Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Helpdesk / Pseudoniemen

Pseudoniemen

Met behulp van patiënt-pseudoniemen kan de SFK in rapportages voor apothekers het geneesmiddelgebruik betrouwbaarder in kaart brengen. Voor apotheken waarvan de SFK over pseudoniemen beschikt, zijn de uitkomsten gebaseerd op zowel de eigen apotheekdata alsook op verstrekkingen aan uw patiënten inandere apotheken, waarvan de SFK over pseudoniemen beschikt.
  1. Het voordeel van pseudoniemen
  2. Pseudoniemen verbeteren uw indicatorscores
  3. Veilig versleutelen van patiëntgegevens
  4. Samenwerkingsverbanden en pseudoniemen
  5.  Levert mijn apotheek al pseudoniembestanden aan?

__________________________________________________________________

1. Het voordeel van pseudoniemen

De SFK kan de co-medicatie die aan uw patiënten werd verstrekt in een andere apotheek in beginsel niet meenemen in analyses en berekeningen. Patiënten zijn niet herkenbaar doordat zij in iedere apotheek doorgaans onder een ander patiëntnummer bekend zijn. Met zogeheten pseudoniemen is het in bepaalde gevallen wél mogelijk om het geneesmiddelgebruik van uw patiënten over de apotheken heen te volgen. Pseudoniemen helpen apothekers om in rapportages het geneesmiddelgebruik beter in kaart te brengen en de SFK om nauwkeurigere schattingen te maken van aantallen medicijngebruikers.

2. Pseudoniemen verbeteren uw indicatorscores

Rapportages waarin de SFK de pseudoniemen gebruikt, zijn de rapportages met verzekeraars-indicatoren, de KISS-matrix en de landelijke uitvraag van kwaliteitsindicatoren. Door het gebruik van pseudoniemen kunnen indicatorscores alleen verbeteren, en niet verslechteren. De SFK gebruikt pseudoniemen alleen in rapportages met indicatoren waarbij co-medicatie die andere apothekers verstrekten, alsnog leiden tot een positieve score op die indicator. De sub-optimaal behandelde patiënt verdwijnt dan uit de lijst.
Alleen als ook álle collega-apotheken pseudoniemen aanleveren, is de verbetering maximaal, omdat dan het geneesmiddelgebruik van patiënten volledig in beeld kan worden gebracht.

3. Veilig versleutelen van patiëntgegevens

Sinds 2017 werkt de SFK samen met ZorgTTP, (een Trusted Third Party), die persoonsgegevens onomkeerbaar versleutelt binnen de wettelijk toegestane mogelijkheden. Naast de periodieke aanlevering van verstrekkingsgegevens aan de SFK worden patiëntgegevens vanuit het apotheekinformatiesysteem middels een aparte datastroom via ZorgTTP als pseudoniemen naar de SFK gestuurd. Met een betekenisloos koppelnummer kan de SFK vervolgens de pseudoniemen en verstrekkingsgegevens aan elkaar koppelen en zo patiënten over verschillende apotheken volgen, zonder dat de identiteit van die personen bij de SFK bekend wordt. Voor apotheken die pseudoniemen aanleveren kan de SFK in rapportages de co-medicatie die vanuit andere apotheken verstrekt is én waarvan de SFK pseudoniemen ontvangt, meenemen in de berekeningen.

Schematisch overzicht van de datastromen
 Datastroom van gepseudonimiseerde patientgegevens

4. Samenwerkingsverbanden en pseudoniemen

Clusters
Als u deelneemt aan een cluster berekenen wij de clusterscores in bovengenoemde rapportages niet alleen op basis van de clusterdata, maar óók op basis van pseudoniemen, dus op verstrekkingen aan patiënten van het cluster in andere apotheken buiten het cluster om.

Groepen
Op dit moment zijn er geen rapportages voor apotheekgroepen (samenwerkingsverbanden die gebruik maken van verschillende apotheeksoftwaresystemen) beschikbaar waarin pseudoniemdata is verwerkt in de berekeningen. Ook in rapportages in SFK Select wordt geen gebruik gemaakt van pseudoniemdata.

5. Levert mijn apotheek al pseudoniembestanden aan?

U kunt controleren of u al patiëntpseudoniemen aanlevert in het Aanleveringenoverzicht in Mijn SFK.

  • Wanneer u nog geen pseudoniemen aanlevert maar u wilt dat wel, dan kan uw softwarehuis de data aanlevering met pseudoniemen voor u instellen. Neemt u dan contact hierover op met uw softwarehuis.

 

 

 

Back to top