Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Groepen en Clusters

Groepen & Clusters - Gegevens delen in samenwerkingsverband

SFK-deelnemers kunnen onderling apotheekgegevens uitwisselen of combineren met andere apotheken. Deze mogelijkheid is beschikbaar in het merendeel van de rapportages. SFK biedt twee vormen aan om uw apotheekdata te delen: een Groep of een Cluster.
  1. Groep
  2. Cluster
  3. Welke informatie willen deelnemers delen? - Keuzehulp samenwerkingsovereenkomst
  4. Samenwerkingsovereenkomsten
  5. Extra apotheek toevoegen aan bestaand samenwerkingsverband
  6. Kosten
  7. Gratis regionale samenwerkingsverbanden voor apotheken
  8. Contact - Zie ook: Veelgestelde vragen over Groepen en Clusters

 

 _______________________________________________________________________________________________

1. Groep

In een groep voert elke deelnemende apotheek een eigen patiëntenadministratie en hebben patiënten in iedere afzonderlijke apotheek een eigen patiëntnummer.
Eén patiënt kan dus in de ene apotheek het patiëntnummer 100 hebben en in de andere apotheek het nummer 200. Ook kan de patiënt nummer 100 van de ene apotheek een andere zijn dan de patiënt nummer 100 in de andere apotheek.

NB: Wanneer de deelnemende apotheken verschillende apotheekinformatiesystemen gebruiken, kan alleen een groep gevormd worden.

2. Cluster

Bij een cluster maken samenwerkende apotheken gebruik van één gezamenlijke patiëntenadministratie, waarbij patiënten in alle betrokken apotheken hetzelfde unieke patiëntnummer hebben.
Hierdoor heeft u de mogelijkheid om uw patiënten in hun geneesmiddelengebruik te volgen over de apotheken van het cluster. Een cluster kan dus ook gegevens op patiëntniveau delen en patiëntenlijsten op clusterniveau bekijken.

Lees meer over de aandachtspunten bij het werken met gegevens in samenwerkingsverband

3. Gedeelde informatie

Binnen en groep of cluster kunt u kiezen welke informatie u deelt. U kunt kiezen voor:

  • Alleen totaalcijfers van uw groep delen of ook inzage wilt in elkaars individuele gegevens.
  • Alleen therapeutische gegevens of ook financiële gegevens

Hulp nodig bij het kiezen welke gegevens u wilt delen? Gebruik dan de Keuzehulp samenwerkingsovereenkomst. 

4. Samenwerkingsovereenkomsten

Er zijn afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten voor groepen en voor clusters.

De SFK heeft een standaardovereenkomst opgesteld waarin u de gewenste optie tot het delen van informatie met uw collega-apothekers kunt vastleggen. Hierin moeten alle apothekers elkaar individueel machtigen. Met deze samenwerkingsovereenkomst krijgt uw groep of cluster in één keer toegang tot zowel SFK Select als alle rapportages die zich hiervoor lenen en binnen de door uzelf gekozen kaders vallen.

5. Extra apotheek toevoegen aan bestaand samenwerkingsverband

Als u uw bestaande groep of cluster wilt uitbreiden met een nieuwe apotheek, dan vullen de coördinator van de groep en de nieuwe apotheek het formulier Uitbreiding Groep of Cluster in.
Met de ondertekening van dit formulier geeft de nieuwe deelnemer ook aan dat hij kennis heeft genomen van alle bijbehorende voorwaarden.

6. Kosten

Er gelden abonnementskosten per apotheek die deelneemt. Het maakt hierbij niet uit of u gegevens uitwisselt in een groep of een cluster. De kosten worden per kalenderjaar in rekening gebracht.

7. Gratis regionale samenwerkingsverbanden voor apotheken

SFK biedt apotheken die geregistreerd zijn bij de KNMP onder regionale samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om kosteloos een samenwerkingsverband tussen apotheken te vormen om een beter inzicht te krijgen in regionale ontwikkelingen. 

8. Contact

Voor het aanvragen van een groepsovereenkomst of voor andere bijkomende informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van de SFK.

Zie ook: Veelgestelde vragen over Groepen en Clusters

 

 

 

Back to top