Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Dep_3

Dep_3 Langwerkende hypnotica bij chronisch gebruik

 

Omschrijving

Percentage chronische gebruikers van hypnotica met gebruik van niet langwerkende hypnotica

Thema

Depressie of angst

Rapportageperiode

Voorafgaande 12 maanden

Medicatie

Langwerkende hypnotica: 
N05CD01 (flurazepam), N05CD02 (nitrazepam),  N05CD03 (flunitrazepam) of N05CD11 (loprazolam) 
Alle hypnotica: 
N05CD (benzodiazepinederivaten) of N05CF (benzodiazepine-gerelateerde middelen)

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode of de 3 voorafgaande maanden

Gebruikers van meer dan 90 dagen

Patiënten met een gebruik die groter is dan 90 dagen in totaal gedurende de rapportageperiode op basis van afleveringen

Selecties

A: 'Gebruikers van meer dan 90 dagen’ van 'alle hypnotica' 
B: Geen 'gebruikers van meer dan 90 dagen’ van ' langwerkende hypnotica'

Teller

B

Noemer

A

Percentage

B / A

Streefwaarde

Richting 100%

De langwerkende hypnotica zijn gekozen volgens de halfwaardetijden van het Farmacotherapeutisch Kompas. Aangezien diazepam ook voor angststoornissen wordt gebruikt, is dit middel hier niet meegenomen.

 

 

Back to top