Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Documentatie / Polyfarmacie / Polyfarmacie indicatoren

Polyfarmacie indicatoren

Selectiecriteria Polyfarmacie 2016

BASISPOPULATIE
START_1 Antilipaemica bij diabetes (DM_2)

START_2 Behandeling HVZ patiënten met statines (CVRM_3)
START_3 Simvastatine >20mg, eerste uitgifte (CVRM2a)
START_4 Antithrombotica bij angina pectoris (CVRM_1)
START_5 Maagprotectie bij risicopatiënten met NSAID gebruik (P_1)
START_6 Maagprotectie bij risicopatiënten met TAR gebruik (P_2)
START_7 Opioïd gebruikers met laxans (P_3)
START_8 Foliumzuur bij methotrexaatgebruik (P_5)
START_9 Corticosteroïden met bisfosfonaten (Osteo_1)
START_10 Corticosteroïden met calcium en vitamine D als comedicatie (Osteo_2)
START_11 Dosisaerosol met voorzetkamer (AC_3)
START_12 Maagprotectie bij coxibs met TAR gebruik (P_6)
STOPP_1 Gebruik derde generatie chinolonen (Antibio_1)
STOPP_2 Glibenclamide >70 jaar (Min_5)
STOPP_3 Coumarines met co-trimoxazol (Min_3a)
STOPP_4 Coumarines met miconazol (Min_3b)
STOPP_5 Coumarines met NOACs
STOPP_6 COXibs bij hartziekten (Min_2a, b en c)
STOPP_7a ns-NSAIDs (excl. naproxen en ibuprofen) bij hartziekten (Min_1a en Min_1c)
STOPP_7b NSAID gebruik bij risico op nierinsufficiëntie (Min_1b)
STOPP_8 PD-5 remmers met nitraten (Min_6)
STOPP_9 Methotrexaat met co-trimoxazol of trimethoprim (Min_7)
STOPP_10 SSRI gebruik langer dan 24 maanden (Dep_4)
STOPP_11 Benzodiazepinen chronisch gebruik (Dep_1)
STOPP_12 Digoxine met macroliden, itraconazol of ketoconazol (Min_4)
STOPP_13 Carbamezepine met macroliden, cimetidine of antimycotica (Min_8)
STOPP_14 Paroxetine met ritonavir (Min_9)
STOPP_15  Pimozide met macroliden, antimycotica of antivirale middelen (Min_10)
STOPP_16 Anti-arrhytmica met macroliden, antimycotica of antivirale middelen (Min_11)
STOPP_17 Digoxine hoge dosering boven 70 jaar (Min_14)
STOPP_18 Doorgebruik PPI na stoppen ns-NSAID (Doel_1)
STOPP_19 Doorgebruik PPI na stoppen TAR (Doel_2)
STOPP_20 Doorgebruik bisfosfonaat na stoppen glucocorticosteroïd (Doel_3)
STOPP_21 Doorgebruik bisfosfonaat na 5 jaar gebruik
STOPP_22 Gebruik HST bij vrouwen met cardiovasculaire risicofactoren of ouder dan 52 jaar (Vrouw_1)
STOPP_23 Pilgebruik bij vrouwen ouder dan 52 jaar (Vrouw_2)
STOPP_24 Slaapmiddelen langer dan 20 dagen bij eerste uitgifte (Dep_5)
STOPP_25 Chronisch gebruik langwerkende hypnotica (Dep_3)
STOPP_26  Overbodig ICS gebruik bij COPD
SIGNAAL_1 Antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden (AC_1)
SIGNAAL_2 Overgebruik luchtwegverwijders (AC_2)
SIGNAAL_3 Twee of meer stootkuren prednisolon bij astma/COPD (AC_4)
SIGNAAL_4 Simvastatine  ≤ 20 mg (CVRM_2b)
SIGNAAL_5 Overbehandeling met triptanen  (P_4)
SIGNAAL_5a Overbehandeling met triptanen (o.b.v. 2 migraine aanvallen/maand)
SIGNAAL_5b Overbehandeling met triptanen (o.b.v. 1 migraine aanval/maand)

SIGNAAL_6 Antidepressiva vroegtijdig gestopt (Dep_2)
SIGNAAL_7 NSAIDs met RAS-remmers bij risico op hyperkaliaemie (Min_13)
SIGNAAL_8 Geen voorkeursmiddelen cholesterolverlagers, nieuwe gebruikers (Voor_1)
SIGNAAL_9 Geen voorkeursmiddelen RAS-remmers, nieuwe gebruikers (Voor_2)
SIGNAAL_10 Geen voorkeursmiddelen protonpompremmers, alle gebruikers (Voor_3)
SIGNAAL_11 Geen voorkeursmiddelen NSAIDs, nieuwe gebruikers (Voor_4)
SIGNAAL_12 Metformine niet als 1ste keuze bij start antidiabetica (excl. insuline) (DM_1)

_____________________________________________________________________________________ 

Basispopulatie

Omschrijving

Polyfarmacie patiënten

Thema

Polyfarmacie

Rapportageperiode

Voorafgaande jaar

Medicatie

Geneesmiddelgroepen (met uitzondering van dermatica) op ATC-3 niveau (vb: C10A Antilipaemica) tellen: A, B, C, G, H, J, L, M, N, P, R, S. Combinatiepreparaten met verschillende ATC-3 codes tellen als 2 verschillende geneesmiddelen: C03E, C07B, C07C, C07D, C07E, C07F, C08G, C09B, C10B

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 3 maanden

Gebruiker

Met een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van een ‘aflevering’

Gecorrigeerde gebruiksperiode

Binnen de gebruikers de gebruiksperioden op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen

Chronisch gebruik

Per geneesmiddelgroep meer dan 3 voorschriften of een gebruiksperiode van minimaal 90 dagen onafgebroken in de rapportageperiode.

Selecties

Patiënten met ‘chronisch gebruik’ van tenminste

5 verschillende ‘geneesmiddelgroepen’ in het rapportagejaar

START_1 Antilipaemica bij diabetes (DM_2)

OmschrijvingGeen antilipaemica bij gebruikers van bloedglucoseverlagende middelen
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieBloedglucoseverlagende middelen:
A10B zonder A10BX
Antilipaemica:
C10
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van afleveringen
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de gebruikers de gebruiksperioden op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen
Gelijktijdig gebruikerOverlap van 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van 'orale bloedglucose verlagende middelen' en 'gebruiker' van 'antilipaemica' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
Selecties

Exclusie: 'Passant'
Inclusie: patiënten tussen 40 en 80 jaar

'Gebruikers' van 'bloedglucoseverlagende middelen' in de rapportageperiode die niet 'gelijktijdig gebruiker' zijn van 'antilipaemica'.

START_2 Behandeling HVZ patiënten met statines (CVRM_3)

OmschrijvingHVZ patiënten zonder statines
ThemaCardiovasculair
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieStatines:
C10AA, C10BA
Nitraten:
C01DA
TAR:
B01AC
Aflevering statinesAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
Aflevering TARAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 14 maanden
Aflevering nitratenAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 17 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van een 'aflevering'.
Standaard gebruiksperiodeIndien voor ‘nitraten’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan
Chronische gebruikerMinimaal 2 afleveringen van 'nitraten' ofwel van 'TAR', waarbij de laatste aflevering in de meest recente 4 maanden is geweest
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Selecties

Exclusie: 'Passant'
Inclusie: Patiënten van 40 tot 80 jaar, voor behandeling met ‘TAR’ en ‘nitraten’ alleen de huisartsreceptuur

'Chronische gebruikers' van ‘nitraten’ of van 'TAR' die niet gebruiker zijn van 'statines' in de ‘rapportageperiode’

 START_3 Simvastatine >20mg, eerste uitgifte (CVRM2a)

OmschrijvingNieuwe gebruikers simvastatine met een eerste aflevering kleiner of gelijk aan 20mg
ThemaCardiovasculair
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieSimvastatine:
C10AA01
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
Eerste uitgifteAflevering in de rapportageperiode zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. De gebruiksduur bij de eerste uitgifte is korter dan 31 dagen. Bij deze aflevering is een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Om te bepalen of een aflevering een eerste uitgifte is, wordt naar alle voorschriften gekeken, dus niet naar alleen de huisartsvoorschriften.
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
Selecties

Inclusie: huisartsenvoorschriften
Exclusie: 'Passant'

Patiënten met een 'eerste uitgifte' 'simvastatine' in de rapportageperiode met een daggebruik ≤ 0.67 DDD (1 DDD simvastatine = 30 mg, 20 mg = 0.67 DDD)

START_4 Antithrombotica bij angina pectoris (CVRM_1)

OmschrijvingPatiënten met chronisch nitraatgebruik zonder gelijktijdig gebruik van een antithromboticum
ThemaCardiovasculair
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieNitraten:
C01DA
Antithrombotica:
B01AA04 of B01AA07 (Vitamine K-antagonisten) of B01AC04, B01AC06, B01AC07, B01AC08, B01AC30 (TAR) of B01AE05, B01AE07, B01AF01, B01AF02 (DOAC)
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande 5 maanden
Aflevering nitratenAflevering in de rapportageperiode of het hieraan voorafgaande 17 maanden.
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen.
Standaard gebruiksperiodeIndien bij 'Vitamine K-antagonisten' en bij ‘nitraten’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan. Indien bij de overige ‘antithrombotica (TAR of DOAC)’ geen daggebruik is ingevuld, houden wij standaard 3 dagen als gebruiksperiode aan
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Angina pectorisMinimaal 2 afleveringen van ‘nitraten’ in de afgelopen 18 maanden, waarvan minimaal 1 in de afgelopen 4 maanden
SelectiesPatiënten met 'angina pectoris' zonder tenminste 3 dagen 'gebruik' van 'antithrombotica' in de rapportageperiode

START_5 Maagprotectie bij risicopatiënten met NSAID gebruik (P_1)

OmschrijvingNSAID gebruikers met risico op maagschade zonder gelijktijdig gebruik van adequate maagbescherming
ThemaPijn
RapportageperiodeVoorafgaande maand
Medicatie

NSAIDs met overige middelen zonder coxibs zonder injectie’s:
M01A (Niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische middelen) en N02BA01, N02BA11, N02BA15, N02BA51, N02BA65 (overige middelen) zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 en zonder M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26 en zonder M01AH
Antistollende medicatie
:
B01AC06 (ASA), B01AC08 (carbasalaatcalcium), B01AC30 (combinatiepreparaten), B01AC04 (clopidogrel), B01AC22 (prasugrel), B01AC24 (ticagrelor), B01AE07 (dabigatran), B01AF01 (rivaroxaban), B01AF02 (apixavan) Vitamine K-antagonisten:
B01AA
Glucocorticosteroïden
:
H02AB zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559
SSRI’s en gerelateerde:

N06AB (SSRI's), N06AX16 (venlafaxine), N06AX05 (trazodon), N06AX21 (duloxetine)
Overige:

C03DA01 (Spironolacton)
Reuma:

L04AE01, L04AB04, L04AC03, L01CB01, P01BA01, L04AB01, L04AB06, P01BA02, L04AB02, L04AK01, L04AX03,A07EC01, L04AC07, L04AB05, L04AX01, L04AD01, L01AA01, L01XC02, M01CC01, M01CB01
Diabetes:
A10
Lisdiuretica:
C03CA, C07C, C07D
RAS-remmer:
C09
Maagprotectie:
A02BC (protonpompremmers), A02BB01 (misoprostol), M01AB55 (diclofenac met misoprostol), M01AE52 (vimovo), M01AE56, of A02BA (H2-antagonisten)

AfleveringAflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 5 maanden
Standaard gebruiksperiodenIndien geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, standaard 30 dagen aanhouden voor 'Antistollende medicatie', ‘reuma’, ‘lisdiuretica’, ‘RAS remmer’, 'SSRI's en gerelateerde', 'overige'. Voor 'glucocorticosteroïden' 5 dagen aanhouden en voor vitamine K antagonisten 90 dagen.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' van een geneesmiddelgroep de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen.
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
Gebruiker NSAIDsMet een 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
Gelijktijdig gebruikOverlappende 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van de aangegeven geneesmiddelgroepen (onafgebroken) voor tenminste 3 dagen in de rapportageperiode
Dubbele doseringZie tabel H2-antagonisten
Co-medicatie'Antistollende medicatie', 'vitamine K-antagonisten', 'glucocorticosteroïden', 'SSRI's en gerelateerde', 'overige'
HartfalenAanwijzing hiervoor door 'gelijktijdig gebruik' voor tenminste 14 dagen van 'lisdiuretica' en 'RAS-remmer' onafgebroken in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
DiabetesPatienten met een 'aflevering' van 'diabetes' in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
ReumaPatiënten met gebruik van ‘reuma’ op basis van ‘afleveringen’
Co-morbiditeit'Reuma', 'Diabetes', 'Hartfalen'
Risicofactor‘Co-medicatie’ en ‘co-morbiditeit’
Patiënten met risico op maagschade1. Patiënten van 71 jaar en ouder
2. Patiënten tussen 61 en 70 jaar met tenminste 1 ‘risicofactor’'
Maagprotectie'Gebruiker' van Maagprotectie'
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
Selecties

Exclusie: 'Passant'

Patiënten met risico op maagschade' en 'gebruiker NSAIDs' zonder 'gelijktijdig gebruik' van 'maagprotectie' voor tenminste 3 dagen

Tabel H2-antagonisten

StofnaamATC code1 DDDDubbele dagdosering ivm NSAIDsDubbele dagdosering [DDD]
CimetidineA02BA01800 mg800 mg1
FamotidineA02BA0340 mg80 mg2
NizatidineA02BA04300 mg300 mg1
RanitidineA02BA02300 mg600 mg2

START_6 Maagprotectie bij risicopatiënten met TAR gebruik (P_2)

OmschrijvingGebruikers van thrombocytenaggregatieremmers met risico op maagschade zonder gelijktijdig gebruik van adequate maagbescherming
ThemaPijn
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieMaagprotectie:
A02BC (protonpompremmers), A02BB01 (misoprostol), of A02BA (H2-antagonisten)
TAR:
B01AC06 (ASA), B01AC08 (carbasalaatcalcium), B01AC30 (combinatiepreparaten)

Overige middelen met risico op bloedingen:

Niet-selectieve NSAIDs zonder injectie’s:
M01A (niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische middelen), N02BA01 (ASA), N02BA15 (carbasalaatcalcium), N02BA11 (diflunisal), N02BA51 (ASA combi), N02BA65 (carbasalaatcalcium combi) zonder de farmaceutische vormen voor injecties 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 en zonder M01AH (coxibs), M01AB55 (diclofenac met misoprostol), M01AE52 (vimovo), M01AE56, M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26
Antistollende medicatie:

B01AC04 (clopidogrel), B01AC22 (prasugrel), B01AC24 (ticagrelor), B01AE07 (dabigatran), B01AF01 (rivaroxaban), B01AF02 (apixavan)
Vitamine K-antagonisten:
B01AA
Glucocorticosteroïden:
H02AB zonder de farmaceutische vormen 174, 18, 21, 44, 550, 551, 552, 559, 76, 79, 82 en 83.
SSRI’s en gerelateerde:
N06AB (SSRI's), N06AX16 (venlafaxine), N06AX05 (trazodon), N06AX21 (duloxetine)
Overige:
C03DA01 (spironolacton)
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
Standaard gebruiksperiodenIndien geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, standaard 30 dagen aanhouden voor 'Antistollende medicatie', 'SSRI's en gerelateerde', 'overige' en ‘niet selectieve NSAIDs’, 'glucocorticosteroïden' 5 dagen en vitamine K antagonisten 90 dagen.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode
Gelijktijdig gebruikOverlappende 'gecorrigeerde gebruiksperioden' van de aangegeven geneesmiddelgroepen (onafgebroken) voor tenminste 3 dagen
Dubbele doseringZie tabel H2-antagonisten
Patiënten met risico op maagschade1. Patiënten van 81 jaar en ouder
2. Patiënten tussen 71 en 80 jaar en 'gebruik' van tenminste een 'overig middel met risico op bloedingen'
3. Patiënten tussen 61 en 70 jaar met 'gebruik' van tenminste twee 'overige middelen met risico op bloedingen'
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
Selecties

Exclusie: 'Passant'

'Patiënten met risico op maagschade' en 'gebruik' van 'TAR' zonder 'gelijktijdig gebruik' van 'maagprotectie' voor tenminste 3 dagen.

Tabel H2-antagonisten

StofnaamATC code1 DDDDubbele dagdosering ivm NSAIDsDubbele dagdosering [DDD]
CimetidineA02BA01800 mg800 mg1
FamotidineA02BA0340 mg80 mg2
NizatidineA02BA04300 mg300 mg1
RanitidineA02BA02300 mg600 mg2

START_7 Opioïd gebruikers met laxans (P_3)

OmschrijvingGebruikers sterke opioïden zonder laxantia
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieOpioïd:
N02AA zonder N02AA55, N02AA59 of N02AA79 (natuurlijke opioïden zonder codeïne)
N02AB (fenylpiperidinederivaten)
N02AC (difenylpropylaminederivaten)
N02AD (benzomorfanderivaten)
N02AG (opioïden met spasmolytica)
N02AE (oripavinederivaten)
Laxans:
A06A zonder A06AC, A06AA of A06AG (laxantia zonder volumevergroters)
A02AA02 (magnesiumoxide)
A02AA03 (magnesiumperoxide)
A02AA04 (magnesiumhydroxide)
Motiliteitsremmende middelen:
A07DA (motiliteitsremmende middelen)
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
Aflevering motiliteitsremmende middelenAflevering in de rapportageperiode
GebruikerMet een gebruiksperiode van tenminste 3 dagen in de rapportageperiode op basis van ‘afleveringen’
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' van ‘opioïden’ de gebruiksperioden van de medicatie op niveau van het geneesmiddel (ATC5) corrigeren voor overlappende afleveringen. Binnen de 'gebruikers' van ‘laxans’ de gebruiksperioden op niveau van de geneesmiddelgroep corrigeren voor overlappende afleveringenBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroep ´laxans´ corrigeren voor overlappende afleveringen
Standaard gebruiksperiodeIndien bij 'opioïden' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 14 dagen als gebruiksperiode aan.
Indien bij 'laxantia' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 30 dagen als gebruiksperiode aan
Gelijktijdig gebruik 3 dagenOverlappende gebruiksperioden van 'opioïd' en 'laxans' voor tenminste 3 dagen in de rapportageperiode onafgebroken
PassantStandaard uitgesloten van deze selecties zijn passanten. Een passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant' of 'aflevering motiliteitsremmende middelen'

Patiënten met 'gebruik' van 'opioïden' in de rapportageperiode zonder 'gelijktijdig gebruik' van een 'laxans'

START_8 Foliumzuur bij methotrexaatgebruik (P_5)

OmschrijvingPatiënten met hoog gedoseerd foliumzuur bij methothrexaat gebruik voor reumatische aandoeningen
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieMethotrexaat reumatische aandoeningen L04AX03 (MTX oraal) op basis van een dosering <=30mg / week.
Redenering dosering: maximale dosering bij reuma: 30 mg/ week, 1 DDD = 2.5 mg; 30 mg = 12 DDD per binnen een week en 1,7 DDD per dag)

Foliumzuur hooggedoseerd:
a) B03BB01 >=5 mg/week
Redenering dosering: 1 DDD = 0.4 mg, 5 mg = 12.5 DDD/week >1.71 DDD/dag) of
b) GPK-codes 3530 (foliumzuur 5 mg) en 143707 (foliumzuur 2,5 mg)
Aflevering methotrexaatAflevering in de rapportageperiode of in de hieraan voorafgaande 5 maanden
Aflevering foliumzuurAflevering in de rapportageperiode of in de hieraan voorafgaande 8 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van ‘afleveringen´
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen
Standaard gebruiksperiodeIndien bij ‘foliumzuur’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 30 dagen als gebruiksperiode aan.
Gelijktijdig gebruikerOverlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van 'methotrexaat' en 'gebruiker' van 'foliumzuur’ voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'

'Gebruik' van 'Methotrexaat <= 30 mg/ week’ voor tenminste 3 dagen in de rapportageperiode zonder ‘gelijktijdig gebruiker’ te zijn van 'foliumzuur hoog gedoseerd’ in de rapportageperiode

START_9 Corticosteroïden met bisfosfonaten (Osteo_1)

OmschrijvingPatiënten zonder bisfosfonaten bij chronische gebruikers van systemische corticosteroïden
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieCorticosteroïden:
H02AB01, H02AB02, H02AB06, H02AB07,H02AB08, H02AB09, H02AB10 zonder de farmaceutische vormen voor injecties 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559
Bisfosfonaten:
M05BA, M05BB, M05BX03, M05BX04
Aflevering corticosteroïdenAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 11 maanden
Gebruik bisfosfonatenAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 5 maanden, met gebruik in de rapportageperiode
Chronische gebruiker corticosteroïdenMinimaal 3 afleveringen 'corticosteroïden' met meer dan 15 mg prednisolon equivalenten of bij mannen boven 70 jaar of vrouwen boven 55 jaar met meer dan 7,5 mg prednisolon equivalenten (zie DDD tabel hieronder) voor langer dan 3 maanden (= 90 DDD) in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 11 maanden, met gebruik in de afgelopen maand
Standaard gebruiksperiode corticosteroïdenIndien geen dagdosering is ingevoerd, hanteren wij standaard een gebruiksperiode van 30 dagen (bij de corticosteroïden).
Selecties

Exclusie: Patiënten boven 90 jaar

'Chronische gebruiker corticosteroïden' zonder ‘gebruik van bisfosfonaten’ in de rapportageperiode.

Tabel corticosteroïden:

NaamATC-codeEquivalente
dosis [mg]
Eq 15 mg predniso-
(lo)n [mg]
Eq 7,5 mg
predniso-
(lo)n [mg]

Mg/ per
1 DDD

Mg/ DDD hoge
dosering 15 mg
equivalent
Mg/ DDD lagere
dosering 7,5 mg
equivalent
BetamethasonH02AB010,65g1,950,9751,51,30,65
CortisonH02AB10257537,537,521
DexamethasonH02AB020,752,251,1251,51,50,75
HydrocortisonH02AB092060303021
PrednisolonH02AB065157,5101,50,75
PrednisonH02AB075157,5101,50,75
TriamcinolonH02AB0841267,51,60,8

START_10 Corticosteroïden met calcium en vitamine D als comedicatie (Osteo_2)

OmschrijvingPatiënten zonder calcium en vitamine D en/of bisfosfonaten met calcium en/of vitamine D bij chronische gebruikers van systemische corticosteroïden
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieCorticosteroïden:
H02AB01, H02AB02, H02AB06, H02AB07,H02AB08, H02AB09, H02AB10 zonder de farmaceutische vormen voor injecties 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559
Calcium:
A12A Vitamine D: A11CB, A11CC
Combi
A12AX (calcium met vitamine D)
Bisfosfonaten combi (met calcium en/of vitamine D):
M05BB
Aflevering corticosteroïdenAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 11 maanden
Gebruik calcium, vitamine D, combi en bisfosfonaten combiAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 5 maanden, met gebruik in de rapportageperiode
Chronische gebruiker corticosteroïdenMinimaal 3 afleveringen 'corticosteroïden' met meer dan 15 mg prednisolon equivalenten of bij mannen boven 70 jaar of vrouwen boven 55 jaar met meer dan 7,5 mg prednisolon equivalenten (zie DDD tabel hieronder) voor langer dan 3 maanden (= 90 DDD) in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 11 maanden, met gebruik in de afgelopen maand
Standaard gebruiksperiode corticosteroïdenIndien geen dagdosering is ingevoerd, hanteren wij standaard een gebruiksperiode van 30 dagen (bij de corticosteroïden).
Selecties

Exclusie: Patiënten boven 90 jaar

'Chronische gebruiker corticosteroïden' zonder ‘gebruik van 'calcium’ en ‘vitamine D’, een ‘combi’ of ‘bisfosfonaten combi’ in de rapportageperiode

Tabel corticosteroïden:

NaamATC-codeEquivalente
dosis [mg]

Eq 15 mg
predniso-
(lo)n [mg]

Eq 7,5 mg
predniso-
(lo)n [mg]

Mg/ per
1 DDD

Mg/ DDD hoge
dosering 15 mg
equivalent

Mg/ DDD lagere
dosering 7,5 mg
equivalent

BetamethasonH02AB010,65g1,950,9751,51,30,65
CortisonH02AB10257537,537,521
DexamethasonH02AB020,752,251,1251,51,50,75
HydrocortisonH02AB092060303021
PrednisolonH02AB065157,5101,50,75
PrednisonH02AB075157,5101,50,75
TriamcinolonH02AB0841267,51,60,8


START_11 Dosisaerosol met voorzetkamer (AC_3)

OmschrijvingGebruikers van dosisaerosolen zonder een aflevering van een nieuwe voorzetkamer (in de voorafgaande 2 jaar)
RapportageperiodeVoorafgaande maand
Medicatie

Astma-aerosolen: GPK: 2046, 83704, 114502, 118516, 13072, 9075, 91154, 87416, 87254, 92134, 103284, 112801, 112828, 112836, 10162, 53147, 73393, 113476, 113484, 44148, 44156, 92541, 92568, 92576, 123609, 123617, 92126, 66087, 65838, 128171, 140066, 140074, 140082

Uitgesloten (autohalers): PRK: 53007, 73393, 73423, 86878, 112909, 121061

Astma-voorzetkamer: PRK: 47708, 47716, 37257, 77593, 77585, 77607, 77577, 24341, 20664, 79677, 39098, 39101, 39128
HPK: 00795844, 00795852, 00795860, 00797782, 01455982, 00830658, 00702404, 00709972, 01008323, 1915177, 1915185, 1915193, 1915207, 2110946, 2110954, 2119005, 2306018, 2307235, 2305992, 2307227, 2230828, 2377241, 2377276, 2377314, 2377357, 2377373, 2377292, 2516926, 2516950, 2518503, 2518767, 2527758, 2527774, 2527804, 2527812, 2528061, 2528088, 2528096, 2528118, 2528126, 2528134, 2528142, 2528150, 2551004, 2551012, 2551020, 2551039, 2555182, 2555204, 2555212, 2555220

Aflevering
astma-aerosol
Aflevering van 'astma-aerosolen' in de rapportageperiode
Aflevering astma-voorzetkamerAflevering van een ‘astma-voorzetkamer’ in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 24 maanden.
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant', ‘patiënten met ‘autohalers’
Inclusie: Patiënten onder de 7 jaar en boven de 70 jaar

Patiënten met een 'aflevering' van 'astma-aerosolen' in de ‘rapportageperiode’ zonder een 'aflevering astma-voorzetkamer'.

START_12 Maagprotectie bij coxibs met TAR gebruik (P_6)

OmschrijvingGebruikers van COX-2 remmers in combinatie met laag gedoseerde salicylaten en gelijktijdig gebruik van adequate maagbescherming
ThemaPijn
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieMaagprotectie:
A02BC (protonpompremmers) en A02BB01 (misoprostol), of A02BA (H2-antagonisten) in dubbele dosering
Coxibs:
M01AH zonder de farmaceutische vormen voor injecties 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559
TAR:

B01AC06 (ASA), B01AC08 (carbasalaatcalcium), B01AC30 (combinatiepreparaten) Overige middelen met risico op bloedingen:
niet-selectieve NSAIDs zonder injectie’s:
M01A (niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische middelen), N02BA01 (ASA), N02BA15 (carbasalaatcalcium), N02BA11 (diflunisal), N02BA51 (ASA combi), N02BA65 (carbasalaatcalcium combi) zonder de farmaceutische vormen voor injecties 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 en zonder M01AH (coxibs), M01AB55 (diclofenac met misoprostol), M01AE52 (vimovo), M01AE56, M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26
Antistollende medicatie:
B01AC04 (clopidogrel), B01AC22 (prasugrel), B01AC24 (ticagrelor), B01AE07 (dabigatran), B01AF01 (rivaroxaban), B01AF02 (apixavan)
Vitamine K-antagonisten:
B01AA
Glucocorticosteroïden:
H02AB zonder de farmaceutische vormen 174, 18, 21, 44, 550, 551, 552, 559, 76, 79, 82 en 83.
SSRI’s en gerelateerde:
N06AB (SSRI's), N06AX16 (venlafaxine), N06AX05 (trazodon), N06AX21 (duloxetine)
Overige:
C03DA01 (spironolacton)
Reuma: L04AE01, L04AB04, L04AC03, L01CB01, P01BA01, L04AB01, L04AB06, P01BA02, L04AB02, L04AK01, L04AX03,A07EC01, L04AC07, L04AB05, L04AX01, L04AD01, L01AA01, L01XC02, M01CC01, M01CB01
Antidiabetica:
A10
Lisdiuretica:
C03CA, C07C, C07D
RAS-remmer:
C09
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
Standaard gebruiksperiodenIndien geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, standaard 30 dagen aanhouden voor 'Antistollende medicatie', 'SSRI's en gerelateerde', 'overige' en ‘niet selectieve NSAIDs’, 'glucocorticosteroïden' 5 dagen en vitamine K antagonisten 90 dagen.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen
Gelijktijdig gebruikOverlappende 'gecorrigeerde gebruiksperioden' van de aangegeven geneesmiddelgroepen (onafgebroken) voor tenminste 3 dagen
Dubbele doseringZie tabel H2-antagonisten
Co-medicatie‘ns-NSAIDs’, 'Antistollende medicatie', 'vitamine K-antagonisten', 'glucocorticosteroïden', 'SSRI's en gerelateerde', 'overige'
HartfalenAanwijzing hiervoor door 'gelijktijdig gebruik' voor tenminste 14 dagen van 'lisdiuretica' en 'RAS-remmer' onafgebroken in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
DiabetesPatiënten met een 'aflevering' van 'diabetes' in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
ReumaPatiënten met gebruik van ‘reuma’ op basis van ‘afleveringen’
Co-morbiditeit'Reuma', 'Diabetes', 'Hartfalen'
Risicofactor‘Co-medicatie’ en ‘co-morbiditeit’
Patiënten met risico op maagschade1. Patiënten boven 70 jaar met ‘gelijktijdig gebruik’ van ‘TAR en ‘COXIBs’
2. Patiënten boven 60 en tot en met 70 jaar met ‘gelijktijdig gebruik’ van ‘TAR’, ÇOXIbs’ en minimaal een ‘co-medicatie’ of minimaal een ‘co-morbiditeit’
Maagprotectie‘Gebruiker’ van ‘PPI en misoprostol’ of van ‘H2 antagonisten’ in ‘dubbele dosering’
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'

'Patiënten met risico op maagschade' en ‘gelijktijdig gebruik’ van ‘TAR’ en ‘COXIB’ zonder 'gelijktijdig gebruik' van 'maagprotectie' voor tenminste 3 dagen.

Tabel H2-antagonisten

StofnaamATC code1 DDDDubbele dagdosering ivm NSAIDsDubbele dagdosering [DDD]
CimetidineA02BA01800 mg800 mg1
FamotidineA02BA0340 mg80 mg2
NizatidineA02BA04300 mg300 mg1
RanitidineA02BA02300 mg600 mg2

STOPP_1 Gebruik derde generatie chinolonen (Antibio_1)

Omschrijving

Patiënten die derde generatie chinolonen gebruiken

RapportageperiodeVoorafgaande maand
Medicatie3de generatie chinolonen: J01MA01 (ofloxacine) J01MA02 (ciprofloxacine) J01MA06 (norfloxacine) J01MA12 (levofloxacine) J01MA14 (moxifloxacine)
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
Selecties

Inclusie: Huisartsenvoorschriften
Exclusie: 'Passant' en patiënten jonger dan 16 jaar

Patiënten >= 16 jaar met ‘aflevering’ van '3de generatie chinolonen' in de rapportageperiode

STOPP_2 Glibenclamide >70 jaar (Min_5)

OmschrijvingGebruikers van glibenclamide boven 70 jaar
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieGlibenclamide:
A10BB01, A10BD02, A10BD04
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of in de hieraan voorafgaande 5 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'

Patiënten boven 70 jaar met 'gebruik' van 'glibenclamide' in de rapportageperiode

STOPP_3 Coumarines met co-trimoxazol (Min_3a)

OmschrijvingAantal gebruikers van de ongewenste combinatie van coumarines met co-trimoxazol
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieVitamine K-antagonisten:
B01AA
Co-trimoxazol:
J01EE01
Antivirale middelen en immunosuppressivatacrolimus voor systemisch gebruik:
J05 (antiviraal), L04A (immunosuppressiva)
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode of in de hieraan voorafgaande 5 maanden..
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Standaard gebruiksperiodeIndien bij 'Vitamine K-antagonisten' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan.
Gelijktijdig gebruikerOverlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'gebruiker' van 'vitamine K-antagonisten' en van 'gebruiker' van 'co-trimoxazol' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
Selecties

Exclusie: Gebruikers antivirale middelen en immunosuppressivatacrolimus voor systemisch gebruik

Gelijktijdig 'gebruiker van vitamine K-antagonisten' en 'co-trimoxazol' in de rapportageperiode

STOPP_4 Coumarines met miconazol (Min_3b)

OmschrijvingAantal gebruikers van de ongewenste combinatie van coumarines met miconazol
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieVitamine K-antagonisten:
B01AA
Miconazol:
J02AB01, A07AC01, G01AF04, A01AB09
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode of in de hieraan voorafgaande 5 maanden
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Standaard gebruiksperiodeIndien bij 'vitamine K-antagonisten' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan
Gelijktijdig gebruikerOverlap van 'gebruiker’van ‘vitamine K-antagonisten' en 'gebruiker' van 'miconazol' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de ‘rapportageperiode’
SelectiesGelijktijdig ‘gebruiker' van ‘vitamine K-antagonisten' en 'miconazol' in de rapportageperiode

STOPP_5 Coumarines met NOACs

OmschrijvingGebruikers van de ongewenste combinatie van coumarines met directe orale anticoagulantia (DOACs)
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieCoumarines:
B01AA07 (acenocoumarol) of B01AA04 (fenprocoumon)
NOACs:
B01AE07, B01AF01, B01AF02
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode of in de hieraan voorafgaande 3 maanden
Gecorrigeerde gebruiksperiode NOAC’sBinnen de 'gebruikers' van ‘NOAC’s’ de gebruiksperioden van de medicatiegroepen corrigeren voor overlappende afleveringen
Standaard gebruiksperiode coumarinesIndien bij ‘coumarines' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 3 dagen als gebruiksperiode aan
Gelijktijdig gebruikerOverlap van 'gebruiker’ van ’coumarines’ en 'gebruiker' van 'NOACs' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de ‘rapportageperiode’.
Selecties'Gelijktijdig gebruiker' van ‘coumarines’ en ‘NOACs' in de rapportageperiode

STOPP_6 COXibs bij hartziekten (Min_2a, b en c)

OmschrijvingGebruikers van COXibs met medicatie ter behandeling van cardiovasculaire risicofactoren of ischemische hartziekten
RapportageperiodeVoorafgaande maand
Medicatie Coxibs:
M01AH zonder de farmaceutische vormen voor injecties 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 Geneesmiddelen met aanwijzing op cardiovasculaire of ischemische aandoeningen:
Antidiabetica:
A10
Antihypertensiva:
C02
Betablokkers
:
C07
Calciumantagonisten:
C08
RAS-remmers:
C09
Antilipaemica:
C10
Vitamine K-antagonisten
B01AA
TAR
B01AC
Nitraten
C01DA
Lisdiuretica
C03CA, C07C, C07D
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
Angina pectorisMinimaal 2 afleveringen van ‘nitraten’ in de afgelopen 18 maanden, waarvan minimaal 1 in de afgelopen 4 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis een 'aflevering'
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Gelijktijdig gebruikOverlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van de medicatiegroepen voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
Standaard gebruiksperiodeIndien bij 'vitamine K-antagonisten' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan
HartfalenAanwijzing hiervoor door 'gelijktijdig gebruik' voor tenminste 14 dagen van 'lisdiuretica' en 'RAS-remmer' onafgebroken in de rapportageperiode
Myocardinfarct, TIA of strokeGebruiker van ‘vitamine K-antagonisten’of ‘TAR’
Cardiovasculaire of ischemische risicofactorEen ‘aflevering’ van ‘antidiabetica’, ‘angina pectoris’,  of ‘gelijktijdig gebruik’ van ‘coxibs’ en van een middel uit ‘cardiovasculaire of ischemische aandoeningen’:
‘hartfalen’
‘myocardinfarct, TIA of stroke’
‘antihypertensiva’
‘betablokkers’
‘calciumantagonisten’
‘RAS-remmers’
‘antilipaemica’
SelectiesPatiënten met een ‘cardiovasculaire of ischemische risicofactor’ en ‘gelijktijdig gebruik' van een 'coxib' in de rapportageperiode

 

STOPP_7a ns-NSAIDs (excl. naproxen en ibuprofen) bij hartziekten (Min_1a en Min_1c)

OmschrijvingRisico’s met niet-selectieve NSAIDs bij patiënten met vermoedelijk cardiovasculaire of ischemische hartziekten
RapportageperiodeVoorafgaande maand
Medicatie

Niet-selectieve NSAIDs:
M01A, N02BA01, N02BA11, N02BA15, N02BA51, N02BA65 zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 en zonder M01AH, M01AE01, M01AE02, M01AE52, M01AE56, M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26 Geneesmiddelen met aanwijzing op cardiovasculaire of ischemische aandoeningen:
Antidiabetica:
C10
Antihypertensiva:

C02
Betablokkers:
C07
Calciumantagonisten:
C08
Antilipaemica:
C10
Lisdiuretica:
C03CA, C07C, C07D
RAS-remmer:
C09
Vitamine K-antagonisten:
B01AA TAR: B01AC
Nitraten:
C01DA

AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
Angina pectorisMinimaal 2 afleveringen van ‘nitraten’ in de afgelopen 18 maanden, waarvan minimaal 1 in de afgelopen 4 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van een ‘aflevering’
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden ' op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Standaard gebruiksperiode vitamine K-antagonistenIndien voor ‘vitamine K-antagonisten’ geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan
Gelijktijdig gebruikOverlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van de medicatiegroepen voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
HartfalenAanwijzing hiervoor door 'gelijktijdig gebruik' voor tenminste 14 dagen van 'lisdiuretica' en 'RAS-remmer' onafgebroken in de rapportageperiode
Myocardinfarct, TIA of strokeGebruiker van ‘vitamine K-antagonisten’of ‘TAR’
Cardiovasculaire of ischemische risicofactor

Een ‘aflevering’ van ‘antidiabetica’, ‘angina pectoris’, of ‘gelijktijdig gebruik’ van ‘ns-NSAIDs’ en van een middel uit ‘cardiovasculaire of ischemische aandoeningen’:
‘hartfalen’
‘myocardinfarct, TIA of stroke’
‘antihypertensiva’
‘betablokkers’
‘calciumantagonisten’
‘RAS-remmers’
‘antilipaemica’

SelectiesPatiënten met ‘cardiovasculaire of ischemische hartziekten’ en ‘gelijktijdig gebruik' van ‘ns-NSAIDs’ in de rapportageperiode

STOPP_7b NSAID gebruik bij risico op nierinsufficiëntie (Min_1b)

OmschrijvingGebruikers van diuretica en RAS-remmers met gebruik van een NSAID (HARM wrestling rapport)
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieNSAIDs:
M01A zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 en zonder M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26
RAS-remmers:
C09
Diuretica:
C03A, C03B, C03C, C03EA, C07B, C07CB03
Combinatie diuretica / RAS-remmers:
C09BA, C09DA, C09XA52, C09DX01
Aflevering NSAIDsAflevering in de rapportageperiode
Aflevering overige geneesmiddelenAflevering in de rapportageperiode of de voorgaande vier maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 14 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis een 'aflevering'
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen corrigeren voor overlappende afleveringen
Gelijktijdig gebruikerOverlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van 'diuretica' en 'RAS-remmer' voor tenminste 14 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
RisicopatiëntenAanwijzing hiervoor door 'gelijktijdig gebruiker' van 'diuretica' en 'RAS-remmer' voor tenminste 1 keer in de rapportageperiode rapportageperiode of ‘gebruiker’ ‘combinatie diuretica / RAS-remmers’
SelectiesPatiënten met een aflevering van een ‘NSAID’ in de rapportageperiode die tevens gelabeld waren als 'risicopatiënt'

STOPP_8 PD-5 remmers met nitraten (Min_6)

OmschrijvingPatiënten met de ongewenste combinatie van PD-5 remmers met nitraten
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatiePD-5 remmers:
G04BE03 (sildenafil), G04BE08 (tadalafil), G04BE09 (vardenafil)
Subgroep nitraten:
C01DA zonder C01DA02 of C01DA08
Subgroep onderhoud:
C01DA08, C01DA02 (nitraten) zonder farmaceutische vorm 46 of 331 (spray of tablet voor sublinguaal gebruik)
Subgroep aanval:
C01DA08, C01DA02 (nitraten) met farmaceutische vorm 46 of 331
Antivirale middelen:
J05AE (proteaseremmers), J05AG02 (delavirdine)
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau van de geneesmiddelen corrigeren voor overlappende afleveringen
Vaste gebruiksperiode PD-5 remmersVoor 'PD-5 remmers' een vaste gebruiksperiode aannemen van 14 dagen
Vaste gebruiksperiode aanvalsmedicatieVoor 'subgroep aanval' een vaste gebruiksperiode aannemen van 90 dagen
Gelijktijdig gebruikOverlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van de medicatiegroepen voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
SelectiesExclusie: Gebruikers van antivirale middelen

'Gebruiker' van 'PD-5 remmers' met ‘gelijktijdig gebruik’ van 'subgroep nitraten' of 'subgroep onderhoud' of 'subgroep aanval' in de rapportageperiode

STOPP_9 Methotrexaat met co-trimoxazol of trimethoprim (Min_7)

OmschrijvingPatiënten met de ongewenste combinatie van methotrexaat en co-trimoxazol of trimethoprim
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieMTX:
L04AX03
Co-trimoxazol:
J01EE01
Trimethoprim:
J01EA01
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Gelijktijdig gebruikerOverlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van de medicatiegroepen voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
Selecties'Gebruiker' van 'MTX' die ‘gelijktijdig gebruiker’ was van 'co-trimoxazol' of 'trimethoprim' in de rapportageperiode

STOPP_10 SSRI gebruik langer dan 24 maanden (Dep_4)

Omschrijving

Patienten die langer dan 24 maanden een antidepressivum (SSRI) gebruiken

RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieSSRI:
N06AB
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 26 maanden
Actueel gebruikGebruik voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de ‘rapportageperiode’ op basis van een ‘aflevering’
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen corrigeren voor overlappende afleveringen
Totaal gebruikHet totaal van de ‘gecorrigeerde gebruiksperioden’
SelectiesPatiënten met ‘totaal gebruik’ van 24 maanden of meer en ‘actueel gebruik’ van een 'SSRI'

STOPP_11 Benzodiazepinen chronisch gebruik (Dep_1)

OmschrijvingChronische gebruikers van benzodiazepinen
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieBenzodiazepinen:
N05BA (benzodiazepinederivaten) of N05CD (benzodiazepinederivaten) of N05CF (benzodiazepine-gerelateerde middelen) met toedieningsweg 9 (oraal)
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 9 maanden
Actueel gebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen aaneengesloten in de rapportageperiode op basis van afleveringen
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' van 'benzodiazepinen' op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Chronisch gebruiker‘Gebruiker’ van ‘benzodiazepinen’ met een gebruiksperiode van meer dan 90 DDD in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
Selecties

Inclusie: patiënten van 66 jaar of ouder

‘Chronisch en actueel gebruiker' van 'benzodiazepinen'

STOPP_12 Digoxine met macroliden, itraconazol of ketoconazol (Min_4)

OmschrijvingPatiënten met de ongewenste combinatie van digoxine met macrolide, itraconazol of ketoconazol
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieDigoxine:
C01AA05
Macroliden:
J01FA, A02BD04, A02BD05, A02BD06, A02BD07
Itraconazol:
J02AC02
Ketoconazol:
J02AB02
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van een 'aflevering'
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' van een geneesmiddelgroep de gebruiksperioden op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Gelijktijdig gebruikOverlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van de medicatiegroepen voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
SelectiesPatiënten met 'gelijktijdig gebruik' van 'digoxine' met 'macroliden' of 'itraconazol' of 'ketoconazol' in de rapportageperiode

STOPP_13 Carbamezepine met macroliden, cimetidine of antimycotica (Min_8)

OmschrijvingPatiënten met de ongewenste combinatie van carbamazepine met macroliden, cimetidine of antimycotica
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieCarbamazepine:
N03AF01
Macroliden:
J01FA01 (erytromycine), J01FA09 (claritromycine), A02BD04 (combinatie met claritromycine)
Cimetidine:
A02BA01
Antimycotica:
J02AC02 (itraconazol), J02AB02 (ketoconazol), J02AC03 (vorikonazol)
AleveringAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de ‘rapportageperiode’ op basis van afleveringen
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Gelijktijdig gebruikOverlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
SelectiesPatiënten met 'gelijktijdig gebruik' van 'carbamazepine' met 'macroliden' of 'cimetidine' of 'antimycotica' in de rapportageperiode

STOPP_14 Paroxetine met ritonavir (Min_9)

OmschrijvingPatiënten met de ongewenste combinatie van paroxetine en ritonavir
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieParoxetine:
N06AB05
Ritonavir:
J05AE03
AleveringAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen
Gebruiker paroxetineVerleng de gebruiksperiode standaard met 2 weken
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Gelijktijdig gebruikerOverlap van de 'gecorrigeerde gebruiksperiode' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
Selecties‘Gelijktijdig gebruiker' van 'paroxetine' en 'ritonavir' in de rapportageperiode

STOPP_15 Pimozide met macroliden, antimycotica of antivirale middelen (Min_10)

OmschrijvingPatiënten met de ongewenste combinatie van pimozide met macroliden, antimycotica of antivirale middelen
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatiePimozide:
N05AG02
Macroliden:
J01FA01 (erytromycine), J01FA09 (claritromycine), A02BD04 (combinatie met claritromycine)
Antimycotica:
J02AB02 (ketoconazol), J02AC02 (itraconazol), J02AC03 (voriconazol)
Antiviraal:
J05AE03 (ritonavir), J05AE09 (tipranavir), J05AE08 (atazanavir), J05AE12 (boceprevir), J05AE10 (darunavir), J05AE07 (fosamprenavir), J05AE02 (indinavir), J05AR10 (lopinavir en combi), J05AE04 (nelfinavir), J05AE01 (saquinavir), J05AE14 (simeprevir), J05AE11(telaprevir)
AfleveringenAfleveringen in het rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Gelijktijdig gebruikerOverlap van 'gecorrigeerde gebruiksperiode' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
Selecties'Gelijktijdig gebruiker' van 'pimozide' met 'macroliden' of 'antimycotica' of 'antiviraal' in de rapportageperiode

STOPP_16 Anti-arrhytmica met macroliden, antimycotica of antivirale middelen (Min_11)

OmschrijvingPatiënten met de ongewenste combinatie van anti-arrhytmica met macroliden, antimycotica of antivirale middelen
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieAnti-arrhytmica:
C01BA03 (disopyramide), C01BA01, C01BA51 (kinidine), C01BD01 (amiodaron)
Macroliden:
J01FA01 (erytromycine), J01FA09 (claritromycine), A02BD04 (combinatie met claritromycine), J01FA10 (azithromycine)
Antimycotica:
J02AB02 (ketoconazol), J02AC02 (itraconazol), J02AC03 (voriconazol), J02AC01 (fluconazol)
Antiviraal:
J05AE03 (ritonavir), J05AE09 (tipranavir), J05AR10 (lopinavir en ritonavir), J05AG03 (efavirenz), J05AG04 (etravirine), J05AG01 (nevirapine), J05AE11 (telaprevir), J05AE08 (atazanavir), J05AE12 (boceprevir), J05AE10 (darunavir) , J05AE07 (fosamprenavir), J05AE14 (simeprevir), J05AE01 (saquinavir), J05AE04 (nelfinavir)
AfleveringenAfleveringen in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Gelijktijdig gebruikerOverlap van 'gecorrigeerde gebruiksperiode' voor tenminste 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode
Selecties‘Gelijktijdig gebruiker' van 'anti-arrhytmica' met 'macroliden' of 'antimycotica' of 'antiviraal' in de rapportageperiode

STOPP_17 Digoxine hoge dosering boven 70 jaar (Min_14)

OmschrijvingDigoxine in te hoge onderhoudsdosering bij gebruikers boven de 70 jaar
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieDigoxine: C01AA05, toedieningsweg 9 (oraal)
AfleveringenAfleveringen in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 11 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis van minimaal 2 ‘afleveringen’
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
Te hoge doseringOnderhoudsdosering tussen 71 en 85 jaar: > 0.5 DDD (0.125 mg / dag) Onderhoudsdosering 86 jaar of ouder:> 0.25 DDD (0.0625 mg / dag)
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'

Patiënten boven 70 jaar met 'gebruik' van 'digoxine' in een ‘te hoge dosering’ in de rapportageperiode

STOPP_18 Doorgebruik PPI na stoppen ns-NSAID (Doel_1)

OmschrijvingPatiënten die niet stoppen met PPI, geïnitieerd door niet-selectief NSAID gebruik, na stoppen van de ns-NSAIDs
RapportageperiodeVoorafgaande maand
Medicatiens-NSAIDs (zonder COXibs) met overige middelen zonder injectie’s:
M01A (niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische middelen), N02BA01, N02BA11, N02BA15, N02BA51, N02BA65 (overige middelen) zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 en zonder M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26 en zonder M01AH (COXibs) en zonder M01AE52 (naproxen met esomeprazol), M01AB55 (diclofenac met misoprostol), M01AE56 (naproxen met misoprostol).
Maagprotectie (PPIs):
A02BC
Risicomedicatie maag:
ns-NSAIDs of B01AC (thrombocytenaggregatieremmers)
Aflevering ns-NSAIDAflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 12 maanden.
Aflevering PPIAflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 11 maanden (voor het bepalen van de eerste aflevering PPI mag er in de hieraan voorafgaande 12 maanden geen PPI aflevering zijn geweest, waarbij wel een eerste uitgifte tarief in rekening is gebracht ).
GebruikerMet een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 11 maanden
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden van ‘ns-NSAIDs zonder coxibs’ en van ‘risicomedicatie maag’ op niveau van de geneesmiddelgroep corrigeren voor overlappende afleveringen binnen deze groepen
Eerste aflevering PPI geïnitieerd door ns-NSAID gebruik‘Eerste aflevering’ van een ‘PPI’ in de rapportageperiode of in de voorafgaande 11 maanden met 10 dagen ervoor of erna een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van ‘ns-NSAIDs zonder coxibs’
PPI aflevering zonder risicomedicatie maag‘Aflevering’ van een ‘PPI’ in de rapportageperiode zonder een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van ‘risicomedicatie maag’ binnen 10 dagen hiervoor of hierna.
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
Selecties

Exclusie: Passanten

Patiënten met een ‘PPI aflevering zonder risicomedicatie maag’ in de rapportageperiode, met een ‘eerste aflevering PPI geïnitieerd door NSAID gebruik’

STOPP_19 Doorgebruik PPI na stoppen TAR (Doel_2)

OmschrijvingPatiënten die niet stoppen met PPI, geïnitieerd door thrombocytenaggregatieremmer gebruik, na stoppen van de TAR
RapportageperiodeVoorafgaand maand
MedicatieTAR
B01AC06
B01AC08
B01AC30
Maagprotectie (PPIs):
A02BC
Risicomedicatie maag:
B01AC (thrombocytenaggregatieremmers) of ns-NSAIDs (zonder COXibs) met overige middelen zonder injectie’s: M01A (niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische middelen), N02BA01, N02BA11, N02BA15, N02BA51, N02BA65 (overige middelen) zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 en zonder M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26 en zonder M01AH (COXibs) en zonder M01AE52 (naproxen met esomeprazol), M01AB55 (diclofenac met misoprostol), M01AE56 (naproxen met misoprostol).
Aflevering TARAflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 12 maanden.
Aflevering PPIAflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 11 maanden (voor het bepalen van de eerste aflevering PPI mag er in de hieraan voorafgaande 12 maanden geen PPI aflevering zijn geweest, waarbij wel een eerste uitgifte tarief in rekening is gebracht ).
GebruikerMet een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 11 maanden
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden van ‘TAR’ en van ‘risicomedicatie maag’ op niveau van de geneesmiddelgroep corrigeren voor overlappende afleveringen binnen deze groepen
Eerste aflevering PPI geïnitieerd door TAR gebruik‘Eerste aflevering’ van een ‘PPI’ in de rapportageperiode of in de voorafgaande 11 maanden met 10 dagen ervoor of erna een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van ‘TAR’
PPI aflevering zonder risicomedicatie maag‘Aflevering’ van een ‘PPI’ in de rapportageperiode zonder een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van ‘risicomedicatie maag” binnen 10 dagen hiervoor of hierna.
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
Selecties

Exclusie: Passanten

Patiënten met een ‘PPI aflevering zonder ‘risicomedicatie maag’ in de rapportageperiode, met een ‘eerste aflevering PPI geïnitieerd door TAR gebruik’

STOPP_20 Doorgebruik bisfosfonaat na stoppen glucocorticosteroïd (Doel_3)

OmschrijvingPatiënten die niet stoppen met bisfosfonaten, geïnitieerd door glucocorticosteroïdgebruik, na stoppen van de glucocorticosteroïden
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieBisfosfonaat:
M05BA, M05BB, M05BX03, M05BX04
Glucocorticosteroïden:
H02AB zonder de farmaceutische vormen voor injecties 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559
Aflevering glucocorticosteroidAflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 12 maanden.
Aflevering bisfosfonaatAflevering in de rapportageperiode of in de voorafgaande 11 maanden (voor het bepalen van de eerste aflevering glucocorticosteroid mag er in de hieraan voorafgaande 12 maanden geen glucocorticosteroid aflevering zijn geweest, waarbij wel een eerste uitgifte tarief in rekening is gebracht ).
GebruikerMet een gebruiksperiode in de rapportageperiode op basis van afleveringen in dit jaar en/of in de voorafgaande 11 maanden
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de ‘gebruikers’ de gebruiksperioden van ‘glucocorticosteroid en ‘bisfosfonaat’ op niveau van de geneesmiddelgroep corrigeren voor overlappende afleveringen binnen deze groepen
Eerste aflevering bisfosfonaat geïnitieerd door glucocorticosteroïd gebruik‘Eerste aflevering’ van een ‘bisfosfonaat’ met 10 dagen ervoor of erna een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode’ van ‘glucocorticosteroid
bisfosfonaat aflevering zonder glucocorticosteroid‘Aflevering’ van een ‘bisfosfonaat’ zonder een ‘gecorrigeerde gebruiksperiode van ‘glucocorticosteroid’ binnen 10 dagen hiervoor of hierna.
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: Passanten

Patiënten met een ‘bisfosfonaat aflevering zonder glucocorticosteroid’ in de rapportageperiode, met een ‘eerste aflevering bisfosfonaat geïnitieerd door glucocorticosteroïd gebruik’

STOPP_21 Doorgebruik bisfosfonaat na 5 jaar gebruik

Omschrijving

Patiënten met bisfosfonaten die na 5 jaar blijven gebruiken

RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieBisfosfonaat:
M05BA, M05BB, zonder M05BA01, 03 en 05
Continue aflevering bisfosfonaatAflevering van een ‘bisfosfonaat’ jaarlijks in de jaren tot en met 5 jaar voor de rapportageperiode.
Te lang gebruik bisfosfonaatMet een ‘continue aflevering bisfosfonaat’ en met tenminste één dag gebruik van bisfosfonaten in de rapportageperiode
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: Passanten of patiënten ouder dan 90 jaar

Patiënten met ’continue aflevering bisfosfonaat’ in elk van de 5 jaren voorafgaand aan de rapportageperiode en met ‘te lang gebruik bisfosfonaat’ in de rapportageperiode


STOPP_22 Gebruik HST bij vrouwen met cardiovasculaire risicofactoren of ouder dan 52 jaar (Vrouw_1)

Omschrijving

Gebruik hormoonsuppletietherapie bij vrouwen met cardiovasculaire risicofactoren of > 52 jaar

RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieHormoonsuppletietherapie, HST: G03C, G03F zonder vaginale toedieningsvormen 11, 26, 61, 120, 161, 301, 380, 657, 731 en 992

Risicogeneesmiddelen:
TAR: B01AC
Vitamine K-antagonisten: B01AA
Antihypertensiva: C02
Antilipaemica: C10
Aflevering HSTAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 11 maanden
Aflevering risicogeneesmiddelenAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
GebruikMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de ‘rapportageperiode’ op basis van een ‘aflevering’.
Standaard gebruiksperiodeIndien bij 'Vitamine K-antagonisten' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan.
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'

Vrouwen met ‘gebruik’ van ‘risicogeneesmiddelen’ of vrouwen ouder dan 52 jaar met minimaal 2 'afleveringen HST' met ‘gebruik’ in de rapportageperiode

STOPP_23 Pilgebruik bij vrouwen ouder dan 52 jaar (Vrouw_2)

Omschrijving

Gebruik van orale anticonceptiva bij vrouwen> 52 jaar

RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieAnticonceptiva. pil: G03A, G03HB
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 11 maanden
GebruikMet een gebruiksperiode van minimaal 1 dag in de rapportageperiode’ op basis van een ‘aflevering’.
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'

Vrouwen ouder dan 52 jaar met minimaal 1 'aflevering' van de 'pil’ met ‘gebruik’ in de rapportageperiode

STOPP_24 Slaapmiddelen langer dan 20 dagen bij eerste uitgifte (Dep_5)

Omschrijving

Startende slaapmiddelgebruikers met een eerste uitgifte voor 21 dagen of langer

RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieSlaapmiddelen:
N05CD, N05CF, zonder N05CD08 (midazolam) injectievloeistof
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de maand ervoor
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande maand.
Eerste uitgifteAflevering in de rapportageperiode of de maand ervoor, zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een aflevering van de geneesmiddelgroep is geweest. De gebruiksduur bij de eerste uitgifte is korter dan 27 dagen. Bij deze aflevering is een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Bij het bepalen van een eerste uitgifte wordt uitgegaan van alle uitgiften, dus ook de specialistenreceptuur.
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
Selecties

Inclusie: Huisartsenvoorschriften
Exclusie: 'Passant'

Patiënten met een 'eerste uitgifte' van 'slaapmiddelen' voor 21 dagen of langer en met gebruik in de rapportageperiode

STOPP_25 Chronisch gebruik langwerkende hypnotica (Dep_3)

Omschrijving

Chronische gebruikers van langwerkende hypnotica

RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieLangwerkende hypnotica:
N05CD01 (flurazepam), N05CD02 (nitrazepam), N05CD03 (flunitrazepam) of N05CD11 (loprazolam)
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de 6 maanden ervoor
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 dagen onafgebroken in de rapportageperiode op basis van een ‘aflevering’.
Chronische gebruikersPatiënten met een gebruik van 91 dagen of meer in totaal in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden op basis van ‘afleveringen’.
Selecties'Chronische gebruikers’ van 'langwerkende hypnotica' met ‘gebruik’ in de rapportageperiode

De langwerkende hypnotica zijn gekozen volgens de halfwaardetijden van het Farmacotherapeutisch Kompas. Aangezien diazepam ook voor anststoornissen wordt gebruikt, is dit middel hier niet meegenomen.

STOPP_26  Overbodig ICS gebruik bij COPD

Omschrijving

Gebruikers van inhalatiecorticosteroïden boven de 55 jaar zonder stootkuur in het voorafgaande jaar

Thema

Astma/COPD

Rapportageperiode

Voorafgaande maand

Medicatie

ICS:
R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK10, R03AK11, R03BA
Pred_stoot:
H02AB06, H02AB07

Aflevering

Aflevering in de rapportageperiode, voor ICS ook de hieraan voorafgaande drie maanden en voor Pred_stoot ook in de hieraan voorafgaande 12 maanden.

Gebruiker

Met een gebruiksperiode op basis van een ‘aflevering’.

Stootkuur

Een ‘gebruiker’ van ‘Pred_stoot’ van 20 mg (2 DDD) of meer voor minimaal 5 en maximaal 14 dagen

Selecties

Inclusie: patiënten ouder dan 55 jaar
Patiënten ‘gebruik’ van  'ICS’ in de rapportageperiode zonder ‘stootkuur’ in de rapportageperiode of de voorafgaande 12 maanden

 

SIGNAAL_1 Antimycotica bij inhalatiecorticosteroïden (AC_1)

OmschrijvingGebruikers van inhalatiecorticosteroïden met orofaryngeale antimycotica
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieICS:
R03AK06, R03AK07, R03AK08, R03AK09, R03AK11, R03BA
Antimycotica:
A07AA07, A07AA02, A01AB04, A07AC01
Aflevering antimycoticaAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 6 maanden
Aflevering ICSAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 3 maanden.
Overgang ICS - AntimyciticumEen aflevering van ‘antimycotica’ in de rapportageperiode zonder dat die in de 6 maanden daarvoor was afgeleverd en waaraan een ‘aflevering van ICS’ was vooraf gegaan binnen 90 dagen
SelectiesPatiënten met tenminste een 'aflevering antimycoticum' in de rapportageperiode met 'overgang ICS - Antimycoticum'

SIGNAAL_2 Overgebruik luchtwegverwijders (AC_2)

OmschrijvingOvergebruik van kortwerkende bronchusverwijders
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieBronchusverwijders:
R03AC02, R03AC03, R03AC04, R03AL01, R03AK04 en R03AL02
AfleveringenAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 6 maanden.
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 3 aaneengesloten dagen in de rapportageperiode op basis van ‘afleveringen’
Patiënt met >=2 afleveringenPatiënten met minimaal 2 ‘afleveringen’ van 'bronchusverwijders' in de rapportageperiode of de voorafgaande 6 maanden
Standaard gebruiksperiodenIndien geen daggebruik door de apotheek is ingevuld standaard 30 dagen aanhouden
GebruiksfrequentieBepaald door de afgeleverde hoeveelheid in doses van de eerste tot en met de op één na laatste aflevering in 6 tot 1 maanden voor de rapportageperiode te delen door het aantal dagen tussen de eerste en de laatste aflevering
Overgebruik‘Gebruiker’ met een 'gebruiksfrequentie' van 3 of meer doses per dag bepaald in de 6 tot 1 maanden voor de ‘rapportageperiode’
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesInclusie: 'Patiënt met ≥ 2 afleveringen', patiënten van 16 tot 45 jaar
Exclusie: 'passant'

´Gebruiker´ met 'overgebruik’ van een middel uit 'bronchusverwijders'

SIGNAAL_3 Twee of meer stootkuren prednisolon bij astma/COPD (AC_4)

OmschrijvingPatiënten met twee of meer stootkuren prednisolon ondanks chronisch longspecifieke inhalatiemedicatie
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieInhalatiemedicatie:
R03 zonder R03BX
Pred_stoot:
H02AB06, H02AB07
Aflevering inhalatiemedicatieAflevering in de rapportageperiode of in de hieraan voorafgaande 6 maanden
Aflevering pred_stootAflevering in de rapportageperiode of in de hieraan voorafgaande 5 maanden
GebruikerMet een gebruiksperiode van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis van afleveringen
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' van ‘inhalatiemedicatie’ de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen.
Standaard gebruiksperiodeIndien bij 'Inhalatiemedicatie' geen daggebruik door de apotheek is ingevuld, houden wij standaard 90 dagen als gebruiksperiode aan.
Stootkuur‘Aflevering’ van ‘Pred_stoot’ >= 20 mg voor een periode van 5 tot en met 14 dagen
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: ‘Passant’.

‘Gebruikers’ van ‘inhalatiemedicatie’ met ≥2 ’stootkuren’ waarbij 30 dagen ervoor of 30 dagen erna een ‘gecorrigeerde gebruikperiode’ van ‘inhalatiemedicatie’ was.

SIGNAAL_4 Simvastatine ≤ 20 mg (CVRM_2b)

OmschrijvingGebruikers simvastatine met 20mg of minder
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieSimvastatine:
C10AA01
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'

Patiënten met een ‘aflevering’ van 'simvastatine' van 20 mg of minder (kleiner dan 0.68 DDD)

SIGNAAL_5  Overbehandeling met triptanen (o.b.v. 3 migraine aanvallen/maand)  (P_4)

Omschrijving

Overbehandeling met triptanen

Rapportageperiode

Voorafgaande maand

Medicatie

Triptanen:
N02CC in de toedieningsvormen oraal (9), nasaal (6), rectaal (12) en subcutaan (21)

Profylaxe:
C07AA05 (propranolol), C07AB02 (metoprolol), C07AB03 (atenolol), C07AA06 (timolol), N03AX11 (topiramaat), N03AG01 (valproïnezuur), N02BF01 (gabapentine), C09CA06 (candesartan), C09AA03 (lisinopril), C08DA01 (verapamil), N02CX01 (pizotifeen), N02CX02 (clonidine)

Aflevering triptanen

Aflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden

Aflevering profylaxe

Minimaal één 'aflevering' in de laatste 4 maanden

Gebruikers

Met een 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis van een 'aflevering'

Overbehandeling

Gebruik van 54 DDD sumatriptan (oraal) of meer;
Of 18 DDD sumatriptan (nasaal, rectaal of subcutaan) of meer;
Of 36 DDD zolmitriptaan (oraal) of meer;
Of 18 DDD overige triptanen (oraal) of meer
in totaal in de laatste drie maanden op basis van een ‘aflevering’. 

Passant

Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen

Selecties

Inclusie: Huisartsenvoorschriften, patiënten <= 80 jaar
Exclusie: 'Passant', aflevering ‘profylaxe’.
Gebruikers' van 'triptanen' met ´overbehandeling'

SIGNAAL_5a Overbehandeling met triptanen (o.b.v. 2 migraine aanvallen/maand)  (P_4a)

Omschrijving

Overbehandeling met triptanen

Rapportageperiode

Voorafgaande maand

Medicatie

Triptanen:
N02CC in de toedieningsvormen oraal (9), nasaal (6), rectaal (12) en subcutaan (21)

Profylaxe:
C07AA05 (propranolol), C07AB02 (metoprolol), C07AB03 (atenolol), C07AA06 (timolol), N03AX11 (topiramaat), N03AG01 (valproïnezuur), N02BF01 (gabapentine), C09CA06 (candesartan), C09AA03 (lisinopril), C08DA01 (verapamil), N02CX01 (pizotifeen), N02CX02 (clonidine)

Aflevering triptanen

Aflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden

Aflevering profylaxe

Minimaal één 'aflevering' in de laatste 4 maanden

Gebruikers

Met een 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis van een 'aflevering'

Overbehandeling

Gebruik van 36 DDD sumatriptan (oraal) of meer;
Of 12 DDD sumatriptan (nasaal, rectaal of subcutaan) of meer;
Of 24 DDD zolmitriptaan (oraal) of meer;
Of 12 DDD overige triptanen (oraal) of meer
in totaal in de laatste drie maanden op basis van een ‘aflevering’. 

Passant

Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen

Selecties

Inclusie: Huisartsenvoorschriften, patiënten <= 80 jaar
Exclusie: 'Passant', aflevering ‘profylaxe’.
Gebruikers' van 'triptanen' met ´overbehandeling'

SIGNAAL_5b Overbehandeling met triptanen (o.b.v. 1 migraine aanval/maand)  (P_4b)

Omschrijving

Overbehandeling met triptanen

Rapportageperiode

Voorafgaande maand

Medicatie

Triptanen:
N02CC in de toedieningsvormen oraal (9), nasaal (6), rectaal (12) en subcutaan (21)

Profylaxe:
C07AA05 (propranolol), C07AB02 (metoprolol), C07AB03 (atenolol), C07AA06 (timolol), N03AX11 (topiramaat), N03AG01 (valproïnezuur), N02BF01 (gabapentine), C09CA06 (candesartan), C09AA03 (lisinopril), C08DA01 (verapamil), N02CX01 (pizotifeen), N02CX02 (clonidine)

Aflevering triptanen

Aflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden

Aflevering profylaxe

Minimaal één 'aflevering' in de laatste 4 maanden

Gebruikers

Met een 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis van een 'aflevering'

Overbehandeling

 Gebruik van 18 DDD sumatriptan (oraal) of meer;
Of 6 DDD sumatriptan (nasaal, rectaal of subcutaan) of meer;
Of 12 DDD zolmitriptaan (oraal) of meer;
Of 6 DDD overige triptanen (oraal) of meer
in totaal in de laatste drie maanden op basis van een ‘aflevering’. 

Passant

Iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen

Selecties

Inclusie: Huisartsenvoorschriften, patiënten <= 80 jaar
Exclusie: 'Passant', aflevering ‘profylaxe’.
Gebruikers' van 'triptanen' met ´overbehandeling'

SIGNAAL_6 Antidepressiva vroegtijdig gestopt (Dep_2)

OmschrijvingGebruikers van antidepressiva korter dan 6 maanden
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieAntidepressiva:
Selectieve serotonine-heropnameremmers: N06AB
Mirtazapine: N06AX11 behalve mirtazapine 15 mg (gpk 93521)
Venlafaxine: N06AX16
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 18 maanden.
GebruikMet een 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van minimaal 3 dagen in de rapportageperiode op basis van een 'aflevering'
Eerste uitgifte 1 tot 7 mndn geledenAflevering in de 6 maanden voorafgaand aan de rapportageperiode, zonder dat er in de 12 maanden daaraan voorafgaand een aflevering is geweest. De gebruiksduur bij de eerste uitgifte is korter dan 31 dagen. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Bij het bepalen van een eerste uitgifte wordt uitgegaan van alle uitgiften, dus ook de specialistenreceptuur
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de gebruikers de gebruiksperioden van de medicatiegroepen corrigeren voor overlappende afleveringen
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'
Inclusie: Huisartsenvoorschrift

Patiënten met 'eerste uitgifte' van 'antidepressiva' in het half jaar voorafgaand aan de ‘rapportageperiode’ waarbij geen ‘gebruik’ meer is in de ‘rapportageperiode’

SIGNAAL_7 NSAIDs met RAS-remmers bij risico op hyperkaliaemie (Min_13)

OmschrijvingPercentage gebruikers van NSAIDs met RAS remmers bij een verhoogd risico op hyperkaliaemie
RapportageperiodeVoorafgaande twee maanden
MedicatieRAS-remmer:
C09
NSAIDs:
M01A (niet-steroide anti-inflammatoire en antireumatische middelen), N02BA01 (ASA), N02BA15 (carbasalaatcalcium), N02BA11 (diflunisal), N02BA51 (ASA combi), N02BA65 (carbasalaatcalcium combi) zonder de farmaceutische vormen 18, 21, 44, 76, 79, 82, 83, 174, 550, 551, 552, 559 en zonder M01AX05, M01AX12, M01AX21, M01AX24, M01AX25, M01AX26 Lisdiuretica: C03CA (sulfonamiden)
Antidiabetica:

A10
Calcineurine remmers:
L04AD
Kaliumsparende diuretica
C03D, C03E
Kaliumsupplementen:
A12BA
Ketoconazol:
J02AB02
Co-trimoxazol:
J01EE01
Betablokkers:
C07
Pentamidine:
P01CX01
AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de voorafgaande 5 maanden.
Gecorrigeerde gebruiksperiodeBinnen de 'gebruikers' de gebruiksperioden van de medicatiegroepen op groepsniveau corrigeren voor overlappende afleveringen
GebruikerMet een 'gecorrigeerde gebruiksperiode' van minimaal 31 dagen (RAS-remmers 3 dagen) onafgebroken in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 5 maanden
Gelijktijdig gebruikOverlappende 'gecorrigeerde gebruiksperioden' van de aangegeven geneesmiddelgroepen (onafgebroken) voor tenminste 31 dagen
HartfalenAanwijzing hiervoor door 'gelijktijdig gebruik' voor tenminste 14 dagen van 'lisdiuretica' en 'RAS-remmer' in de rapportageperiode of de voorgaande 5 maanden
DiabetesPatiënten met een ‘aflevering’ van ‘antidiabetica’ in de ‘rapportageperiode’ of de voorgaande 5 maanden
Risicofactor hyperkaliaemie
  1. hartfalen
  2. calcineurine
  3. ketoconazol
  4. kaliumsparende diuretica
  5. co-trimoxazol
  6. beta-blokkers
  7. pentamidine
  8. kaliumsupplementen
PassantEen passant is iemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'

Patiënten boven 70 jaar die ‘gebruiker’ van ‘RAS-remmers’ zijn en met tenminste 31 dagen gebruik van NSAIDs in de rapportageperiode; ofwel patiënten met ‘diabetes’ die ‘gebruiker’ van ‘RAS-remmers’ zijn en met tenminste 31 dagen gebruik van NSAIDs in de rapportageperiode; ofwel patiënten met 'gelijktijdig gebruik' van 'NSAIDs' en ‘RAS-remmers’ en tenminste 1 ‘risicofactor hyperkaliaemie’ voor tenminste 31 dagen in de rapportageperiode

SIGNAAL_8 Geen voorkeursmiddelen cholesterolverlagers, nieuwe gebruikers (Voor_1)

OmschrijvingNieuwe gebruikers van cholesterolverlagers die niet starten met een voorkeursmiddel
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieCholesterolverlagers: C10
Simvastatine:
C10AA01
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
Eerste uitgifteAflevering in de rapportageperiode, zonder dat er in de 12 maanden daaraan voorafgaand een aflevering is geweest. De gebruiksduur bij de eerste uitgifte is korter dan 31 dagen. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Bij het bepalen van een eerste uitgifte wordt uitgegaan van alle uitgiften, dus ook de specialistenreceptuur
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'
Inclusie: Huisartsenvoorschrift

Patiënten met een 'eerste uitgifte' van ' cholesterolverlagers' die niet zijn gestart met ‘simvastatine’

SIGNAAL_9 Geen voorkeursmiddelen RAS-remmers, nieuwe gebruikers (Voor_2)

OmschrijvingNieuwe gebruikers van RAS-remmers die niet starten met een voorkeursmiddel
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieRAS-remmers: C09
ACE-remmers: C09A, C09B
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
Eerste uitgifteAflevering in de rapportageperiode, zonder dat er in de 12 maanden daaraan voorafgaand een aflevering is geweest. De gebruiksduur bij de eerste uitgifte is korter dan 31 dagen. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Bij het bepalen van een eerste uitgifte wordt uitgegaan van alle uitgiften, dus ook de specialistenreceptuur
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'
Inclusie: Huisartsenvoorschrift

Patiënten met een 'eerste uitgifte' van ' RAS-remmers' die niet zijn gestart met een ‘ACE-remmer’

SIGNAAL_10 Geen voorkeursmiddelen protonpompremmers, alle gebruikers (Voor_3)

OmschrijvingGebruikers van protonpompremmers waarbij de laatste aflevering niet een voorkeursmiddel is
RapportageperiodeVoorafgaande maand
Medicatie

PPI: A02BC
Voorkeur:
A02BC01 (omeprazol) en A02BC02 (pantoprazol) met generiek inkoopkanaal of niet-WMG, of preferent aangewezen spécialités

AfleveringAflevering in de rapportageperiode of de voorgaande 3 maanden
GebruikerMet gebruik van minimaal 1 dag in de rapportageperiode op basis van afleveringen in de rapportageperiode of de hieraan voorafgaande 3 maanden
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant' of kinderen onder 1 jaar
Inclusie: Huisartsenvoorschrift

Patiënten met een aflevering van een ‘PPI' en gebruik in de rapportageperiode, waarbij de laatste aflevering niet een voorkeursmiddel is

SIGNAAL_11 Geen voorkeursmiddelen NSAIDs, nieuwe gebruikers (Voor_4)

OmschrijvingNieuwe gebruikers van NSAIDs die niet starten met een voorkeursmiddel
RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieNSAIDs: M01A
Voorkeursmiddelen: M01AB05, M01AE01, M01AE02 met generiek inkoopkanaal of niet-WMG, of het preferente middel met HPK 646318 (Brufen Bruis 600 mg bruisgranulaat)
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
Eerste uitgifteAflevering in de rapportageperiode, zonder dat er in de 12 maanden daaraan voorafgaand een aflevering is geweest. De gebruiksduur bij de eerste uitgifte is korter dan 31 dagen. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Ook was het aantal DDD NSAID bij de eerste uitgifte groter dan 4. Bij het bepalen van een eerste uitgifte wordt uitgegaan van alle uitgiften, dus ook de specialistenreceptuur
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Passant'
Inclusie: Huisartsenvoorschrift

Patiënten met een 'eerste uitgifte' van ' NSAIDs' die niet zijn gestart met een ‘voorkeursmiddel’

SIGNAAL_12 Metformine niet als 1ste keuze bij start antidiabetica (excl. insuline) (DM_1)

Omschrijving

Nieuwe gebruikers van diabetesmiddelen (excl. insuline) die niet starten met het voorkeursmiddel metformine

RapportageperiodeVoorafgaande maand
MedicatieAntidiabetica (exclusief insuline):
A10B
Insulines:
A10A
Metformine:
A10BA02
Corticosteroïden:
H02A
AfleveringAflevering in de rapportageperiode
Andere aflevering voor start antidiabeticaPatiënten met tenminste een aflevering van andere medicatie de 4 maanden voorafgaand aan een ‘antidiabetica' aflevering. Alleen deze patiënten meenemen, om te voorkomen dat een niet reguliere patiënt ten onrechte als starter met antidiabetica wordt beschouwd.
Eerste uitgifte'Aflevering' zonder dat er in de voorafgaande 12 maanden een 'aflevering' is geweest. De gebruiksduur van de eerste uitgifte was korter dan 31 dagen. Tevens was bij de aflevering een eerste uitgifte tarief vastgelegd. Bij het bepalen van een eerste uitgifte wordt uitgegaan van alle uitgiften, dus ook de specialistenreceptuur
HuisartsvoorschriftenVan huisartsen afkomstige voorschriften
Eerder gebruik insuline of corticosteroïdenPatiënten met eerdere afleveringen van 'insulines' of 'corticosteroïden' in de rapportageperiode of het voorafgaande halve jaar
PassantIemand die in een periode van 2 jaar slechts één voorschrift (ongeacht het geneesmiddel) verstrekt heeft gekregen of eenmalig verschillende voorschriften in maximaal 4 opeenvolgende dagen
SelectiesExclusie: 'Eerder gebruik insuline of corticosteroïden' en 'passant'
Inclusie: Alleen 'huisartsvoorschriften' bij 'antidiabetica' en tenminste een ‘andere aflevering voor start antidiabetica’

Patiënten met een 'eerste uitgifte' van 'antidiabetica', waarbij de 'eerste uitgifte' niet 'metformine' was

 

 

Back to top