Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Documentatie / KISSmatrix / KISS Matrix indicatoren / Min_16

Min_16

Min_16 Amitriptyline bij patiënt van 65 jaar of ouder

Omschrijving

Percentage gebruikers van 65 jaar of ouder van amitriptyline binnen alle gebruikers van 65 jaar of ouder van nortriptyline en amitriptyline

Rapportageperiode

Voorafgaande 12 maanden

Medicatie

Nortriptyline:
N06AA10

Amitriptyline:
N06AA09

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode

Passant

Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen

Selecties

Exclusie: 'Passant'

A: Patiënten van 65 jaar of ouder jaar met twee of meer ‘afleveringen’ van 'nortriptyline' of ‘amitriptyline’
B: Patiënten uit 'A' met 'amitriptyline' als laatste 'aflevering'

Teller

B

Noemer

A

Percentage

B / A

Streefwaarde

Richting 0%

Onderbouwing
De terugloop van de cholinerge activiteit door het gebruik van amitriptyline op latere leeftijd zorgt ervoor dat de anticholinerge bijwerkingen van amitriptyline als zeer hinderlijk worden ervaren. Nortriptyline heeft een vergelijkbare werking op de neuropathie (het is de actieve metaboliet van amitriptyline) maar heeft beduidend minder anticholinerge bijwerkingen. Amitriptyline een 8 op de schaal van 10 en nortriptyline een 2.

Tricyclische antidepressiva (anticholinerge effecten zijn het sterkst bij amitriptyline en het minst sterk bij nortriptyline) bij dementie, onbehandeld nauw kamerhoek glaucoom, cardiale geleidingsstoornissen, prostatisme, ziekte van Sjögren, of een voorgeschiedenis van urineretentie (risico op verergering van deze aandoeningen). Om de kans op anticholinerge bijwerkingen te verminderen, heeft nortriptyline de voorkeur ten opzichte van amitriptyline. Bij de uiteindelijke keuze voor de individuele patiënt kunnen echter andere redenen meespelen voor een afwijkende keuze.

 

Back to top