Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Helpdesk / Veelgestelde vragen / Veelgestelde vragen over de rapportages

Veelgestelde vragen over de rapportages

 

  1. Heb ik voldoende gegevens aangeleverd om een praktijkprogramma te raadplegen?
  2. Wanneer vindt een update van de gegevens plaats?
  3. Kan ik oude gegevens bekijken?
  4. Kan ik gegevens van twee of meer apotheken samengevoegd zien?
  5. Er willen zich meer apotheken aansluiten bij onze bestaande groep. Is dat mogelijk?
  6. Welke huisartsen komen voor in de rapporten?
  7. Op welke periode hebben de resultaten in de rapporten betrekking?
  8. Waarom heeft de SFK een langere historie nodig dan de periode waarover wordt gerapporteerd?
  9. Hoe kan ik de lijsten handig printen?

 


 

1: Heb ik voldoende gegevens aangeleverd om een praktijkprogramma te raadplegen?

Het is noodzakelijk dat de SFK over voldoende gegevens van uw apotheek beschikt. Voor de praktijkondersteunende programma’s moet de SFK beschikken over de complete gegevens van de laatste twee jaren. Indien de SFK over onvoldoende historie beschikt, bestaat de mogelijkheid om de gegevens met terugwerkende kracht alsnog aan te leveren.

Voor een optimale uitvoering van het praktijkprogramma is het van belang dat er in de noodzakelijke SFK-historie geen wijziging van de versleutelwaarde van de AGB-codes van de huisarts(praktijk) heeft plaatsgevonden. Indien zo’n wijziging wel heeft plaatsgevonden, kunt u de gegevens met terugwerkende kracht aanleveren.
Eveneens is het voor een optimale uitvoering van belang dat er in de noodzakelijke SFK-historie geen wijziging van intern patiëntnummer in uw apotheeksysteem heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt doorgaans bij wijziging van het softwaresysteem, maar kan ook om andere redenen plaatsvinden.

Indien de SFK niet over de benodigde gegevens beschikt, kan geen rapportage plaatsvinden. In dat geval ontvangt u de mededeling dat voor het praktijkprogramma onvoldoende gegevens bij de SFK bekend zijn.

2: Wanneer vindt een update van de gegevens plaats?

U dient er rekening mee te houden dat de gegevens, afhankelijk van de rapportage, ieder kwartaal dan wel iedere maand worden bijgewerkt aan de hand van de nieuw aangeleverde gegevens. Vanaf dat moment zijn geen rapportages meer aan te vragen van voorgaande periodes. Zie ook vraag 3 "Kan ik oude gegevens bekijken?" en vraag 6 "Op welke periode hebben de resultaten in het rapport betrekking?".

3: Kan ik oude gegevens bekijken?

Als de rapporten worden doorgerekend met nieuwe gegevens, kunt u geen resultaten over eerdere perioden meer bekijken. Als u resultaten over een langere periode, bijvoorbeeld een jaar, wilt vergelijken, of als u op een later tijdstip de resultaten van eerdere rapporten wilt inzien, dan dient u de gewenste rapportresultaten te printen en/of op te slaan. Zie ook vraag 8 "Hoe kan ik de lijsten handig printen?".

4: Kan ik gegevens van twee of meer apotheken samengevoegd zien?

Dit is mogelijk. De praktijkondersteunende programma’s zijn de enige Webrapportages waarin gegevens van een groep apotheken kunnen worden getoond. Het creëren van groepstotalen in de praktijkprogramma’s is volledig gratis. Wel dienen u en de collega-apothekers met wie u een groep wilt vormen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden en de manier waarop u stapsgewijs een groep kunt opzetten, vindt u terug bij Groepsgegevens in de Praktijkondersteunende Programma's .

5: Er willen zich meer apotheken aansluiten bij onze bestaande groep. Is dat mogelijk?

Ja, uitbreiding van de groepsovereenkomst die u heeft gesloten is te allen tijde mogelijk.
Heeft u reeds een groep gevormd en zijn er meer apotheken die zich willen aansluiten bij de reeds bestaande groep, dan kunt u uw apotheekgroep eenvoudig uitbreiden met het formulier 'Uitbreiding apotheekgroep in Praktijkprogramma's' (pdf).

6: Welke huisartsen komen voor in de rapporten?

In de meeste rapporten worden alle huisartsen vermeld. Echter, in de rapporten waarin specifiek wordt gekeken naar het voorschrijfpatroon van huisartsen kunnen slechts van een beperkt aantal huisartsen de gegevens worden gepresenteerd. Dit zijn in ieder geval de rapporten in de module Geneesmiddelenkeuze, en veelal ook de overzichten in de module Typering gebruikers. Beide modules behoren tot het FTO-deel van het praktijkondersteunend programma.

In de Basismodule is een lijst, de "Artsenkeuzelijst", beschikbaar waarin alle huisartsen worden vermeld die in uw apotheek in de afgelopen 12 maanden de specifieke geneesmiddelen die centraal staan in het praktijkprogramma, hebben voorgeschreven. Van de huisartsen wordt een aantal totaalgegevens opgenomen, zoals hoeveelheid DDD’s, aantal voorschriften en het aantal gebruikers. Dit overzicht biedt u ondersteuning bij het beantwoorden van de vraag van welke huisartsen, maximaal 10, u gegevens wilt opvragen in de genoemde rapporten. Vanzelfsprekend kunt u ook op basis van andere criteria huisartsen selecteren, zoals de samenstelling van de FTO-groep. Deze selectie van huisartsen kunt u maken door op "Kies 10 artsen" te klikken in de module Geneesmiddelenkeuze. U kunt dan maximaal 10 huisartsen, gekenmerkt door de versleutelde AGB-code, aanvinken. U kunt de artsenselectie zo vaak wijzigen als u wilt; de rapporten zullen altijd gebaseerd worden aan de hand van de op dat moment geldende selectie.

Indien u geen nadere selectie maakt worden de gegevens gepresenteerd van de 10 huisartsen die de meeste voorschriften (ongeacht het geneesmiddel) in uw apotheek genereren.

7: Op welke periode hebben de resultaten in de rapporten betrekking?

De meeste rapportages vinden plaats over dezelfde periode, namelijk de laatste 12 maanden. Afwijkende periodes worden gehanteerd in de module Geneesmiddelenkeuze. In die module betreft het de laatste 6 maanden. Voor alle duidelijkheid staat de periode waarop de rapportage betrekking heeft boven in de kop van de webrapportage vermeld.

8: Waarom heeft de SFK een langere historie nodig dan de periode waarover wordt gerapporteerd?

In het FTO-deel hebben de meeste rapportages betrekking op dezelfde periode, namelijk de laatste 12 maanden. Afwijkende periodes worden gehanteerd in de module Geneesmiddelenkeuze. In die module betreft het de laatste 6 maanden.
In de FPZ-searches wordt een kortere onderzoeksperiode gehanteerd, namelijk de laatste 3 of 4 maanden. Op deze manier krijgt u alleen die patiënten in beeld die op dit moment uw aandacht nodig kunnen hebben.
Voor alle duidelijkheid staat de periode waarop de rapportage betrekking heeft boven in de kop van de webrapportage vermeld.

9: Hoe kan ik de lijsten handig printen?

Als u alle resultaten wilt printen, kiest u in de werkbalk van uw internetbrowser voor "Bestand – Afdrukken". Vervolgens kiest u nog eens voor "Afdrukken". De resultaten die u in beeld heeft, worden vervolgens geprint.

U kunt er ook voor kiezen om een selectie te printen van een rapport, bijvoorbeeld een deel van een patiëntenlijst.

U kunt dit doen door in de lijst met de muis die gegevens te selecteren waarin u geïnteresseerd bent (in de lijst klikken met de linkermuisknop, knop ingedrukt houden en de muis naar beneden slepen over de relevante gegevens heen), waarbij het geselecteerde deel verkleurt, en vervolgens weer te kiezen voor "Bestand – Afdrukken". De geselecteerde sectie van de lijst wordt vervolgens geprint.

Standaard wordt een Webrapportage staand ("Portrait") afgedrukt. Sommige tabellen kunnen echter zo breed zijn, dat ze niet op een staande pagina passen. Deze tabellen kunnen het best liggend ("Landscape") worden geprint. Indien een tabel liggend dient te worden geprint, staat dit bij de tabel vermeld.

Kies in de menubalk voor "Bestand – Afdrukken". Klik vervolgens op het tabblad "Indeling". Vink de optie "liggend" aan en klik dan op "Afdrukken".

Als u vervolgens een andere tabel wilt printen, gebeurt dit ook liggend. Als u weer staand wilt afdrukken, moet u de instellingen opnieuw herstellen. Let op: afhankelijk van de browserversie, kan de precieze wijze van liggend printen enigszins verschillen.

 

Terug naar veelgestelde vragen

 

Back to top