegevens.

 1. Kies voor het thema Patiëntenzorg >> Indicatoren, waar u de Monitor Voorschrijven Huisartsen vindt.
 2. Als u de rapportage opent door erop te klikken, ziet u eerst grafisch en vervolgens in een tabel de scores op drie indicatoren van het thema Diabetes en vijf indicatoren van het thema Opioïden.
 3. Met behulp van de landelijke percentielscores kunt u zien hoe het voorschrijven van uw huisartsen zich verhoudt tot dat van andere artsen in Nederland.
 4. Via de tabel kunt u de lijst opvragen van de patiënten die mogelijk suboptimaal worden behandeld op een indicator.
 5. Met de filters kunt u een andere periode kiezen of uw artsenselectie aanpassen naar bijvoorbeeld uw FTO-artsen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Voor inhoudelijke vragen over de monitor kunt u contact opnemen met het IVM via monitor@ivm.nl. Kijk voor meer informatie over de monitor ook op de website van het IVM

Voor technische vragen of vragen over uitkomsten die u ziet in de rapportage kunt u terecht bij de SFK via helpdesk@sfk.nl.

 

 

 

Back to top