Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Documentatie / Therapietrouw rapportage / Gebruik Therapietrouw rapportage

Gebruik Therapietrouw rapportage

Dit is een voorbeeld van de manier waarop de therapietrouw rapportage projectmatig gebruikt kan worden voor het opsporen van therapieontrouwe patiënten.

Gebruik van de KNMP/SFK webrapportage Therapietrouw t.b.v. het opsporen van therapieontrouwe diabetes patiënten

 

Stap 1. Log in met de inlogcodes van de apotheek, ga naar rapportages

Stap 2. Open de rapportage Therapietrouw (onder praktijkprogramma’s)

Stap 3. Kies in het startscherm voor de diabetes populatie

Stap 4. In tabel 1 wordt het percentage patiënten getoond dat de betreffende geneesmiddelgroep trouw heeft ingenomen.

Het percentage wordt iedere maand berekend en is gebaseerd op de verstrekkingen van een jaar dat eindigt in betreffende maand. Het getoonde percentage is dus de therapietrouw over een heel jaar en NIET alleen van de betreffende maand.

Het percentage wordt als volgt berekent. Per patiënt wordt het aantal dagen waarvoor de laatste 12 maanden medicatie is vertrekt afgezet tegen het aantal dagen waarvoor in die periode medicatie nodig was. Als dit aandeel kleiner is dan 80% dan is er sprake van therapietontrouw; de patiënten die daaraan voldoen worden afgezet tegen alle patiënten die de betreffende geneesmiddelgroep in die 12 maanden hebben gebruikt.

Stap 5. Klik in de tabel op het percentage van de laatste kolom om een overzicht te krijgen met uw therapieontrouwe patiënten.

De patiënten die de laatste maand als therapieontrouw nieuw geselecteerd zijn, hebben de markering ‘Nieuw in lijst’. Dit betekent dat de patiënt een maand eerder nog therapietrouw was (>80%). In theorie kan de patiënt aan het eind van de maand nog een recept hebben opgehaald maar dat dit wel te laat was en daardoor onder de 80% ‘dekking’ daalde. Het patiëntenoverzicht wordt hierop geordend.

Door iedere maand de patiënten met de indicatie ‘nieuw in lijst’ na te lopen, mis je geen patiënten die mogelijk ontrouw zijn.

Voor het beoordelen van de patiënten zijn nog een aantal andere kenmerken weergegeven in kolommen.

Een ‘stopper’ heeft de laatste 4 maanden geen verstrekking gehad. Een ‘starter’ is in de rapportageperiode begonnen met de geneesmiddelgroep. ‘Baxter’ betekent weekleveringen in de laatste maand. ‘AWBZ’ betekent dat er een andere manier van declareren is. '%TT" is het therapietrouwpercentage van de patiënt. Dit wordt berekend door het aantal dagen waarvoor geneesmiddelen zijn opgehaald te delen door het aantal dagen tussen de eerste dag van gebruik en het einde van de periode waarover je meet. Ook hierop wordt geordend in de lijst.

Door een patiënt te markeren (vinkje in vakje plaatsen) en dit op te slaan komt de patiënt onder aan de lijst te staan. Dit kunt u doen bij patiënten die u niet iedere maand bovenaan wilt zien (bijvoorbeeld overleden of verhuisde patiënten). ‘Nieuw in lijst’ blijft bovenaan staan.

Tekst in het memoveld wordt tevens opgeslagen. Dit kunt u op eigen inzicht invullen (max. 20 karakters) en gebruiken.

Stap 6. Aan de hand van het patiëntenoverzicht kunnen patiënten geselecteerd worden die in de pilot geïncludeerd worden. Houdt van deze patiënten het patiënt nummer, de maand van selectie (=huidige maand), de geneesmiddelgroep waarvoor geselecteerd wordt en het bijbehorende therapietrouwpercentage (%TT) bij in een lijst. Deze gegevens en uw apotheeknummer heeft de SFK nodig voor een data-extractie met therapietrouwgegevens voor analyse doeleinden. Hiervoor moeten voor de start van het project afspraken worden gemaakt met de SFK.

Stap 7. Ga aan de slag met interventies en noteer deze.

Herhaal deze stappen iedere maand.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de SFK helpdesk op 070-3737444 of via helpdesk@sfk.nl.

Back to top