Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Info pagina's / FTO algemeen / Cardiovasculair risicomanagement

Cardiovasculair risicomanagement

Deze rapportage geeft apothekers inzicht in het voorschrijfgedrag van huisartsen door middel van indicatoren op het gebied van cholesterol, hypertensie en antithrombotica, gespiegeld aan landelijke cijfers. De rapportage is ontwikkeld door de SFK in samenwerking met IVM, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik.
Kernpunten
OnderwerpIndicatorenAbonnement nodig

 ja

Benodigde gegevenshistorie
(voor nieuwe apotheken)

27 maanden
(12 maanden)

Geschikt voor groep/cluster

cluster: ja
groep: ja 

 

Bekijk de rapportage Cardiovasculair risicomanagement
Nu abonneren

Abonnementsvoorwaarden 
In deze rapportage kunt u patiëntgegevens koppelen aan de patiëntnummers
Prijzen

Toelichting

Het voorschrijfgedrag van huisartsen wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van 16 prescriptie-indicatoren die zijn ontwikkeld door IVM in samenwerking met NHG, KNMP en LINH. De rapportage is gebaseerd op de NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement. De 16 indicatoren zijn onderverdeeld naar de categorieën secundaire preventie, therapiekeuze, dosering en therapietrouw.

U kunt de indicatoruitkomsten bekijken voor uw apotheek als totaal, voor uw FTO-groep (door middel van door u te selecteren huisartsen) en per individuele huisarts. U kunt de uitkomsten spiegelen aan landelijke benchmarkcijfers. De rapportage bevat geen patiëntenlijsten.

Als u een groep of cluster vormt met andere apotheken, kunt u ook indicatorscores voor de groep/het cluster opvragen.

De rapportage geeft de cijfers weer per kwartaal en over een jaar. U kunt met behulp van een drop down-menu zelf een andere periode kiezen.

Welke vragen worden beantwoord?

  • In hoeverre krijgen bestaande patiënten met hart- en vaatziekten of diabetes type 2 statines als co-medicatie? Hoe is dit voor nieuwe patiënten?
  • In hoeverre krijgen bestaande patiënten die nitraten gebruiken antithrombotica als co-medicatie?
  • In hoeverre schrijven huisartsen volgens de richtlijnen statines voor (simvastatine)?
  • In hoeverre schrijven huisartsen volgens de richtlijnen antithrombotica voor (acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium)?
  • In hoeverre schrijven huisartsen volgens de richtlijnen RAS-remmers voor (ACE-remmers)?
  • In hoeverre schrijven huisartsen volgens de richtlijnen antihypertensiva voor (diuretica)?
  • In hoeverre krijgen bestaande patiënten met statines de juiste dosering voortgeschreven? Hoe is dit voor nieuwe patiënten?
  • In hoeverre krijgen bestaande patiënten met antithrombotica de juiste dosering voortgeschreven? Hoe is dit voor nieuwe patiënten?
  • Hoe therapietrouw zijn de patiënten die statines of antithrombotcia gebruiken?

 

 

 

 

Back to top