Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Cursus

Cursus SFK Select

SFK Select is een softwaretool waarmee apothekers die deelnemer zijn van de SFK zelf online overzichten kunnen maken van het geneesmiddelengebruik van de patiënten in de eigen apotheek. In de cursus SFK Select leert u hoe u rapporten maakt voor bijvoorbeeld het FTO of voor uw apotheekbedrijf. Niet alleen apothekers maar ook Farmaceutisch consulenten kunnen deze cursus volgen.

Deze cursus leert u om farmacotherapeutische overzichten te genereren op verschillend detailniveau: bijvoorbeeld per arts, per patiënt, per (groep) artikel(en) of per zorgverzekeraar en met elk gewenst kengetal, waaronder aantal verstrekkingen, aantal standaarddagdoseringen (DDD’s), aantal gebruikers en kosten. Zie ook : Leerdoelen

Praktische informatie

De cursus duurt van 09.00 tot 17.00 uur en is inclusief lunch.
De kosten voor deelname bedragen € 277 (excl. BTW), de cursus is geaccrediteerd met 6 uren, zowel voor apothekers als voor Farmaceutisch consulenten.
Openbaar apothekers die deelnemen aan StiPCO-scholingen ontvangen een financiële bijdrage van € 50,- per stimuleringspunt.

Cursusdata

In verband met de maatregelen rondom corona gaan de cursussen SFK Select voorlopig niet door.

Aanhef  


Schrijft zich in voor de cursus op:  

Leerdoelen

    • Kennis verkrijgen en ervaring opdoen in het genereren van informatie op basis van verstrekkingsgegevens met SFK Select. Maken van prescriptie analyses per huisarts ter voorbereiding van het Farmacotherapeutisch overleg (FTO). Cursisten leren overzichten te maken om verschillen in artsenvoorkeuren in relatie tot de NHG-Standaarden en KNMP- en multidisciplinaire richtlijnen inzichtelijk te maken. Om zo het lokale beleid met betrekking tot de medicamenteuze behandeling van patiënten in de eerste lijn te verbeteren.
    • Vervaardigen van eenvoudige lijsten van patiënten die specifieke geneesmiddelen gebruiken, als ook het genereren van meer complexe lijsten van patiënten die wel een risicomiddel gebruiken maar geen relevante comedicatie krijgen. Deze patiëntenlijsten kunnen per arts worden uitgedraaid en bevorderen hiermee betere patiëntenzorg door samenwerking tussen arts en apotheker.
    • Genereren van informatie ten behoeve van samenwerkingsverbanden met meerdere apotheken. De verkregen informatie kunnen apothekers inzetten voor bevordering van de samenwerking met de huisartsen of andere eerste- of tweedelijns zorgverleners of binnen maatschappen en andere samenwerkingsverbanden op lokaal en/of regionaal niveau.

Heeft u nog vragen?

Onze helpdesk is tijdens kantooruren bereikbaar via het telefoonnummer 070-37 37 444 of per e-mail via info@sfk.nl.

 

 

Back to top