Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Dep_2

Dep_2 Antidepressiva niet vroegtijdig gestopt

 

Omschrijving

Percentage gebruikers van antidepressiva langer dan 6 maanden

Thema

Depressie of angst

Rapportageperiode

Voorafgaande 12 maanden

Medicatie

Antidepressiva: 
Selectieve serotonine-heropnameremmers: N06AB 
Mirtazapine: N06AX11 
Venlafaxine: N06AX16

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode

Eerste uitgifte

Aflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering is geweest. De gebruiksduur bij de eerste uitgifte is korter dan 30 dagen, en er is een modulair eerste uitgifte tarief gedeclareerd.

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Binnen de gebruikers de gebruiksperioden van de medicatiegroepen bij deze indicator corrigeren voor overlappende afleveringen

Passant

Standaard uitgesloten van deze selecties zijn passanten. Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen

Selecties

Exclusie: 'Passant' 
Inclusie: Huisartsenvoorschrift 

A: Patiënten met 'eerste uitgifte' van 'antidepressiva' in de eerste helft van het verslagjaar 
B: Patiënten uit 'A' waarbij de gecorrigeerde gebruiksperiode in de rapportageperiode langer is dan 6 maanden

Teller

B

Noemer

A

Percentage

B / A

Streefwaarde

Richting 100%

 

 

Back to top