Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Helpdesk / Veelgestelde vragen / Veelgestelde vragen SFK Select

Veelgestelde vragen SFK Select

     
    WAT IS...?

 1. Wat is SFK Select?
 2. Wat is het verschil tussen een document en een rapport?
 3. Wat is een prompt?
 4. Waarvoor gebruik ik het filter?
 5. Wat zijn Attributen?
 6. Wat zijn Metrics?

  HOE KAN IK...?
 7. Hoe kan ik de huisartsen of periode aanpassen in een Document (= kant-en-klare SFK Select-rapportage)?
 8. Hoe maak ik zelf een rapport in SFK Select?
 9. Hoe kan ik een eigen rapportage opslaan?
 10. Hoe kan ik de voorgeprogrammeerde Documenten van de SFK opslaan?
 11. Kan ik de rapportages ook als excell bestand of PDF opslaan?
 12. Hoe kan  ik een bestaand rapport aanpassen of uitbreiden?
 13. Hoe kan ik een filter toepassen?

  FOUTEN OPLOSSEN
 14. Inloggen: ik krijg een foutmelding als ik probeer in te loggen in SFK Select.
 15. In het document Benchmark Financiële Kengetallen duurt het opvragen van landelijke cijfers erg lang. Is dit normaal?
 16. Ik was bezig in een rapport en opeens was ik uitgelogd en alles was weg. Is dit normaal?
 17. In het rapport zie ik alleen gegevens van een oude periode staan, hoe kan ik andere jaartallen selecteren?
 18. De filters die ik heb ingesteld zie ik niet terug in mijn rapport, hoe komt dat?

  OVERIG
 19. Zitten de hulpmiddelen in SFK Select?


HANDLEIDING SFK SELECT  / AAN DE SLAG


 WAT IS...?

1. Wat is SFK Select?
SFK Select is een programma waarmee de SFK deelnemers gebruik kunnen maken van de data die SFK iedere maand verzamelt van deelnemende apotheken. Als deelnemer kunt u met SFK Select uw eigen bestandsgegevens op een logische manier extraheren en er rapportages mee maken. Zo is kunt u uw eigen apotheekcijfers opvragen en vergelijken met regionale en landelijke kengetallen. U maakt bijvoorbeeld rapporten om uw FTO voor te bereiden, of management rapportages. Ook is het mogelijk om uw apotheekcijfers in een samenwerkingsverband te delen met collega-apothekers.

2. Wat is het verschil tussen een Document en een Rapport?
Een Document is een in SFK Select voorgeprogrammeerde rapportage waarbij u één of meer vragen (prompts) moet beantwoorden voordat u de rapportage kunt uitvoeren. Documenten kunt u niet zelf aanpassen.
Een Rapport is een handmatig samengestelde rapportage, waarin u de selecties in de ontwerpmodus zelf kunt aanpassen.

3. Wat is een prompt?
Een prompt is een vraag die u gesteld wordt, vóordat een Document-rapport kan worden uitgevoerd, waarbij u een keuze moet maken uit een aantal mogelijkheden, zoals selectie van meetperiode, huisartsen of geneesmiddelgroepen. Na het uitvoeren van het document kunt u de gekozen prompts weer aanpassen als u teruggaat naar de ontwerpmodus met het '?'-icoontje.

4. Waarvoor gebruik ik het filter?
Een filter is een toepassing waarmee u een restrictie kunt aanbrengen op de uitkomsten in uw rapport. 
- Voorbeeld 1: U selecteert het attribuut Jaar. U sleept deze naar de filter en geeft bij Select aan dat u alleen de data over de jaren 2011 en 2012 wilt zien. Breng u deze restrictie niet aan dan worden alle data van de in de database aanwezige jaren getoond.
- Voorbeeld 2: u selecteert het attribuut Leeftijd. U sleept deze naar de filter en geeft bij Selectie aan dat u alleen de patienten in de leeftijd van 65 jaar of ouder wilt zien.

5. Wat zijn Attributen?
Attributen zijn de onderdelen waarmee u een rapport opbouwt die betekenis geven aan de gegevens die u wilt zien. Zo kunt u kiezen voor een periode (bv. jaar, kwartaal, maand), geneesmiddelgroepen (van ATC1 tot op artikelnummer, grondstoffen, toedieningsvormen), patiëntkenmerken (bv. leeftijd, geslacht). U kunt attributen gebruiken om de data op uw scherm te filteren of om data te groeperen. Zo gebruikt u bijvoorbeeld het attribuut 'Jaar' in een filter om aan te geven over welk jaar de getoonde data betrekking heeft. Als u het attribuut 'jaar' in uw rapport zet, ziet u de getoonde data uitgesplitst naar jaar.
Toon alle Attributen

6. Wat zijn Metrics?
Dit zijn de meetwaarden die u in het rapport telt. Met een Metric krijgt u resultaat. Zo telt u bijvoorbeeld het 'aantal verstrekkingen' of het 'aantal DDD's'.
Toon alle Metrics

HOE KAN IK...?

7. Hoe kan ik de huisartsen of periode aanpassen in een Document (= kant-en-klare SFK Select-rapportage)?
Om een document aan te passen gebruikt u het icoontje van het groene vraagteken bovenaan het rapport: ? . Daarmee kunt u de antwoorden (prompts)  die u eerder gegeven heeft overschrijven. NB: Gebruik dus niet het 'Pijltje terug' om de prompts aan te passen, deze functie werkt niet.

8. Hoe maak ik zelf een rapport in SFK Select?
Een blanco rapport kunt u maken door in te loggen in SFK Select met uw gebruikersnaam en wachtwoord en dan >> Nieuw Rapport
Op deze website staat een beschrijving waarmee u in enkele minuten een eenvoudig rapport kunt samenstellen in 8 stappen.
Ook vindt u een aantal demonstratiefilmpjes die u tonen hoe u een rapport samenstelt.

9. Hoe kan ik een eigen rapportage opslaan?
Dit doet u met de icoontjes  opslaan picto (opslaan) en opslaan als picto (opslaan als). Kies bij "Opslaan in" voor 'My Reports', geef het rapport een naam en klik op OK. 

10. Hoe kan ik de voorgeprogrammeerde Documenten van de SFK opslaan?
Ja, u kunt de documenten die SFK voor u heeft klaargezet opslaan, echter uitsluitend in uw eigen documenten. Open daarvoor het document, maak een keuze uit de gewenste prompts en kies voor 'Document Uitvoeren'. Wanneer het document klaar is kies dan in de menubalk voor het diskette-icoontje (opslaan). Kies bij "Opslaan in" voor 'My Reports', geef het document een naam en klik op OK

11. Kan ik de rapportages ook als excell bestand of PDF opslaan?
Ja, u kunt de gegevens exporteren naar excell of PDF met de icoontjes  exporteren picto en  pdf picto

12. Hoe kan ik een bestaand rapport aanpassen of uitbreiden?
Dat kan door in het uitgevoerde rapport bovenaan te klikken op het icoontje "terug naar ontwerpmodus" : ontwerpmodus picto .

13. Hoe kan ik een filter toepassen?
Een filter toepassen kunt u doen door het Attribuut of de Metric of die u wilt beperken in het filter te slepen. Ook kunt u onder Alle Objecten op het betreffende Attribuut of Metric gaan staan, en op uw rechter muisknop klikken. Daar kiest u voor Toevoegen aan filter. Staat de Attribuut of Metric in het filter bovenaan, dan vinkt u het vakje Selecteer aan. Een veld met keuzemogelijkheden verschijnt. U kunt in dit veld zoeken met de zoekoptie, de gewenste onderdelen selecteren door erop te gaan staan en deze met de blauwe pijltjes overbrengen naar het selectievak. Vergeet niet om op Toepassen te klikken, anders is uw keuze niet opgeslagen.

FOUTEN OPLOSSEN

14. Inloggen: Ik krijg een foutmelding als ik probeer in te loggen in SFK Select.
Mogelijke oplossingen zijn:
- Voor SFK Select is een abonnement nodig. Controleer of u een abonnement heeft op SFK Select.
- Let goed op bij het inloggen dat de inlogcodes hoofdlettergevoelig zijn. De inloggegevens zijn dezelfde als de codes voor het inloggen in de reguliere rapportages.
- Gebruik geen Caps-lock bij het inloggen.

15. In het document Benchmark Financiële Kengetallen duurt het opvragen van de cijfers erg lang. Is dit normaal?
JA, dit kan enkele minuten duren. De onderliggende berekeningen in het document Benchmark Financiële Kengetallen zijn erg complex en omvatten veel landelijke benchmark data.
Wanneer u deze rapportage eenmaal heeft uitgevoerd, vindt de Benchmark Financiële Kengetallen de informatie vaak sneller, omdat deze al een keer eerder is ingeladen. Echter wanneer u uw computer opnieuw opstart is deze data uit het geheugen (de cache) gewist en zal de BFK weer opnieuw de data moeten berekenen.

16. Ik was bezig in een rapport en opeens was ik uitgelogd en alles was weg. Is dit normaal?
Wanneer SFK Select een half uur geen activiteit registreert, logt u automatisch uit. Alle niet-opgeslagen rapporten zijn dan ook weg. Houdt u er rekening mee dat u regelmatig uw rapportages opslaat terwijl u bezig bent in SFK Select.

17. In het rapport zie ik alleen gegevens van een oude periode staan. Hoe kan ik andere jaartallen selecteren?
Als u teruggaat naar de ontwerpmodus met ontwerpmodus picto kunt u in het rapportfilter de periode aanpassen. Klik op het Attribuut 'Jaar' in het filter bovenaan, vinkt dan het vakje 'Selecteer' aan. Een veld met keuzemogelijkheden verschijnt. U kunt in dit veld zoeken met de zoekoptie, de gewenste jaren selecteren door erop te gaan staan en deze met de blauwe pijltjes overbrengen naar het selectievak. Vergeet niet om op Toepassen te klikken, anders is uw keuze niet opgeslagen.

18. De filters die ik heb ingesteld zie ik niet terug in mijn rapport, hoe komt dat? 
Wanneer u attributen in het filter zet en de onderdelen selecteert, vergeet dan niet op "Toepassen" te klikken, anders worden uw keuzes niet opgeslagen. 

OVERIG

19. Zitten de hulpmiddelen in SFK Select?
Ja, de hulpmiddelen vallen standaard onder het attribuut "Verstrekkingen". Wilt u de hulpmiddelen niet meenemen in uw rapport, dan kunt u deze uitsluiten door bij de Attributen onder artikel de WMG status in de filter te specificeren. U selecteert dan alleen de WMG middelen en de Buiten WMG middelen in de filter, en slaat die op met Toepassen.

 
Terug naar overzicht Veel gestelde vragen

 

Back to top