Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Documentatie / KISSmatrix / Aanpassingen KISS Matrix

Aanpassingen KISS Matrix

Hier vindt u alle wijzigingen die in de KISS matrix zijn doorgevoerd sinds oktober 2019 ten opzichte van vorige versies

Aanpassingen april 2021

 

Min-indicatoren positief geformuleerd

Voor de meeste matrix-indicatoren geldt dat een hogere score een verbetering aangeeft. Voor een beperkt aantal indicatoren gold: hoe lager, hoe beter. Al deze zogeheten Min-indicatoren zijn nu dusdanig omgeschreven dat voor alle indicatoren een positieve score richting 100% het theoretische doel is. Deze indicatoren staan nu bij het bijbehorende inhoudelijke thema in de matrix. 

Oude indicatornaam
Nieuwe indicatornaam
Omschrijving indicator
CVRM_3CVRM_2Hart- en vaatziekten met cholesterolverlagers
Min_1aCVRM_3Geen suboptimale behandeling met NSAIDs bij ischemische hartziekten
Min_1bCVRM_4Geen  cardiovasculaire risicofactoren bij ns-NSAIDs (excl naproxen of ibuprofen) 
Min_1cCVRM_5Geen cardiovasculaire risicofactoren bij etoricoxib
Min_2P_7NSAID gebruik zonder hartfalen
Min_3aAntimicro_2Coumarines zonder co-trimoxazol
Min_3bAntimicro_3Coumarines zonder miconazol
Min_4Antimicro_4Digoxine zonder macrolide, itraconazol of ketoconazol
Min_5DM_5Geen gibenclamide bij diabetes > 70 jaar
Min_6CVRM_6Geen combinatie van PD-5 remmers met nitraten 
Min_7P_8Geen combinatie van methotrexaat met cotrimoxazol of trimethoprim
Min_8Antimicro_5Carbamazepine zonder  macroliden, cimetidine of antimycotica 
Min_9Dep_6Paroxetine zonder ritonavir 
Min_10Antimicro_6Pimozide zonder macroliden, antimycotica of antivirale middelen
Min_11Antimicro_7Anti-arrhytmica zonder macroliden, antimycotica of antivirale middelen 
Min_12CVRM_7Geen combinatie van coumarines met NOACs
Min_13P_9Geen NSAIDs bij RAAS remmers met risico op hyperkaliaemie
Min_14CVRM_8Juiste dosering digoxinegebruikers > 70 jaar
Min_15AC_5Overbodig ICS gebruik bij COPD
Min_16Dep_7Geen amitriptyline bij patiënten van 65 jaar en ouder

P_5 Foliumzuur bij methotrexaat (mtx)

  • Alleen orale vormen van mtx worden meegenomen

 

Aanpassingen oktober 2019

DM_1 Metformine als eerste keuze bij diabetes type 2

  • Nieuwe generatie antidiabetica uitgesloten

De nieuwe generatie antidiabetica A10BJ (GLP-1-agonisten), A10BK (SGLT-2-remmers) en A10BX (Overige bloedglucoseverlagende middelen, excl. insulines) worden niet meegenomen bij de selectie van eerste uitgiftes van antidiabetica.

DM_3 en DM_4

  • KISS-matrix uitgebreid met twee nieuwe indicatoren: DM_3 en DM_4

De twee nieuwe indicatoren DM_3 en DM_4 komen uit de KISS Kwaliteitsindicatoren over 2018, waarin deze aspecten voor het eerst over het kalenderjaar 2018 zijn opgenomen in de landelijke uitvraag van de kwaliteitsindicatoren.

DM_3  DM2 patiënten met een RAS remmer zonder combinatie van ACE en ARB

Uit grote gerandomiseerde klinische onderzoeken naar het effect van de combinatie van een ACE-remmer met een ARB bij hartfalen blijkt dat een combinatie van deze middelen geen voordelen biedt op de lange termijn, maar aanzienlijk meer bijwerkingen oplevert. Dit is door een expertpanel vertaald in de kwaliteitsindicator voor het vermijden van de combinatie van ACE en ARBG bij DM2 patiënten.

DM_4 DM2 patiënten behandeld met >=2 antihypertensiva waaronder een RAS remmer

De NHG standaard Diabetes Mellitus  van 2018 stelt dat type 2 diabetespatienten met micro- of macroalbuminurie bij hypertensie met micro- of macroalbuminurie een ACE-remmer of angiotensine-II-receptorantagonist dienen behandeld te worden. Deze aanbeveling is door een expertpanel vertaald in de kwaliteitsindicator van een RAS remmer bij DM2 patiënten indien deze met twee of meer antihypertensiva behandeld dienen te worden.

P_1 Maagbescherming bij ns-NSAIDs

  • Geen salicylzuurderivaten bij de ns-NSAIDs en alleen protonpompremmers als maagprotectie

In tegenstelling tot eerder worden bij de groep ns-NSAIDs de salicylzuurderivaten (N02BA) niet meer meegenomen.
Als adequate maagprotectie wordt nu alleen gekeken naar protonpompremmers en niet meer naar H2-antagonisten in een dubbele dosering.

P_2 Maagbescherming bij TAR of COXib  

  • Risisopatiënten uitgebreid met Coxib-gebruikers en alleen protonpompremmers als maagprotectie

Bij de selectie van risicopatiënten in de noemer wordt naast TAR-gebruik ook coxib-gebruik meegenomen.
Als adequate maagprotectie wordt nu alleen gekeken naar protonpompremmers en niet meer naar H2-antagonisten in een dubbele dosering.

P_3 Opioïd gebruikers met laxans  

  • Opioïden en laxans selectie conform MFB’s

De opioïden en laxantia worden nu conform de MFB geselecteerd. In afwijking op de MFB nemen wij - nog steeds – methadon niet mee.

P_5 Foliumzuur bij methotrexaat (mtx)

  • ATC-code L01BA01 toegevoegd aan mtx-selectie

ATC-code L01BA01 methotrexaat is toegevoegd aan mtx-selectie, Folium-/folinezuur wordt nu op PRK-niveau geselecteerd.

CVRM_1 Thrombocytenaggregatieremmers bij nitraten

  • Uitbreiding antitrombotica met heparines en standaard gebruik van nitraten 90 dagen

De groep antitrombotica is uitgebreid met de heparinegroep (B01AC24, B01AC25, B01AC22 en B01AB).
Voor de nitraten nemen we nu standaard een gebruik van 90 dagen mee als er geen daggebruik is ingevuld door de apotheker.

AC_1 Geen antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden (ICS)

  • Geneesmiddelselecties antimycotica en ICS bijgewerkt

ATC-codes R03AL08 en R03AL09 toegevoegd aan ICS; A01AB04 verwijderd bij de antimycotica.

AC_5 Niet starten met combinatiepreparaten ter inhalatie

  •  - VERVALLEN -

Deze indicator is niet meer actueel vanwege wijzigingen in de GINA-richtlijnen en daarom geschrapt.

 

Back to top