Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Documentatie / KISSmatrix / Aanpassingen KISS Matrix 2019

Aanpassingen KISS Matrix 2019

Hier vindt u alle wijzigingen die in de KISS matrix zijn doorgevoerd sinds oktober 2019 ten opzichte van de vorige versie.

DM_1* Metformine als eerste keuze bij diabetes type 2

 • Nieuwe generatie antidiabetica uitgesloten

De nieuwe generatie antidiabetica A10BJ (GLP-1-agonisten), A10BK (SGLT-2-remmers) en A10BX (Overige bloedglucoseverlagende middelen, excl. insulines) worden niet meegenomen bij de selectie van eerste uitgiftes van antidiabetica.

DM_3* en DM_4*

 • KISS-matrix uitgebreid met twee nieuwe indicatoren: DM_3 en DM_4

De twee nieuwe indicatoren DM_3 en DM_4 komen uit de KISS Kwaliteitsindicatoren over 2018, waarin deze aspecten voor het eerst over het kalenderjaar 2018 zijn opgenomen in de landelijke uitvraag van de kwaliteitsindicatoren.

DM_3  DM2 patiënten met een RAS remmer zonder combinatie van ACE en ARB

Uit grote gerandomiseerde klinische onderzoeken naar het effect van de combinatie van een ACE-remmer met een ARB bij hartfalen blijkt dat een combinatie van deze middelen geen voordelen biedt op de lange termijn, maar aanzienlijk meer bijwerkingen oplevert. Dit is door een expertpanel vertaald in de kwaliteitsindicator voor het vermijden van de combinatie van ACE en ARBG bij DM2 patiënten.

DM_4 DM2 patiënten behandeld met >=2 antihypertensiva waaronder een RAS remmer

De NHG standaard Diabetes Mellitus  van 2018 stelt dat type 2 diabetespatienten met micro- of macroalbuminurie bij hypertensie met micro- of macroalbuminurie een ACE-remmer of angiotensine-II-receptorantagonist dienen behandeld te worden. Deze aanbeveling is door een expertpanel vertaald in de kwaliteitsindicator van een RAS remmer bij DM2 patiënten indien deze met twee of meer antihypertensiva behandeld dienen te worden.

P_1* Maagbescherming bij ns-NSAIDs

 • Geen salicylzuurderivaten bij de ns-NSAIDs en alleen protonpompremmers als maagprotectie

In tegenstelling tot eerder worden bij de groep ns-NSAIDs de salicylzuurderivaten (N02BA) niet meer meegenomen.
Als adequate maagprotectie wordt nu alleen gekeken naar protonpompremmers en niet meer naar H2-antagonisten in een dubbele dosering.

P_2* Maagbescherming bij TAR of COXib  

 • Risisopatiënten uitgebreid met Coxib-gebruikers en alleen protonpompremmers als maagprotectie

Bij de selectie van risicopatiënten in de noemer wordt naast TAR-gebruik ook coxib-gebruik meegenomen.
Als adequate maagprotectie wordt nu alleen gekeken naar protonpompremmers en niet meer naar H2-antagonisten in een dubbele dosering.

P_3* Opioïd gebruikers met laxans  

 • Opioïden en laxans selectie conform MFB’s

De opioïden en laxantia worden nu conform de MFB geselecteerd. In afwijking op de MFB nemen wij - nog steeds – methadon niet mee.

P_5* Foliumzuur bij methotrexaat (mtx)

 • ATC-code L01BA01 toegevoegd aan mtx-selectie

ATC-code L01BA01 methotrexaat is toegevoegd aan mtx-selectie, Folium-/folinezuur wordt nu op PRK-niveau geselecteerd.

CVRM_1* Thrombocytenaggregatieremmers bij nitraten

 • Uitbreiding antitrombotica met heparines en standaard gebruik van nitraten 90 dagen

De groep antitrombotica is uitgebreid met de heparinegroep (B01AC24, B01AC25, B01AC22 en B01AB).
Voor de nitraten nemen we nu standaard een gebruik van 90 dagen mee als er geen daggebruik is ingevuld door de apotheker.

AC_1* Geen antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden (ICS)

 • Geneesmiddelselecties antimycotica en ICS bijgewerkt

ATC-codes R03AL08 en R03AL09 toegevoegd aan ICS; A01AB04 verwijderd bij de antimycotica.

AC_5 Niet starten met combinatiepreparaten ter inhalatie

 •  - VERVALLEN -

Deze indicator is niet meer actueel vanwege wijzigingen in de GINA-richtlijnen en daarom geschrapt.

DOEL_1* en DOEL_2*

 • Indicatoren positief geformuleerd

In tegenstelling tot eerder zijn beide indicatoren nu positief geformuleerd. De streefwaarde van deze indicatoren gaat richting 100%.

Min_5* Geen gibenclamide bij diabetes > 70 jaar

 • Indicator positief geformuleerd

In tegenstelling tot eerder is deze indicator nu positief geformuleerd. De streefwaarde van deze indicator gaat richting 100%.

 

 

 

Back to top