Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Rapportages / Groepen en Clusters / Gratis regionale samenwerkingsverbanden voor apotheken

Gratis regionale samenwerkingsverbanden voor apotheken

De SFK steunt zorgbehoeften binnen regio’s door samenwerkingsverbanden tussen apotheken te faciliteren. SFK biedt apotheken de mogelijkheid om kosteloos een samenwerkingsverband tussen apotheken te vormen om een beter inzicht te krijgen in regionale ontwikkelingen.

_________________________________________________________________________________________________

Gratis SFK samenwerkingsverband voor geregistreerde regio's

De regionale samenwerkingsverbanden die bij de KNMP zijn geregistreerd*, zoals regionale verenigingen of coöperaties, kunnen via de SFK gratis gebruik maken van samengevoegde data van de gehele regio. Met behulp van BI-tool SFK Select kunnen apothekers regionale tellingen maken. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van het aantal verstrekkingen van sterkwerkende opioïden, het aantal verstrekkingen dat onder een regionaal longformularium valt of de ontwikkeling van het aantal diabetespatiënten in de regio.

Voorwaarden

 1. Zoals gebruikelijk deelt de SFK de data van individuele apotheken alleen met toestemming van de gevestigd apotheker of eigenaar. Met ingang van 1 januari 2023 kunt u deze toestemming digitaal organiseren.
 2. Het vormen van een SFK groep die als regionale samenwerkingsverband is geregistreerd bij de KNMP, is kosteloos. (aan overige samenwerkingsverbanden binnen SFK zijn kosten verbonden)
 3. Een abonnement op SFK Select is noodzakelijk (niet kosteloos, zie het prijsoverzicht), anders kunnen de deelnemers geen gemeenschappelijke overzichten genereren.

Procedure

 1. Eén van de apothekers meldt de regio per e-mail aan namens de regionale apothekersorganisatie, waarna de SFK een digitale machtiging voor de regio klaarzet. Na digitale ondertekening zijn de data van de apotheken in SFK Select beschikbaar voor de deelnemers in de regio.  
  • Stuur uw aanvraag voor een regionale groep naar o.v.v. Aanmelding regionale samenwerking / NAAM REGIO.
  • Vermeld in de mail de gegevens van de coördinator van de groep en de deelnemende apotheken.
 2. Om zelf regionale data te kunnen analyseren is een (betaald) abonnement op de BI-tool SFK Select nodig. Bij ongeveer 80% van de SFK-deelnemers is dat al geregeld, omdat SFK Select deel uitmaakt van het veelgebruikte Combi-abonnement.
  In eerste instantie kunnen regio’s in SFK Select zelf aan de slag met analyseren van hun regionale data. Maatwerk in ondersteuning en analyses is door de beschikbare capaciteit bij SFK beperkt mogelijk.

Niet alle data beschikbaar in regionale samenwerkingsverbanden

Bij deze kosteloze toegang krijgen regio’s geen inzicht in

 • tarieven en marges
 • geneesmiddelkosten zijn alleen tegen apotheekinkoopprijzen berekend.
 • patiëntnummers**

Pseudoniemen

 1. Om regionaal het aantal gebruikers van geneesmiddelen toch te kunnen tellen, is het relevant om pseudoniemen aan de SFK aan te leveren. Pseudoniemen stellen de SFK namelijk in staat om patiënten uniek te tellen wanneer zij meerdere apotheken bezoeken. De identiteit van een persoon blijft zo bij de SFK onbekend.
 2. Pseudoniemen zijn ook in het kader van de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren relevant. De SFK kan dan namelijk rekening houden met comedicatie die patiënten via andere apotheken kregen verstrekt, wat kan leiden tot betere scores.
 3. Pseudoniemen stellen de SFK ook in staat om landelijke tellingen van patiënten nauwkeuriger uit te voeren. Ongeveer 87% van de SFK-deelnemers levert pseudoniemen aan. Met name onder politheken is die dekking lager, waardoor patiënten die zowel een wijkapotheek als een politheek bezoeken in dat geval dubbel meetellen in de SFK-verzameling.

_________________________________________________________________________________________________

 * knmp.nl/index.php/dossiers/regionalisering/regios-kaart

** In groepsverband hebben apotheken geen inzicht in elkaars patiëntnummers vanwege de juridische beperkingen, en ook om technische redenen; één patiëntnummer kan in verschillende apotheken leiden tot een andere natuurlijk persoon, en eenzelfde natuurlijk persoon kan in verschillende apotheken een ander patiëntnummer hebben. Het is regionaal dus niet mogelijk om tot het niveau van één individuele patiënt inzicht te krijgen in het geneesmiddelengebruik.

 

 

 

Back to top