Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / Management

Management

Benchmark Financiële Kengetallen
Vergelijk de financiële kengetallen van uw apotheek met die van de gemiddelde Nederlandse openbare apotheek.
Benchmark voorschrijven
Deze rapportage geeft apothekers inzicht in het voorschrijfgedrag van huisartsen door middel van prescriptieindicatoren, gespiegeld aan landelijke cijfers, en brengt patiënten in beeld die mogelijk niet optimaal worden behandeld. De rapportage sluit aan bij de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Vektis.
Brutowinstrekenmodel
Het brutowinstrekenmodel is een theoretische benadering van de door de apotheek gerealiseerde brutowinst.
Jaaroverzicht
Doel van de rapportage is een overzicht te geven van diverse kengetallen van uw apotheek ten opzichte van Nederland. Deze overzichten zijn per kalenderjaar beschikbaar.
Medicijnrol (SFK Select)
Aanleveringenoverzicht
Deze rapportage geeft apothekers inzicht in de compleetheid van hun data bij de SFK.
Convenantmonitor
De convenantmonitor geeft inzicht in de elementen die afgesproken zijn in het convenant tussen KNMP, ZN, de Bogin en de minister van Volksgezondheid. Met name de substitutietabel is ook op dit moment nog goed bruikbaar.
Poliklinische meting
Vergelijk de financiële kengetallen van uw apotheek met die van de gemiddelde Nederlandse openbare apotheek.
Chronische en zorgintensieve patiënten (SFK Select)
Monitor leveringsproblemen
In deze monitor vindt u een actueel overzicht van geneesmiddelen die groothandels Alliance, Brocacef, Mosadex en Pluripharm niet direct kunnen leveren.
Doelmatigheidsmodule medische hulpmiddelen
De doelmatigheid en kosteneffectiviteit in het gebruik van de hulpmiddelen, in samenhang met afspraken met zorgverzekeraars, staan centraal in deze rapportage.
Doelmatigheidsanalyses
Deze rapportage vergelijkt uw apotheek met het landelijk gemiddelde: vergelijkingen op het gebied van kosten, polyfarmacie en nieuwe geneesmiddelen.
Preferentiemonitor (SFK Select)
Met behulp van deze rapportage kunt u zien wat de ontwikkeling is van uw percentage preferent afgeleverde geneesmiddelen.
Terugrapportage
De terugrapportage is een benchmark van uw apotheek ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse openbare apotheek.
VZVZ patiëntenaantallen (SFK Select)
Jaarlijks vraag VZVZ het aantal patiënten op aan wie u een WMG-geneesmiddel verstrekte. Deze rapportage toont dat aantal
Meest voorschrijvende huisartsen (SFK Select)
Deze rapportage ondersteunt apothekers met cijfers over de huisartsen met de meeste verstrekkingen.
KNMP Farmanco Geneesmiddeltekorten (SFK Select)
Deze rapportage geeft apothekers inzicht in de patiënten die geraakt worden door een actueel tekort zoals dat door KNMP Farmanco gemeld wordt.
Zilveren Kruis Uitkomsten van Zorg 2018
Deze rapportage toont of u de normscore van Zilveren Kruis hebt gehaald van hun kwaliteitsmodule Uitkomsten van Zorg 2018. Hiervoor moet u bij minimaal 3 van de 5 indicatoren in deze rapportage behoren tot de beter scorende helft van de apotheken.
Substitutiemonitor multi source (SFK Select)
Met behulp van deze rapportage kunt u zien wat uw percentage generiek afgeleverde geneesmiddelen is binnen het multi source assortiment.
Back to top