Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

KISS basisset

Hieronder vindt u een toelichting van de indicatoren die gehanteerd worden in de KISS-basisset. Klik op één van onderstaande titels voor de definitie.
Indicator
2.3 Percentage patiënten met een actueel en geverifieerd medicatieoverzicht bij aanvang van een contactmoment en na afronding van een contactmoment
3.1 Percentage patiënten met eerste uitgifte inhalatiemedicatie aan wie inhalatieinstructie is gegeven
3.2 Inhalatiecorticosteroïden zonder orofaryngeale antimycotica
4.8 Coumarines in combinatie met co-trimoxazol
7.1 NSAID gebruik >70 jaar met maagprotectie
7.2 Antithrombotica bij angina pectoris
7.3 Opioïd gebruikers met laxans
7.4 Dosisaerosol met voorzetkamer
7.5 Simvastatine >20 mg, eerste uitgifte
7.6 Behandeling HVZ patiënten met statines
7.7 Geen overbehandeling met triptanen
7.8 Slaapmiddelen korter dan 15 dagen bij eerste uitgifte
7.9 Voorkeursmiddelen protonpompremmers, alle gebruikers
7.10 Voorkeursmiddelen NSAIDs, nieuwe gebruikers
7.11 COXIBs niet bij cardiovasculaire aandoeningen

Toelichting

2.3 Percentage patiënten met een actueel en geverifieerd medicatieoverzicht bij aanvang van een contactmoment en na afronding van een contactmoment

OmschrijvingPercentage patiënten met een actueel en geverifieerd medicatieoverzicht bij aanvang van een contactmoment en na afronding van een contactmoment
DomeinContinuïteit van zorg
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieGeneesmiddelgroepen (met uitzondering van dermatica) op ATC-3 niveau (voorbeeld: C10A Antilipaemica):
A, B, C, G, H, J, L, M, N, P, R, S 
Combinatiepreparaten met verschillende ATC-3 codes tellen als 2 verschillende geneesmiddelen: C03E, C07B, C07C, C07D, C07E, C07F, C08G, C09B, C10B
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode in het rapportagejaar op basis van een 'aflevering'
Standaard gebruiksperiodeIndien geen gebruiksperiode is ingevuld, wordt de gebruiksperiode standaard ingesteld op 30 dagen
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperiode van de geneesmiddelen op ATC-3 niveau bij deze indicator corrigeren voor overlappende afleveringen
Chronisch gebruikChronisch gebruik is > 3 voorschriften in het afgelopen jaar of een voorschrift met een gebruiksduur ≥ 90 dagen in een jaar
SelectiesA: Patiënten boven 70 jaar met 'chronisch gebruik' van tenminste 5 verschillende 'geneesmiddelgroepen' in de rapportageperiode
B: Niet met aflevergegevens te bepalen
TellerB
NoemerA
PercentageB / A * 100
StreefwaardeRichting 100%
Achtergrond

Conform de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie en de KNMP richtlijn Medicatiebeoordeling wordt polyfarmacie gedefinieerd als “: ≥ 5 geneesmiddelen op ATC3-niveau die chronisch gebruikt worden door een patiënt. Geneesmiddelen met een gelijke ATC3-code (gelijke therapeutische subgroep) tellen als 1 geneesmiddel. Dermatologische preparaten en geneesmiddelen die niet chronisch gebruikt worden, worden niet meegeteld bij de bepaling van het aantal geneesmiddelen bij polyfarmacie. Combinatiepreparaten van 2 geneesmiddelen met verschillende ATC-3 codes tellen als 2 verschillende geneesmiddelen. Chronisch gebruik is > 3 voorschriften in het afgelopen jaar of een voorschrift met een gebruiksduur ≥ 90 dagen in een jaar”.

3.1 Percentage patiënten met eerste uitgifte inhalatiemedicatie aan wie inhalatieinstructie is gegeven

OmschrijvingPercentage patiënten met een eerste uitgifte van inhalatiemedicatie van wie is vastgelegd dat aan hen geprotocolleerd een inhalatieinstructie is gegeven
DomeinCommunicatie met de patient
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieInhalatiemedicatie:
R03A, R03B
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
Eerste uitgifte'Aflevering' zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een 'aflevering' is geweest van 'inhalatiemedicatie'. Bij deze aflevering is een eerste uitgifte tarief vastgelegd.
SelectiesA: Patiënten met 'eerste uitgifte' van 'inhalatiemedicatie' in de 'rapportageperiode'
B: Het geprotocolleerd geven van inhalatie-instructie aan de patiënt bij een eerste uitgifte van inhalatiemedicatie is uit de eigen administratie te achterhalen
TellerB
NoemerA
PercentageB / A * 100
StreefwaardeRichting 100%

3.2 Inhalatiecorticosteroïden zonder orofaryngeale antimycotica

OmschrijvingPercentage gebruikers van inhalatiecorticosteroïden met orofaryngeale antimycotica (tegenhanger KISS-matrix AC_1)
ThemaAstma/COPD
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieICS:
R03AK06, R03AK07, R03BA
Antimycotica:
A07AA07, A07AA02, A01AB04, A07AC01
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
OvergangEerst aflevering van een geneesmiddel(groep) en pas vervolgens aflevering van een ander geneesmiddel(groep) zonder dat die in de 6 maanden daarvoor was gebruikt en het andere geneesmiddel binnen 3 maanden was gestart
SelectiesA: Patiënten met tenminste een 'aflevering' 'ICS' in de rapportageperiode
B: Patiënten uit 'A' met 'overgang' van een 'aflevering' van 'ICS' naar een 'aflevering' van 'antimycotica'
TellerB
NoemerA
PercentageB / A
StreefwaardeRichting 0%

4.8 Coumarines in combinatie met co-trimoxazol

OmschrijvingAantal gebruikers van coumarines in combinatie met co-trimoxazol (Teller van de KISS-matrix Min_3a)
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieVitamine K-antagonisten:
B01AA07 (acenocoumarol) of B01AA04 (fenprocoumon)
Co-trimoxazol:
J01EE01
Antivirale middelen voor systemisch gebruik:
J05
Gebruiker vitamine K-antagonistenMet een gebruiksperiode van minimaal 10 dagen in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 6 maanden. Indien bij 'vitamine K-antagonisten' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan
Gebruiker overige middelenMet een gebruiksperiode van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 4 maanden
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden van ‘Vitamine K-antagonisten’ en ‘Co-trimoxazol’op niveau van de geneesmiddelgroep corrigeren voor overlappende afleveringen binnen deze groepen
Tegelijkertijd gebruikerOverlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' 'vitamine K-antagonisten' en 'gebruiker' van 'co-trimoxazol' voor tenminste 10 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
SelectiesExclusie: Gebruikers antivirale middelen voor systemisch gebruik

A: Tegelijkertijd 'gebruiker vitamine K-antagonisten' en 'co-trimoxazol' in de rapportageperiode
TellerA
StreefwaardeRichting 0%

7.1 NSAID gebruik >70 jaar met maagprotectie

OmschrijvingPercentage patiënten >70 dat klassieke NSAIDs met maagprotectie gebruiken (KISS-matrix P_1a)
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieNSAIDs met overige middelen, zonder coxibs en zonder injectie's:
M01A (niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische middelen) zonder M01AH (coxibs), zonder M01AC06 en zonder M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26
Maagprotectie:
A02BB01 (misoprostol) of A02BC (protonpompremmers) of M01AB55 (diclofenac met misoprostol) of A02BA (H2-antagonisten) in dubbele dosering of M01AE52 (vimovo)
GebruikerMet een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 3 maanden voor tenminste 14 dagen
HandverkoopGeen WMG middel
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van 'NSAIDs zonder coxibs' en 'maagprotectie' op niveau van de geneesmiddelgroep corrigeren voor overlappende afleveringen binnen deze groepen
Gelijktijdig gebruikOverlappende gebruiksperioden van 'NSAIDs zonder coxibs' en 'maagprotectie' voor tenminste 3 dagen onafgebroken
SelectiesExclusie: NSAIDs in de handverkoop

A: Patiënten boven de 70 jaar die 'gebruiker' van 'NSAIDs zonder coxibs' zijn
B: Patiënten uit 'A' die tenminste 1 keer in de rapportageperiode 'gelijktijdig gebruik' hadden van 'maagprotectie'
TellerB
NoemerA
PercentageB / A
StreefwaardeRichting 100%

7.2 Antithrombotica bij angina pectoris

OmschrijvingPercentage patiënten dat gelijktijdig nitraat en antithromboticum gebruikt (KISS-matrix CVRM_1)
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieNitraten:
C01DA
Antithrombotica:
B01AA04 of B01AA07 (Vitamine K-antagonisten) of B01AC04, B01AC06, B01AC07, B01AC08, B01AC30 (TAR) of B01AE05, B01AE07, B01AF01, B01AF02 (NOAC)
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande halve jaar
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar of het voorafgaande halve jaar
Gebruikers Vitamine K-antagonistenBepaal het gebruik van 'Vitamine K-antagonisten' op basis van afleveringen 'Vitamine K-antagonisten' in de rapportageperiode of het voorafgaande halve jaar
Onbekend daggebruikIndien bij 'Vitamine K-antagonisten' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan. Indien bij TAR geen daggebruik is ingevuld houden wij standaard 3 dagen als gebruiksperiode aan
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' van 'antithrombotica' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen
Angina PectorisWij schatten de diagnose angina pectoris bij 'gebruikers' 'nitraten' op basis van tenminste 2 afleveringen voor een patiënt binnen de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande halve jaar waarvan tenminste 1 aflevering in het laatste halve jaar
SelectiesA: Patiënten met 'angina pectoris'
B: Patiënten uit 'A' met tenminste 3 dagen 'gebruik' van 'antithrombotica' in de rapportageperiode
TellerB
NoemerA
PercentageB / A
StreefwaardeRichting 100%

7.3 Opioïd gebruikers met laxans

OmschrijvingGebruikers sterke opioïden met tevens laxantia (KISS-matrix P_3)
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieOpioïd:
N02AA zonder N02AA55, N02AA59 of N02AA79 (natuurlijke opioïden zonder codeïne)
N02AB (fenylpiperidinederivaten)
N02AC (difenylpropylaminederivaten)
N02AD (benzomorfanderivaten)
N02AG (opioïden met spasmolytica)
N02AE (oripavinederivaten)
Laxans:
A06A zonder A06AC, A06AA of A06AG (laxantia zonder volumevergroters)
A02AA02 (magnesiumoxide)
A02AA03 (magnesiumperoxide)
A02AA04 (magnesiumhydroxide)
Motiliteitsremmende middelen:
A07DA (motiliteitsremmende middelen)
Gebruiker 3 dagenMet een gebruiksperiode van tenminste 3 dagen in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 3 maanden
Aflevering motilititeitsremmende middelenAflevering in de rapportageperiode
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator corrigeren voor overlappende afleveringen
Standaard gebruiksperiodeIndien geen gebruiksperiode is ingevuld wordt de gebruiksperiode voor een opioïd standaard gezet op 14 dagen en voor een laxans op 30 dagen
Gelijktijdig gebruik 3 dagenOverlappende gebruiksperioden van 'opioïd' en 'laxans' voor tenminste 3 dagen in de rapportageperiode onafgebroken
PassantStandaard uitgesloten van deze selecties zijn passanten. Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant' of patiënten met een 'aflevering' 'motiliteitsremmende middelen'

A: Patiënten met 'gebruik' van 'opioïden'
B: Patiënten uit 'A' die tenminste 1 keer in de rapportageperiode 'gelijktijdig gebruik' hadden van een 'laxans'
TellerB
NoemerA
PercentageB / A
StreefwaardeRichting 100%

7.4 Dosisaerosol met voorzetkamer

OmschrijvingPercentage gebruikers van dosisaerosolen met een aflevering van een nieuwe voorzetkamer (binnen de voorafgaande 2 jaar) binnen alle gebruikers van dosisaerosolen (KISS-matrix AC_3)
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieAstma-aerosolen:
GPK: 2046, 83704, 114502, 118516, 13072, 9075, 91154, 87416, 87254, 92134, 103284, 112801, 112828, 112836, 10162, 53147, 73393, 113476, 113484, 44148, 44156, 92541, 92568, 92576, 123609, 123617, 92126, 66087, 65838
Uitgesloten (autohalers):
PRK: 53007, 73393, 73423
Astma-voorzetkamer:
PRK: 47708, 47716, 37257, 77593, 77585, 77607, 77577, 24341, 20664, 79677, 39098, 39101, 39128
HPK: 00795844, 00795852, 00795860, 00797782, 01455982, 00830658, 00702404, 00709972, 01008323, 1915177, 1915185, 1915193, 1915207, 2110946, 2110954, 2119005, 2306018, 2307235, 2305992, 2307227
AfleveringAflevering van 'astma-aerosolen' in de rapportageperiode
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'
Inclusie: Patiënten onder de 6 jaar en boven de 70 jaar

A: Patiënten met een 'aflevering' van 'astma-aerosolen' zonder 'autohalers' in de rapportageperiode
B: Patiënten uit 'A' met een 'aflevering' van een 'astma-voorzetkamer' in de voorafgaande 24 maanden
TellerB
NoemerA
PercentageB / A
StreefwaardeRichting 100%

7.5 Simvastatine >20mg, eerste uitgifte

OmschrijvingPercentage nieuwe gebruikers simvastatine met meer dan 20mg (KISS-matrix CVRM_2a)
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieSimvastatine:
C10AA01
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
Eerste uitgifteAflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. De gebruiksduur bij de eerste uitgifte is korter dan 27 dagen. Bij deze aflevering is een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Om te bepalen of een aflevering een eerste uitgifte is, wordt naar alle voorschriften gekeken. Voor de berekening van de indicator tellen vervolgens alleen de voorschriften van huisartsen mee
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesInclusie: huisartsenvoorschriften
Exclusie: 'Passant'

A: Patienten met een 'eerste uitgifte' 'simvastatine'
B: Patiënten uit 'A' met een uitgifte van een recept met daggebruik van meer dan 0.7 DDD
TellerB
NoemerA
PercentageB / A
StreefwaardeRichting 100%
Achtergrond

Volgens de richtlijn dient simvastatine in eerste instantie in een dosering van 40mg te worden gebruikt. In verband met bijwerkingen kan deze dosering verlaagd worden. Deze indicator heeft een streefwaarde van zo hoog mogelijk. Patiënten met tenminste één aflevering van een dosering boven 20mg worden als goed gerekend in de teller.

7.6 Behandeling HVZ patiënten met statines

OmschrijvingBehandeling HVZ patiënten met statines (KISS-matrix CVRM_3)
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieStatines:
C10AA, C10BA
Nitraten:
C01DA
TAR:
B01AC
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden
Aflevering nitratenAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 5 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van een 'aflevering'. Indien voor 'nitraten' geen gebruiksperiode bekend is, is deze standaard op 90 dagen gezet
Chronische gebruiker'Gebruiker' op basis van 2 afleveringen van 'aflevering nitraten', ofwel van 'aflevering' 'TAR', waarbij de laatste aflevering in de meest recente 4 maanden is geweest
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen
Tegelijkertijd gebruikerOverlap van 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van 'nitraten' of 'TAR' en 'gebruiker' van 'statines' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'
Inclusie: Patiënten van 40 tot 80 jaar, voor behandeling met ‘TAR’ en ‘nitraten’ alleen de huisartsreceptuur

A: 'Chronische gebruiker' van 'nitraten' of 'chronische gebruikers' van 'TAR' binnen de rapportageperiode
B: Patiënten uit 'A' die 'tegelijkertijd gebruiker' binnen de rapportageperiode zijn van 'statines'
TellerB
NoemerA
PercentageB / A
StreefwaardeRichting 100%
Achtergrond

Volgens de herziene NHG-standaard 'Cardiovasculair risicomanagement' (2011) horen alle patiënten met HVZ en een LDL > 2,5 mmol/l een cholesterolsyntheseremmer te krijgen.

7.7 Geen overbehandeling met triptanen

OmschrijvingGeen overbehandeling met triptanen (KISS-matrix P_4)
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieTriptanen:
N02CC (zonder injecties met farmaceutische vorm 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552 of 559)
Sumatriptan:
N02CC01 (zonder injecties met farmaceutische vorm 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552 of 559)
Profylaxe:
C07AA05 (propranolol), C07AB02 (metoprolol), C07AB03 (atenolol), C07AA06 (timolol), N03AX11 (topiramaat), N03AG01 (valproïnezuur), N03AX12 (gabapentine), C09CA06 (candesartan), C09AA03 (lisinopril), C08DA01 (verapamil), N02CX01 (pizotifeen), N02CX02 (clonidine)
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de 3 voorafgaande maanden
Aflevering profylaxeEen 'aflevering' in de laatste 4 maanden van de rapportageperiode
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen
GebruikersMet een 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van minimaal 3 dagen in de rapportageperiode op basis van een 'aflevering'
Gelijktijdig gebruikOverlappende 'gecorrigeerde gebruiksperioden' van de aangegeven geneesmiddelgroepen voor tenminste 3 dagen onafgebroken
Geen overbehandelingAantal gebruikers met minder dan 144 DDD sumatriptan en minder dan 96 DDD overige triptanen in totaal in de rapportageperiode. Patiënten die zowel sumatriptan als overige triptanen hebben gebruikt met minder dan 148 DDD.
Overbehandeling start bij >=2 migraine aanvallen per maand, in 12 maanden historie dus >=24.
1 DDD sumatriptan = 50 mg. Per aanval mag je 300 mg innemen = 6 DDD sumatriptan. Met maandelijks 2 aanvallen in 12 maanden moet dit keer 24 zijn: 144 DDD.
Overige triptanen mag je met 4 DDD per aanval max innemen.  Dat zijn dan 4*2*12 = 96 DDD
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesInclusie: Huisartsenvoorschriften, patiënten <= 80 jaar
Exclusie: 'Passant'

A: 'Gebruikers' van 'triptanen'
B: Aantal patiënten met 'geen overbehandeling' van 'triptanen' in de rapportageperiode of een aflevering van 'profylaxe' in de laatste 4 maanden
TellerB
NoemerA
PercentageB / A
StreefwaardeRichting 100%
Achtergrond

Het gebruik van triptanen per aanval is gemaximeerd. Gestart wordt met een gift die zonodig binnen 24 uur een keer (en in geval van sumatriptan tabletten twee keer) herhaald mag worden. Bij twee of meer migraine-aanvallen per maand moet volgens de NHG-standaard Hoofdpijn (2004) een preventieve behandeling worden overwogen.

7.8 Slaapmiddelen korter dan 15 dagen bij eerste uitgifte

OmschrijvingPercentage startende slaapmiddelgebruikers met een aflevering voor minder dan 15 dagen (KISS-matrix Dep_5)
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieSlaapmiddelen:
N05CD, N05CF
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
Eerste uitgifteAflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. De gebruiksduur bij de eerste uitgifte is korter dan 27 dagen. Bij deze aflevering is een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Om te bepalen of een aflevering een eerste uitgifte is, wordt naar alle voorschriften gekeken. Voor de berekening van de indicator tellen vervolgens alleen de voorschriften van huisartsen mee
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesInclusie: Huisartsenvoorschriften
Exclusie: 'Passant'

A: 'Eerste uitgifte' van 'slaapmiddelen'
B: Aantal patiënten uit 'A' met voor minder dan 15 dagen gebruik bij de 'eerste aflevering'
TellerB
NoemerA
PercentageB / A
StreefwaardeRichting 100%

7.9 Voorkeursmiddelen protonpompremmers, alle gebruikers

OmschrijvingVoorkeursmiddelen protonpompremmers, alle gebruikers (KISS-matrix Voor_3)
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatiePPI:
A02BC, M01AE52
Omeprazol:
A02BC01
Pantoprazol:
A02BC02
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant' of kinderen onder 1 jaar
Inclusie: Huisartsenvoorschriften

A: Patiënten met een 'aflevering' van 'PPI'
B: Gebruikers uit 'A' met waarbij de laatste 'aflevering' van een PPI 'omeprazol - pantoprazol' met generiek inkoopkanaal is
TellerB
NoemerA
PercentageB / A
StreefwaardeRichting 100%
Achtergrond

Volgens het Farmacotherapeutisch Kompas (2010) behoort bij de keuze van een protonpompremmer, gezien de geringe onderlinge verschillen, de prijs een belangrijke rol te spelen. Omeprazol en pantoprazol zijn de goedkoopste middelen.

7.10 Voorkeursmiddelen NSAIDs, nieuwe gebruikers

OmschrijvingVoorkeursmiddelen NSAIDs, nieuwe gebruikers (KISS-matrix Voor_4)
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieNSAID:
M01A
Voorkeur:
M01AE01 (ibuprofen), M01AE02 (naproxen), M01AB05 (diclofenac) met generiek inkoopkanaal en de preferente middelen met de volgende artikelnummers: 13912593, 14053888, 14053934 (diclofenac)
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
Eerste uitgifteAflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. De gebruiksduur van de eerste uitgifte was niet langer dan 27 dagen. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Ook was het aantal DDD NSAID bij EU groter dan 4 en zijn alleen afleveringen op recept meegenomen. De eerste uitgifte wordt bepaald met behulp van alle afleveringen, dus ook de afleveringen van specialisten
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'
Inclusie: Huisartsenvoorschriften

A: Patiënten met een 'eerste uitgifte' van 'NSAID'
B: Patiënten uit 'A' met 'voorkeur'
TellerB
NoemerA
PercentageB / A
StreefwaardeRichting 100%
Achtergrond

Gezien de relatief lage kans op bijwerkingen gaat volgens de Farmacotherapeutische richtlijn 'Pijnbestrijding' (2007) binnen de NSAIDs de voorkeur uit naar ibuprofen, diclofenac en naproxen. Aangezien combinatiepreparaten van diclofenac met misoprostol geen voorkeursmiddel zijn (althans niet bij alle patiënten) is er voor gekozen om deze niet in de teller op te nemen. Bij patiënten met indicatie voor preventieve maagbescherming is het voorschrijven van deze combinatiepreparaten tevens geen doelmatige keus. De voorkeur gaat dan vanwege de kosten uit naar het combineren met een protonpompremmer.

7.11 COXIBs niet bij cardiovasculaire aandoeningen

OmschrijvingPercentage coxib gebruikers met vermoedelijk geen ischemische cardiovasculaire aandoeningen (Tegenhanger KISS-matrix Min_2)
RapportageperiodeVoorafgaande 12 maanden
MedicatieCoxibs:
M01AH
Vitamine K-antagonisten:
B01AA
TAR:
B01AC
Nitraten:
C01DA
Lisdiuretica:
C03CA
RAS-remmers:
C09
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis een 'aflevering'
Gebruiker Vitamine K-antagonistenBepaal het gebruik van 'vitamine K-antagonisten' op basis van 'afleveringen' 'vitamine K-antagonisten' in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden. Indien geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen corrigeren voor overlappende afleveringen
Gelijktijdig gebruikerOverlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van bepaalde geneesmiddelgroepen (onafgebroken) voor tenminste 14 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
Angina PectorisWij schatten deze diagnose door tenminste 2 afleveringen 'nitraten' voor een patiënt binnen 12 maanden
HartfalenAanwijzing hiervoor door 'gelijktijdig gebruik' voor tenminste 5 dagen van 'lisdiuretica' en 'RAS-remmer' onafgebroken voor tenminste 1 keer in de rapportageperiode
Myocardinfarct, TIA of stroke'Gebruiker' van 'vitamine K-antagonisten' of 'TAR'
SelectiesA: 'Gebruik' van 'coxibs' in de rapportageperiode
B: Patiënten uit 'A' zonder 'hartfalen' en/of 'angina pectoris' en/of 'myocardinfarct, TIA of stroke'
TellerB
NoemerA
PercentageB / A
StreefwaardeRichting 100%
Back to top